Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2008   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2008 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 września 2008
Wrześniowy sondaż TNS OBOP przeprowadzony na losowej, reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej wykazał, że 71% ankietowanych jest zadowolonych z członkostwa Polski w UE, zdecydowanie niezadowolonych jest 6%, dla 20% jest to sprawa obojętna, 3% nie ma zdania. Na pytanie jak wejście Polski do UE wpłynęło na twoje życie 30% uważa, że pozytywnie, 7% że negatywnie, 61% nie stwierdziło istotnego wpływu, 2% nie miało zdania w tej sprawie. Pozytywnie do naszej przynależności do wspólnoty odnoszą się głównie respondenci z wyższym wykształceniem, którzy dobrze oceniają swoja sytuację materialną, negatywnie - najczęściej rolnicy, niepracujące zawodowo panie domu oraz osoby oceniające swoja sytuację materialną jako złą.

27 września 2008
W Parlamencie Europejskim deputowani z grypy "zielonych" wezwali polski rząd do energicznej budowy linii kolejowej Rail Baltica, która ma połączyć Polskę ze Skandynawią przez kraje bałtyckie. Jest to alternatywna inwestycja transportowa dla wstrzymanej budowy drogi Via Baltica, projektowanej przez dolinę Rospudy w okolicy Augustowa. Rail Baltica jest wpisana na listę unijnych projektów priorytetowych w dziedzinie transportu. Wśród argumentów wskazywano na szansę rozwojową miast połączonych nowoczesnymi szlakami kolejowymi podając przykład Sewilli w Hiszpanii (miasto wielkości Wrocławia), która zdecydowanie skorzystała na wybudowaniu szybkiej kolei do Madrytu. PKP ma jednak wątpliwości co do rentowności Rail Baltica i podważa sens inwestowania w prace przy jej budowie.

25 września 2008
W Bielsku-Białej rozpoczyna dwudniowe obrady VI Kongres Miast Polskich z udziałem ponad dwustu przedstawicieli ośrodków miejskich. Tematem przewodnim jest jakość życia w miastach, w tym jakość usług komunalnych monitorowana przy wykorzystaniu Systemu Analiz Samorządowych - oprogramowania pozwalającego samorządom gromadzić, analizować, opracowywać i prezentować dane o finansach lokalnych, demografii, oświacie, sferze kultury, pomocy społecznej, transporcie, gospodarce mieszkaniowej i komunalnej. W drugim dniu Kongresu - w nawiązaniu do organizowanej na początku grudnia br. w Poznaniu światowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu - omawiane będą m.in. tematy: Rola miast w kształtowaniu środowiska, połączenie praktycznych osiągnięć w Polsce z polityką energetyczną i klimatyczną UE oraz przykłady projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie-Cités (PNEC).

24 września 2008
Z inicjatywy Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaakceptowanej przez Ministerstwo Infrastruktury powstał projekt zmiany Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. 2005.24.196). Celem nowelizacji jest zmniejszenie dystansu w dostępie do szerokopasmowych sieci internetowych między obszarami miejskimi i wiejskimi. Służyć temu ma proponowane obniżenie wysokości opłat z obecnych 125 zł rocznie za 1 MHz do: 10 zł dla obszaru gmin wiejskich i 25 zł dla obszaru gmin miejsko-wiejskich. Aby proponowane zmiany stały się prawem potrzebna jest jeszcze decyzja Rady Ministrów.

23 września 2008
W czerwcu przyszłego roku odbędą się wybory deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Będą przeprowadzone na podstawie Traktatu z Nicei (ten wciąż obowiązuje). W kadencji 2009-2014 - po przyjęciu do UE Bułgarii i Rumunii - Polakom przypadnie 50 mandatów (obecnie obsadzamy 54 miejsca). Rozważana jest propozycja aby razem z tymi wyborami przeprowadzić ogólnoeuropejskie referendum dotyczące traktatu z Lizbony (w czerwcu tego roku odrzuciła go Irlandia). Wynik takiego referendum nie miałby charakteru prawnie wiążącego ale pozwoliłby poznać wagę różnych poglądów Europejczyków na preferowany przez nich model wspólnoty. Proces ratyfikacji Traktatu Reformującego przebiega bowiem (z wyjątkiem Irlandii) w drodze parlamentarnej.

22 września 2008
Liczba mieszkańców Unii Europejskiej przekroczyła w tym roku pół miliarda (w końcu 2007 r. wynosiła 497 mln). Według danych Eurostatu odnotowywane przyrosty w 80% wynikają z napływu imigrantów. Spośród państw UE największy przyrost populacji nastąpił w 2007 roku na Cyprze i w Irlandii. Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Ruminia i Węgry - od kilku lat odnotowuje spadek liczby ludności.

20 września 2008
Ministerstwo Finansów podało, że przez osiem miesięcy tego roku do Polski napłynęło z UE 6 366,5 mln euro, a Polska wpłaciła do budżetu UE 1 886,2 mln euro.

19 września 2008
Jubileuszowa XV ogólnoświatowa akcja "Sprzątanie świata" organizowana jest w tym roku od 19 do 21 września. W Polsce jej inauguracja - pod hasłem posprzątajmy polskie lasy - odbyłą się dwa dni temu w Ostrowcu Świętokrzyskim; akcja zakończy się 26 września międzynarodowym sprzątaniem polsko-czesko-słowackim w Beskidzie Śląskim. Bezterminowe dbanie o środowisko - to zarówno sprzątanie, jak i pilnowanie aby nie śmiecono, nie niszczono, nie podpalano, wszędzie, w każdej wsi, w każdym mieście, w każdej gminie. "Ziemia w naszych rękach" jest przesłaniem na pokolenia. Więcej informacji na stronie Fundacji Nasza Ziemia.

18 września 2008
Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej czworga mieszkańców Krakowa dotyczącej warunków koniecznych do zaskarżenia aktów administracyjnych orzekł, że: prawo do zaskarżenia uchwał lub zarządzeń organu gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej do sądu administracyjnego przysługuje tym, którzy wykażą się konkretnym, indywidualnym interesem prawnym wynikającym z określonej normy prawa materialnego. Obywatel może zaskarżyć tylko tę decyzję gminy, która bezpośrednio narusza jego interes prawny. Sama przynależność do społeczności lokalnej nie wystarcza do zaskarżenia uchwały gminy do sądu (SK 76/06).

17 września 2008
Zainaugurowała działalność internetowa telewizja Parlamentu Europejskiego EuroparlTV. Tak nazywany jest czterokanałowy szybki portal wideo, który w przyszłości ma być telewizją. W jego ramach "Twój Parlament" to kanał szeroko adresowany do obywateli wspólnoty, środowisk akademickich, pracowników instytucji europejskich, "Twój głos" daje możliwość emitowania w materiałów przygotowywanych przez internautów, "Młoda Europa" jest kanałem skierowanym do odbiorców w wieku szkolnym, wreszcie "Parlament na żywo" umożliwia oglądanie posiedzeń plenarnych (aktualnych i archiwalnych). Programy są tłumaczone na ponad 20 języków, większość emitowana jest z napisami, część z głosem lektora. Internauta może wybrać format Windows Media lub Flash 9.

16 września 2008
Minister rozwoju regionalnego poinformowała, że zakończyło się zawieranie wstępnych umów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W listopadzie mają być podpisane pierwsze umowy z uczelniami w woj. podlaskim. Pula programu, który ma być realizowany w latach 2007-2013 w pięciu województwach, wynosi ok. 2,2 mld euro. Pieniądze będą przeznaczane m.in. na modernizacje dróg wojewódzkich, rozbudowę szkół wyższych, transportu miejskiego, tworzenie parków technologicznych, laboratoriów i innych działań wyrównujących szansy rozwojowe najbiedniejszych regionów.

12 września 2008
Komisja Europejska przyznała Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stałą akredytację agencji płatniczej; dotychczas była to akredytacja tymczasowa. Decyzja ta gwarantuje zachowanie ciągłości wypłat w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2007-2013, ukierunkowanego na procesy modernizacji i rozwoju polskiej wsi i gospodarki żywnościowej, będącego składnikiem wspólnej polityki rolnej.

11 września 2008
Biuletyn PAP podaje, że w okresie od lipca 2007 do czerwca 2008 Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat" we współpracy z Fundacją Batorego prowadziło monitoring wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w woj. podlaskim w zakresie wypełniania przez nie obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednym z elementów była analiza stron Biuletynów Informacji Publicznej podlaskich samorządów. Podsumowanie wypada zdecydowanie żle: działy i zakładki beż żadnej treści, linki prowadzące do nikąd, informacje nieaktualne oraz przedawnione, brak opisów do załączanych plików, bałagan w przyporządkowywaniu informacji do kategorii lub brak takiego powiązania, co praktycznie uniemożliwia sprawne wyszukiwanie. Przykładowo w gminie Sejny stwierdzono ponad 50 podstron, które trzeba przejrzeć, bez żadnej możliwości przeszukania ich według określonego klucza; w gminie Drohiczyn takich podstron jest w BIP-ie aż 260. Dżungla!

10 września 2008
W Krynicy rozpoczęło się czterodniowe XVIII Forum Ekonomiczne, obradujące pod hasłem: "Europejskie dylematy. Europa Środkowa - partner czy statysta?". Udział w Forum zapowiedziało prawie 2000 gości reprezentujących blisko 60 krajów Europy, Ameryki Północnej, Azji i Afryki, a wśród nich wysocy rangą politycy, delegacje rządowo-parlamentarne, eksperci, szefowie instytucji centralnych, biznesmeni, organizacje gospodarcze i pozarządowe. Organizatorzy przewidują 115 dyskusji panelowych z zakresu makroekonomii, biznesu, paliw, energetyki, polityki międzynarodowej, nauki oraz kultury. W pierwszym dniu obrad wystąpił polski premier Donald Tusk, który m.in. scharakteryzował projekt budżetu państwa na 2009 r. i stwierdził, że rząd będzie dążył do wejścia Polski do strefy euro w 2011 r. Oznacza to konieczność przystąpienia przez Polskę w 2009 r. do mechanizmu kursowego ERM2 - dwuletniego okresu, kiedy to złoty nie będzie mógł podlegać większym wahaniom niż plus/minus 15% od parytetu centralnego euro. Ponadto należy spełniać tzw. kryteria z Maastricht dotyczące poziomu długu publicznego, deficytu budżetowego, inflacji i stóp procentowych. Warto wspomnieć, że sfera biznesu jest już niejako w strefie euro, bowiem obowiązujące znowelizowane prawo dewizowego (Dz.U. 2002.141.1178 ze zm.) zniosło obowiązek przewalutowywania dewiz na złote z jednoczesnym umożliwieniem przedsiębiorcom (także osobom prywatnym) posiadania kont dewizowych i dokonywania przy ich użyciu bezpośrednich transakcji z kontrahentami.

9 września 2008
Do 15 października można rekomendować kandydatów do III edycji Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, przyznawanej za szczególne osiągnięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w wybitny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej. Nagroda objęta jest patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Więcej informacji na stronie FRDL.

8 września 2008
W przygotowywanej przez resort rozwoju regionalnego nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju znalazły się przepisy pozwalające podmiotom ubiegającym się o dotacje unijne odwołać się do sądu administracyjnego, jeżeli uznają, że podczas oceny wniosków o dotacje naruszone został prawo, a droga urzędowa z tego tytułu została już wyczerpana. Sądy będą mogły oddalić skargę, umorzyć postępowanie lub przyznać rację stronie skarżącej. Ostatnie z wymienionych rozstrzygnięcie spowoduje skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez urząd.

6 września 2008
Ministerstwo SWiA przygotowuje do udostępnienia samorządom edytor elektronicznych aktów prawnych EDAP. Narzędzie to umożliwi tworzenie przez organy samorządów aktów normatywnych oraz aktów prawnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. 2008.75.451).

4 września 2008
Dobiega końca żywot przepisów o obowiązku meldunkowym. W przyszłym roku jeżeli polski obywatel zmieni adres zamieszkania, będzie zobowiązany jedynie do powiadomienia o tym - osobiście lub przez internet (jeżeli dysponuje podpisem elektronicznym) - swój nowy urząd gminy. Dalej - np. do urzędu skarbowego, ZUS/KRUS, policji i innych podmiotów określonych w przepisach - informację będzie przekazywać Gmina, już bez udziału obywatela. Taki sposób ewidencjonowania ludności wypróbowało wiele krajów UE. Projekt ustawy w tej sprawie pochodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2 września 2008
Bezzwrotna pomoc dla samorządów ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma przyczynić się do niwelowania różnic zewnętrznych (między Polską a bardziej rozwiniętymi krajami) i wewnętrznych (między regionami naszego kraju). Polska ma do wykorzystania blisko pół miliarda franków szwajcarskich (ok. 310 mln euro). Pierwsze konkursy grantowe ruszają 15 września; na początek przyjmowane będą wnioski o dotacje na wsparcie dla regionów oraz na inwestycje na wschodniej granicy. Poziom dofinansowania: do 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu; w niektórych przypadkach do 85%. Więcej informacji na stronie Programu.

1 września 2008
Prowokacja gliwicka, bombardowanie Wielunia, strzały i walki na Westerplatte to fakty i pierwsze symbole napaści Niemiec na Polskę 69 lat temu, podpartej 17 dni później wkroczeniem na teren Polski od wschodu Sowietów. Tragiczne doświadczenia II Wojny Światowej stały się jedną z ważnych przesłanek podjęcia dzieła jednoczenia Europy, wytrwałego budowania różnych form pokojowej współpracy, przy pełnym poszanowaniu integralności i suwerenności wszystkich państw, praw obywateli i demokratycznych zasad rządzenia.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba