Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Wtorek 16.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2015  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2015   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2015 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

29 czerwca 2015
Bez immunitetów radarowych - dlaczego tylko parlamentarzyści?
Jeszcze w tej kadencji Sejmu (czyli przed jesiennymi wyborami) mają być opracowane regulacje umożliwiające nałożenie mandatu karnego na posła czy senatora w przypadku gdy popełnieni on/ona wykroczenie drogowe. Czy będzie to dotyczyć też innych osób obdarzonych immunitetem, np. sędziów, prokuratorów; jest ich znacznie więcej niż posłów? Zapowiedziane jest również odebranie uprawnień Strażom Miejskim i Gminnym do kontroli prędkości za pomocą fotoradarów mobilnych. Do poprawy sytuacji na drogach ma się przyczynić uchwalenie i wdrożenie procedowanych obecnie ustaw: Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (2228 km za 92,8 mld zł), Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 (11 000 km dróg lokalnych za 5,5 mld zł), Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach samorządowych na lata 2016-2020 (400 zadań za 200 mln zł).

27 czerwca 2015
Analizy i dyskusje ws. dotacji na zadania zlecone gminom
W I kwartale 2015 r. Ministerstwo Finansów dokonało nowego sposobu kalkulacji dotacji na zadania zlecone, który uwzględnił m.in. ujednolicony czas realizacji zadań oraz przyjętą stawkę roboczogodziny. Podział wprowadzono w związku wejściem w życie 1 marca br. ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741 ze.zm.), która "odmiejscowiła" niektóre czynności z obszaru rejestracji stanu cywilnego. Ze wstępnej analizy stanu aktualnego dokonanej przez Związek Gmin Wiejskich RP wynika, że w 2015 dla gmin wiejskich dotacji na zadania zlecone została zmniejszona o jedną czwartą. Kwoty wycofane z tych JST skierowano do gmin miejskich, najwięcej do miast na prawach powiatów. W 2015 r. nastąpiły też duże przesunięcia kwot dotacji pomiędzy poszczególnymi województwami. Najbardziej straciły województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie, a skorzystały - dolnośląskie, lubuskie, pomorskie i świętokrzyskie. Jednostki gminne realizują zadania zlecone w ramach działu 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75011 - Urzędy Wojewódzkie na terenie gminy (miasta) z zakresu administracji rządowej: Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw wojskowych oraz obronności.

25 czerwca 2015
Program Prosument już nie łączy produkcji ciepła i elektryczności
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu Prosument: samorządowej, bankowej i realizowanej przez wojewódzkie fundusze oraz obniża próg wielkości inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z 1 mln zł do 200 tys. zł. Ta i inne zatwierdzone zmiany maja ułatwić m.in. korzystanie z pomocy na inwestycje w mikroinstalacje OZE, a tym samym przysporzyć programowi nowe zainteresowane podmioty. Główne zmiany to zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej, a także wydłużenie do końca 2016 r. okresu stosowania preferencyjnych warunków wsparcia, czyli wyższej dotacji, np. do 40% kosztów kwalifikowanych na inwestycje w systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację o mocy szczytowej (peak) do 40 kWp (po roku 2016 pomoc obniża się do 30%), a na finansowanie źródeł ciepła obejmujące zakup i instalację kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt - do 20%, od 2017 r. - 15%. Wprowadza się też niższe stawki dotyczące maksymalnych, jednostkowych kosztów kwalifikacji instalacji. Dotyczą one kolektorów słonecznych (do 2000 zł/kW) oraz systemów fotowoltaicznych (do 7000 zł/kW dla instalacji o mocy do 5 kWp i 6000 zł/kW powyżej 5 kWp). Szczegóły.

22 czerwca 2015
Milion Kart Dużej Rodziny - z co najmniej trójką dzieci
Według informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej podsumowującej pierwszy rok funkcjonowania Karty Dużej Rodziny (KDR) - wydano milion sto tysięcy kart, najwięcej zamówiono na Mazowszu (ponad 181 tys.), w Małopolsce (148 tys.), na Śląsku (114 tys.) oraz w Wielkopolsce (113 tys.). 16 czerwca ubiegłego roku, do programu dołączyło 46 firm i instytucji partnerskich. Teraz rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 7400 miejsc zgłoszonych przez ponad 700 firm i instytucji z całej Polski. Karta zapewnia zniżki przy zakupie artykułów spożywczych, środków czystości, kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Na początku 2015 roku weszła w życie ustawa, która rozszerzyła ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe dla dorosłych członków rodzin, wprowadziła zniżki w opłacie paszportowej, zniosła opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania KDR oraz zapewniła darmowe wejścia do parków narodowych. Karta Dużej Rodziny - jest przyznawana rodzinie z przynajmniej trójką dzieci. Otrzymuje ją każdy członek rodziny, także w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. W ciągu najbliższych lat z karty może korzystać 3,4 mln osób, w tym 2 mln dzieci. Wnioski składa się w gminie. Więcej informacji.

20 czerwca 2015
12 tygodni kampanii przed ogólnokrajowym referendum
W Dzienniku Ustaw z 19 bm. (poz. 852) opublikowane zostało Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. W niedzielę, 6 września, Polacy będą mieli możliwość odpowiedzi na trzy pytania. (1) czy są za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu; (2) czy opowiadają się za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa; (3) czy są za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Aby referendum było wiążące, musi w nim wziąć udział ponad połowa uprawnionych do głosowania.

19 czerwca 2015
W 2016 r. przybędą 4 miasta, będzie ich w kraju razem 925
W przygotowanym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów pozytywną rekomendację uzyskało: (1) nadanie z dniem 1 stycznia 2016 r. statusu miasta miejscowościom: Jaraczewo, Lubycza Królewska, SiedliszczeUrzędów; (2) zmiana statusu gminy miejskiej Pieszyce, która po odłączeniu od niej miejscowości Rościszów, Kamionki, Piskorzów, Bratoszów - ma się stać gminą miejsko-wiejską; (3) utworzenie nowej gminy Szczawa z części dotychczasowego obszaru gminy Kamienica; (4) ustalenie nowych granic 11 miast i 10 gmin; (5) dokonanie zmian nazw i siedzib władz gmin: miejskiej Stargard Szczecińskiwiejskiej Stargard Szczeciński na gminy: miejską Stargard i wiejską Stargard, w obu przypadkach z siedzibą władz tych gmin w Stargardzie (zmiana nazwy miasta) oraz zmiany siedziby władz gminy wiejskiej Bystra-Sidzina z "Bystra" na "Bystra Podhalańska".

18 czerwca 2015
20 urzędów JST w gronie laureatów konkursu Przyjazny Urząd
Wczoraj w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej pod Warszawą odbyła się uroczysta Gala Finałowa I edycji Konkursu o Znak Jakości "Przyjazny Urząd", którego organizatorem jest Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości z Katowic. Konkurs, adresowany do jednostek szeroko rozumianego sektora publicznego (np. urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, urzędów miast, urzędów pracy, izb celnych itp.), ma na celu wyróżnianie i promowanie placówek cechujących się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy. W trakcie Gali Znaki Jakości ?Przyjazny Urząd? odebrało 29 urzędów z całej Polski. Znak Jakości "Przyjazny Urząd" przyznaje Kapituła złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością oraz przedstawicieli środowisk praktyków zarządzania. Urzędy JST, które otrzymały certyfikat "Przyjazny Urząd": (1) w kategorii zatrudniających do 50 pracowników: Puławy, Trzebiechów, Biała Rawska, Zarszyn, Puck, Ślemień, Żelazków; (2) spośród urzędów zatrudniających od 50 do 200 pracowników: Kleszczów, Stryków, Lesznowola, Pułtusk, Szemud, Ustka, Łazy, Barczewo, Kępno; (3) w gronie urzędów o obsadzie przekraczającej 200 pracowników: Kędzierzyn-Koźle, RzeszówChorzów; (4) w kategorii urzędy marszałkowskie - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Więcej informacji. REGIOset był w gronie patronów medialnych Konkursu.

16 czerwca 2015
Migracja międzywojewódzka - demograficzny obraz Polski
Po czterech lata wzrostu liczby ludności (2008-2011), rok 2014 był trzecim z rzędu, w który mieszkańców Polski ubywało. Według danych GUS 31 grudnia 2014 r. było nas 38 478 602 osoby, (o 17 057 mniej niż przed rokiem - na każde 10 tys. mieszkańców ubyły 4 osoby). W czterech województwach liczba ludności wzrosła, w dwunastu zmalała. W woj. mazowieckim zwiększyła się o 13 141 osób, w lubelskim zmniejszyła o 5125. Średnioroczne tempo wzrostu mieszkańców na Mazowszu wyniosło 0,33%, na Pomorzu 0,27%, w Małopolsce 0,23%, w Wielkopolsce 0,16%. Największe tempo utraty mieszkańców wystąpiło w woj. świętokrzyskim -0,40%, lubelskim -0,39%, łódzkim -0,36% i opolskim -0,35%. Dla całego kraju -0,04. W latach 2012-2014 ubyło łącznie ok. 60 tys. osób, najwięcej w 2013 r., w którym tempo spadku wyniosło 10 osób na każde 10 tys. mieszkańców.

13 czerwca 2015
Są założenia - do końca września projekt budżetu 2016 w Sejmie
W przyjętych przez rząd założeniach do przyszłorocznego budżetu państwa PKB ma wzrosnąć o 3,8%, średnioroczna inflacja wynieść 1,7%, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. 9,8%, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrośnie nominalnie o 3,6% (realnie o 1,9%) i wyniesie 4055 zł, w sektorze przedsiębiorstw nominalny wzrost o 3,8%. Dodatkowe pieniądze maja być przeznaczone na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które - co do zasady - od 2010 r. były objęte zamrożeniem. Przewidywane wyjście w tym roku przez Polskę z procedury nadmiernego deficytu nie będzie automatycznie oznaczać poluzowania dyscypliny budżetowej. Polityka fiskalna musi być dostosowywana do aktualnej sytuacji gospodarczej. Nadchodzący rok budżetowy, i kolejne, ma prowadzić do osiągnięcia przez Polskę średniookresowego celu budżetowego, tj. deficytu strukturalnego na poziomie 1% PKB.

10 czerwca 2015
Łączenie gmin - do rostrzygnięć nie wystarczą kryteria formalne
Think-tank Forum Od-nowa postuluje obligatoryjne łączenie małych gmin. Zdaniem zgromadzonych tam ekspertów gmina nie powinna mieć mniej niż 20 tys mieszkańców. Taka teza nie znajduje poparcia Związku Gmin Wiejskich RP. Związek nie zgadza się z argumentacją, że małe, słabe organizmy nie są w stanie realizować coraz droższych i skomplikowanych usług publicznych. W ocenie Związku najpierw trzeba zestandaryzować usługi publiczne, dokończyć informatyzację wszystkich sektorów administracji oraz udostępnić usługi cyfrowe społeczeństwu. Dopiero wówczas Związek widzi możliwość analizowania sprawy komasacji gmin i ograniczenia administracji. Ponadto są gminy małe ludnościowo, ale duże obszarowo. Dążenie do spełnienia warunku liczby mieszkańców może znacznie wydłużyć drogę do urzędu, a założenie, że w znacznym stopniu upowszechni się kontakt on-line mieszkańca z urzędem jest zbyt optymistyczne. Nikt też nie chce pozbywać się zajmowanych stanowisk, zwłaszcza zarządczych. Na tym też zasadza się część sprzeciwu. Nie należy też abstrahować od wartości jaką jest demokracja lokalna i utożsamianie się - niekoniecznie bardzo licznych - grup mieszkańców ze swoją naturalną małą ojczyzną. Obecnie tylko 26 gmin wiejskich liczy ponad 20 tys. mieszkańców. Z pozostałych 1538 połowa nie ma więcej niż 6000 mieszkańców, a 75% nie sięga 8500. Wśród 611 gmin miejsko-wiejskich połowa nie przekracza 12 tys. mieszkańców. Tego progu nie przekracza też 1/4 miast. Podchodząc z należytą rozwagą w pierwszej kolejności można próbować łączyć gminy wiejskie z miejsko-wiejskimi, a dopiero później same gminy wiejskie. Oczekiwane oszczędności powstaną przede wszystkim dzięki redukcji wysoko kosztowych stanowisk zarządczych, tworzeniu wspólnych centrów usług, przemyślanej i drożnej informatyzacji, zmniejszeniu fizycznej bytności petenta w urzędzie. Zachęty do dobrowolnego łączenia jednostek samorządu terytorialnego zawiera nowela ustawy o samorządzie gminnym, która jest obecnie procedowana w Sejmie.

6 czerwca 2015
Minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli bez zmian
Od 1 września 2015 r. minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli będą wynosiły od 1513 do 3109 zł, a średnie od 2718 do 5000 zł. Tak stanowi podpisane ostatnio rozporządzenie MEN, będące aktem wykonawczym do ustawy Karta Nauczyciela. Gwarantowane Kartą średnie wynagrodzenie miesięczne będzie wynosić: w przypadku nauczycieli stażystów 2717,59 zł, kontraktowych - 3016,52 zł, mianowanych - 3913,33 zł, dyplomowanych - 5000,37 zł.

4 czerwca 2015
26 lat temu odbyły się pierwsze po wojnie częściowo wolne wybory
Święto Wolności. Rocznica wyborów parlamentarnych, znamiennych dopuszczeniem kandydatów opozycji. Przedtem obowiązywało hasło: Naród z Partią (PZPR) - Partia z Narodem; frekwencja podczas głosowania regularnie sięgała 99,99% (!?). Pamiętnego 4 czerwca 1989 r. wybieraliśmy posłów według procentowego klucza 35/65 (kandydaci niezależni/kandydaci desygnowani przez władze PRL - zob. ówczesny plakat: 0%, 35%, 100%) oraz senatorów w całkowicie wolnych wyborach. Spektakularne zwycięstwo odniósł 10-cio milionowy ruch społeczny "Solidarność", nazywany wówczas związkiem zawodowym. Wyniki tych wyborów przyczyniły się do upadku komunizmu i wprowadzenia demokracji w Polsce; pokojowo zmieniły układ sił politycznych. 24 sierpnia 1989 roku Tadeusz Mazowiecki został pierwszym niekomunistycznym szefem rządu w Europie Środkowo-Wschodniej. Za przykładem Polski poszły inne kraje bloku komunistycznego. W końcu stycznia 1990 r. PZPR wyprowadziła swój sztandar do izby złej pamięci.

1 czerwca 2015
Jakie miasto doda nam skrzydeł - Idee Kongresu Obywatelskiego
Z dzisiejszym wydaniem dziennika Rzeczpospolita ukazał się dodatek z cyklu "Idee Kongresu Obywatelskiego" pt. Jakie miasto doda nam skrzydeł. Najbliższy, Jubileuszowy, X Kongres Obywatelski odbędzie się 7 listopada 2015 r. tradycyjnie w Politechnice Warszawskiej. O kongresach w REGIOsecie.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba