Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2008   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2008 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 lutego 2008
Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Uchwalono, że będzie to ustawa sejmowa upoważniająca prezydenta Rzeczypospolitej do złożenia pod traktatem podpisu kończącego proces ratyfikacji. Do tej pory traktat reformujący UE uzgodniony i podpisany przez szefów rządów i państw-członków Unii w stolicy Portugalii 13 grudnia 2007 r. ratyfikowały: Węgry, Słowenia, Malta, Rumunia i Francja; oficjalnie poparł go też Parlament Europejski.

27 lutego 2008
Przygotowywane przez rząd zmiany ustawy o pracownikach samorządowych mają dostosować jej przepisy m.in. do występującej konkurencji na rynku pracy (nie uwzględnianej podczas tworzenia tego aktu na przełomie lat 1989/1990). Proponowana nowelizacja wprowadza system zarządzania urzędnikami, w tym uelastycznienie możliwości ich motywowania (płace, trwałość zatrudnienia, ścieżka kariery pracownika i inne). Projekt ma w najbliższym czasie trafić do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Uchwalenie noweli pomoże władzom samorządowym w pozyskiwaniu i utrzymaniu w urzędach najbardziej wartościowej kadry urzędników.

26 lutego 2008
Na konferencji prasowej ministra Środowiska jednym z tematów była sprawa szybkiego dokończenia wyznaczania obszarów "Natura 2000". Polska była do tego zobowiązana przed dołączeniem do grona członków UE. Tylko częściowe, a ponadto oparte na nieaktualnych danych, wykonanie tego zadania przysporzyło wiele problemów, których można było uniknąć (m.in. spór o trasę obwodnicy Augustowa). Zgoła odmienną listę przygotowały organizacje ekologiczne. Temat wymaga bezzwłocznego bardzo poważnego i odpowiedzialnego podejścia. Minister poinformował, że resort tworzy bazę danych, na podstawie której wyznaczone zostaną faktyczne obszary chronione. Zostaną przy tym uwzględnione "głosy z terenu".

25 lutego 2008
Pozostało 15 dni na zgłoszenie zrealizowanych w 2007 r. przez samorządy scenariuszy promocji swoich miejsc do II edycji konkursu Złote Formaty w ramach Festiwalu Promocji Miast i Regionów organizowanego jako impreza niekomercyjna przez firmę Ströer Polska z branży reklamy zewnętrznej. Rywalizacja będzie przebiegać w czterech kategoriach: plakatu reklamowego, wydarzenia specjalnego, wydawnictwa promocyjnego oraz strony internetowej. W puli nagród są cztery kampanie reklamowe o wartości 100 tys. zł każda. Nagrodę Specjalną w wysokości 10 tys. zł dla Wydziału/Referatu, kóry zrealizował wyróżniony projekt ufundował Związku Miast Polskich. Laureatami I edycji Konkursu były: Poznań, Rzeszów, Włocławek i Niepołomice. Więcej informacji na stronie organizatora.

22 lutego 2008
Wczoraj w stołecznym Ratuszu zaprezentowano cyfrowy, trójwymiarowy model warszawskiego Starego Miasta. Jest to dokładnie odwzorowana przestrzenna mapa, z naniesionymi detalami architektonicznymi budynków, kolorystyką fasad i innymi szczegółami. W sieci dostępna jest na razie poglądowa prezentacja fragmentów Modelu Przestrzennego 3D Warszawy. To wirtualne odwzorowanie przestrzeni miasta przygotowano korzystając ze zdjęć lotniczych w skali 1:10870, wykonanych w maju 2005 r. (zaktualizowanych o elementy, które pojawiły się później - do października 2007 r.). Podstawowymi obiektami modelu są budynki. Pomierzono także sieci cieków, dróg i kolei, mosty, zbiorniki techniczne, umocnienia wodne, drogowe i kolejowe, lotniska, budowle sportowe, trybuny dla widzów, forty, cmentarze, tereny leśne lub zadrzewione, ogródki działkowe, granice dzielnic. Rozwój technik obrazowania i przetwarzania komputerowego pozwala obecnie na precyzyjne odwzorowanie terenu, niezwykle przydatne m.in. przy ustalaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego, ochronie zabytków kultury i przyrody, tworzeniu systemów nawigacji pojazdów, a także przy wielostronnej promocji miasta. Model 3D Warszawy powstaje na zlecenie stołecznego Biura Geodezji i Katastru. Zleceniodawcą części obejmującej Stare Miasto było Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

21 lutego 2008
Przygotowany został projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (ma ono zastąpić poprzednie z 17 listopada 2006 r.). W załączonym wykazie znalazło się 606 jednostek wpisanych na listę na wniosek poszczególnych wojewodów. Najwięcej gmin wskazano w małopolskiem (117), lubelskiem (111) oraz dolnośląskiem (82). Najmniej - w mazowieckiem (2) i opolskiem (3). Odrębny załącznik zawiera wykaz gmin i miejscowości województwa śląskiego, które zostały poszkodowane w dniu 20 lipca 2007 r. w wyniku trąby powietrznej i gradobicia.

20 lutego 2008
Starania Polski o uznanie oscypka produktem o Chronionej Nazwie Pochodzenia w Unii Europejskiej zostały uwieńczone sukcesem. Zdecydowała o tym Komisja Europejska. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 127/2008 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE nr L40 (tom 51) z 14 lutego 2008 (wejdzie w życie 5 marca br.). Oscypek jest drugim polskim produktem regionalnym. Pierwszym stała się w czerwcu 2007 r. bryndza podhalańska. Do rejestracji oscypka doszło po osiągnięciu ponad pół roku temu porozumienia między Polską i Słowacją, w którym strony uznały, że nazwy "Oscypek" i "Slovenský ostiepok" odnoszą się obecnie do serów produkowanych w odmienny sposób, mimo iż łączy je pochodzenie i tradycja. Lista chronionych prawnie oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia oraz produktów rolnych i środków spożywczych, będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami liczy już prawie 800 pozycji. Wśród wniosków o rejestrację na rozpatrzenie oczekują m.in. polskie miody pitne: dwójniak, półtorak, czwórniak i trójniak, zgłoszone w listopadzie 2007 r.

19 lutego 2008
Eurostat opublikował dane o sytuacji ekonomicznej 271 regionów UE (NUTS2 - obszary o populacji od 800 tys. do 3 mln) w 2005 r. Skrajne wartości to 303% średniego PKB na głowę mieszkańca w centrum Londynu i 24% w regionie północno-wschodnim Rumunii. 42 regiony lokują się powyżej 125% wspomnianej średniej a 69 - poniżej 75%. Dane dla polskich województw są nastepujące: mazowieckie - 81,2%, śląskie - 55,3%, wielkopolskie - 54,8%, dolnośląskie - 53,0%, pomorskie 50,4%, zachodniopomorskie - 47,6%, łódzkie - 47,1%, lubuskie - 46,2%, kujawsko-pomorskie - 44,7%, małopolskie - 43,7%, opolskie - 42,5%, warmińsko-mazurskie - 39,2%, świętokrzyskie - 38,3%, podlaskie - 37,9%, podkarpackie - 35,4%, lubelskie - 35,0%.

18 lutego 2008
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało instrukcję zakładania przez samorządy od kwietnia br. bezpłatnej elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP. Począwszy od 1 maja 2008 r. urzędy muszą umożliwić obywatelom wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej. Korzystanie z e-skrzynki w ramach ePUAP zminimalizuje koszty, w stosunku do wydatków jakie pociągnęłoby wprowadzanie w poszczególnych JST indywidualnych rozwiązań. Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwi wystawianie urzędowego poświadczenia odbioru, będzie współpracować ze sprzętowymi modułami bezpieczeństwa - HSM, będzie też obsługiwać dokumenty elektroniczne zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi w prawie.

15 lutego 2008
W Katowicach obradował zespół, który decyzją resortu SWiA ma przygotować projekt ustawy aglomeracyjnej. Miasto to jest siedzibą działającego od września 2007 r. Górnośląskiego Związku Metropolitalnego zrzeszającego 14 miast. Ustawowe określenie zasad działania obszarów metropolitalnych ma obowiązywać od początku 2010 r. Przyjęcie ustawy planowane jest jeszcze w tym roku, po szerokiej konsultacji z samorządami, m.in. w sprawach majątkowych. Dzięki kompleksowej regulacji prawnej sprawniejsze będzie funkcjonowanie wielu zurbanizowanych skupisk. Poza aglomeracją Górnośląską i Trójmiastem, w dyskusji wymieniane są obszary w pobliżu Łodzi, Poznania, Wrocławia, Krakowa, Bydgoszczy, Torunia, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Metropolia warszawska mogłaby się rozciągać od gminy Halinów do gminy Milanówek i od gminy Nieporęt do gminy Piaseczno. Wśród głównych zadań związków aglomeracyjnych wymienia się m.in. planowanie strategiczne dla danego obszaru, transport publiczny, komunikację oraz zagadnienia ochrony środowiska. W toku prac legislacyjnych lista ta będzie poszerzana. Aglomeracje miałyby być finansowe zarówno bezpośrednio z budżetu państwa (np. w formie udziału w określonych podatkach), jak i z dobrowolnych składek gmin członkowskich oraz środków samodzielnie pozyskiwanych przez związki metropolitalne, np. z funduszy unijnych.

14 lutego 2008
Według raportu ogłoszonego przez unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego, Polska znalazła się w grupie pięciu członków UE mających najwięcej nie wdrożonych do prawa krajowego unijnych dyrektyw z tego obszaru. W grupie tej Czechy - zalegają z wdrożeniem 55 dyrektyw, Luksemburg - 45, Portugalia - 37, Grecja i Polska (ex aequo) - po 27, przy czym w stosunku do stanu sprzed roku sytuacja w tym względzie poprawiła się w Grecji czy Portugalii i nie zmieniła w Polsce. W tym samym czasie wzrosła natomiast liczba rozpoczętych przez KE procedur karnych wobec Polski za łamanie przepisów z zakresu rynku wewnętrznego. Przeciwko Polsce toczy się obecnie 55 takich postępowań (najwięcej wśród nowych państw UE). Unijna średnia to 49.

12 lutego 2008
Szczecińskie Centrum Szkoleniowe Federacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wspólnie ze Stowarzyszeniem Sołtysów i Przedstawicielami Środowisk Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego realizuje projekt "Europejska Akademia Sołtysa". Celem tego przedsięwzięcia jest wspomaganie rozwoju postaw obywatelskich mieszkańców wsi, włączanie ich w życie publiczne, przygotowanie do podejmowania różnych działań rozwojowych dzięki zdobytym w projekcie kwalifikacjom, integracji środowiskowej i umiejętności ubiegania się o granty. Więcej informacji na stronie szczecińskiej "Akademii". Warto w tym miejscu przypomnieć, że w okresie kilkunastu miesięcy poprzedzających referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej portal REGIOset.pl prowadził akcję publikacyjną pn. "Europejska Akademia Sołtysów", w ramach której raz w tygodniu ukazywał się "skrypt" naświetlający różne aspekty naszego przygotowywanego członkostwa we wspólnocie. Od kwietnia 2002 r. do czerwca 2003 r. ukazały się 63 skrypty. Część z nich została także opublikowana w specjalnym dodatku "Droga do Unii" do numeru 10/2003 dwutygodnika "Farmer".

11 lutego 2008
Jak podaje PAP w Ełku zaplanowano spotkanie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, warmińsko-mazurskiego urzędu marszałkowskiego oraz lokalnych samorządów w sprawie kolejnego wariantu przeprowadzenie trasy Via Baltica, tym razem chodzi o wschodnią częścią województwa warmińsko-mazurskiego, co niejako automatycznie rozwiązuje problem ochrony Doliny Rospudy bowiem omija cały teren objęty programem Natura 2000. Na spotkaniu mają być zaprezentowane analizy GDDKiA, a także unijne opracowania dotyczące sieci drogowej w północno-wschodniej Polsce. Ten wariant wspierają wojewoda warmińsko-mazurski, marszałek i część parlamentarzystów. Podczas spotkania będzie również mowa o budowie kolejowego szlaku Rail Baltica.

10 lutego 2008
Do konsultacji międzyresortowych i społecznych przekazany został projekt rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczący płac pracowników samorządowych. Proponowany w przepisach podwyżki mają obowiązywać od 1 stycznia 2008 r. Minimalne kwoty wynagrodzeń wzrosną od 37% do 139%, a maksymalne - od 13% do 19%. Oznacza to największe zmiany w uposażeniach pracowników najmniej zarabiających. W wielu gminach konieczne będą również zmiany w uchwałach w sprawie wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

9 lutego 2008
Jak informuje Ministerstwo Finansów ze wstępnych informacji uzyskanych z regionalnych izb obrachunkowych, dotyczących wykonania dochodów ogółem, wydatków ogółem i zobowiązań ogółem jednostek samorządu terytorialnego za 2007 r. wynika, że zamknęły one swoje budżety nadwyżką w wysokości 2,06 mld zł przy planowanym deficycie po trzech kwartałach 2007 r. w wysokości 11,8 mld zł. Zadłużenie samorządów na koniec 2007 r. wyniosło 22,3 mld zł (17,1% wykonanych dochodów ogółem; przed rokiem było to 21,3%).

8 lutego 2008
Na ostatnim posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych przedstawiciel Ministerstwa SWiA zapowiedział przygotowanie do maja br. projektów ustaw kończących proces decentralizacji administracji publicznej. Zmiany mają dotyczyć podziału uprawnień, a nie ingerowania w obowiązującą dziś mapę podziału administracyjnego kraju. Nie będzie zatem likwidowania, łączenia, czy dzielenia województw, powiatów czy gmin; będzie natomiast ograniczenie zadań wojewody m.in. do kontroli gospodarowania mieniem publicznym w województwie, sprawowania nadzoru prawnego nad samorządem oraz odpowiedzialności za zarządzanie kryzysowe, stan porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz znaczne wzmocnienie kompetencyjne samorządów lokalnych wszystkich szczebli. Sejm powinien uchwalić te ustawy przed wakacjami parlamentarnymi, tak aby mogły one wejść w życie od 2009 r. Przy takim harmonogramie działań legislacyjnych nowe regulacje będą mogły być uwzględnione w pracach posłów nad budżetem państwa na następny rok.

7 lutego 2008
Dokładnie za 12 tygodni wejdzie w życie znowelizowana ustawa o podpisie elektronicznym w pełnym jej brzmieniu (Dz.U. 2001.130.1450 ze zm.; 2006.145.1050). Od 1 maja 2008 r. samorządy będą zobowiązane do obsługiwania petentów drogą elektroniczną. Według szacunków do dziś przygotowanych do tego jest niespełna 10% instytucji i urzędów administracji publicznej. Wdrażanie tej technologii rozpoczęło się m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Wyłoniona jako dostawca w drodze przetargu nieograniczonego Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. zainstaluje w stołecznym ratuszu urządzenia i oprogramowania bezpiecznego podpisu elektronicznego Sigillum PCCE, dostarczy certyfikaty kwalifikowane wraz z oprogramowaniem systemowym i aplikacyjnym, a także komponentami technicznymi niezbędnymi do ich prawidłowego używania, zapewni również usługi wymagane dla zachowania długotrwałej ważności dowodowej składanego podpisu i jego pozytywnej weryfikacji (okres ważności wynosi minimum 5 lat). Proces wdrożenia poprzedzony jest szkoleniami dla pracowników Urzędu w zakresie eksploatacji dostarczanych produktów. Więcej informacji.

6 lutego 2008
Po ostatnich decyzjach Rady Ministrów w sprawie zasad wdrażania programów operacyjnych, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie przedstawiciele 16 województw podpiszą dzisiaj kontrakty wojewódzkie. Otworzy to drogę do przekazania województwom dotacji rozwojowej na lata 2007-2013. W ramach podziału środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego województwa otrzymają: dolnośląskie 1 213,1 mln euro, kujawsko-pomorskie 951 mln euro, lubelskie 1 155,8 mln euro, lubuskie 439,1 mln euro, łódzkie 1 006,3 mln euro, małopolskie 1 290,2 mln euro, mazowieckie 1 831,4 mln euro, opolskie 427,1 mln euro, podkarpackie 1 136,3 mln euro, podlaskie 636,2 mln euro, pomorskie 885 mln euro, śląskie 1 712,9 mln euro, świętokrzyskie 725,8 mln euro, warmińsko-mazurskie 1 36,5 mln euro, wielkopolskie 1 272,7 mln euro, zachodniopomorskie 835,4 mln euro.

5 lutego 2008
Wczoraj rumuński parlament ratyfikował unijny Traktat Reformujący. Za ratyfikacją Traktatu opowiedziało się 387 deputowanych, na 463 członków parlamentu; jeden był przeciwko. Po siedmiu tygodniach od podpisania w Lizbonie jest to czwarta zgoda na wejście Traktatu w życie.

4 lutego 2008
Podczas trzeciego spotkania Okrągłego Stołu w sprawie obwodnicy Aygustowa strony przyjęły do wiadomości fakt, że nie jest możliwe kontynuowanie tej budowy w świetle wyroków wydanych w kwietniu i grudniu 2007 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. W obecnym stanie prawnym istnieje konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia drogowego. Raport z oceny oddziaływania inwestycji na środowisko zostanie zlecony do wykonania przez inwestora - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

3 lutego 2008
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zakończyło weryfikację list projektów kluczowych w ramach programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko (IiŚ), Innowacyjna Gospodarka (IG) oraz Rozwój Polski Wschodniej (RPW). Według informacji tego resortu z 541 projektów na listach kluczowych pozostały 433; redukcja nie dotknęła programu RPW, najwięcej projektów usunięto z list programu IiŚ. Celem weryfikacji było merytoryczne przeanalizowanie wszystkich zgłoszeń, ustalenie stopnia zawansowania przygotowań do rozpoczęcia realizacji poszczególnych projektów oraz możliwości ich zakończenia do końca 2015 r. (tzn. maksymalnie w dwa lata po końcowym terminie obowiązującej perspektywy finansowej 2007-2013), dopasowanie wartości środków na poszczególne działania i priorytety w wymienionych programach do wartości ostatecznie zatwierdzonych przez Komisję Europejską, czyli - łącząc to wszystko - wytypowanie tych projektów, które obecnie pozwalają jak najszybciej uruchomić wdrażanie wymienionych programów operacyjnych. Projekty, które znalazły się na zweryfikowanych listach będą monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji co 6 miesięcy. Uwolnione w wyniku weryfikacji ponad 29 mld zł na dofinansowanie projektów, w większości zostanie przeznaczone na projekty wyłaniane w trybie konkursowym.

2 lutego 2008
W Pałacu Małachowskich w Nałęczowie uroczyście ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w VII edycji konkursu "Wójt roku 2007" organizowanego przez Redakcję Audycji Rolnych TVP 1. Z grona zgłoszonych 36 kandydatów kapituła konkursu wybrała 10 finalistów o największym w ubiegłym roku dorobku w sferze edukacyjnej, kulturalnej i inwestycyjnej. Brano także pod uwagę aktywność wójta i postrzeganie go przez środowisko lokalne oraz wyniki głosowania w systemie audio-tele. Statuetkę "Wójt roku 2007" otrzymał Robert Nowak - wójt gminy Przyrów (lat 39, najmłodszy finalista, ale z 10-letnim stażem wójtowskim). Dyplomy otrzymali pozostali finaliści: Stanisław Herej - gm.  Radków, Aleksander Jarosławski - gm. Płońsk, Witold Łapiński - gm. Poświętne, Marek Pałasz - gm. Rzeczyca, Władysław Pazdan - gm. Limanowa, Andrzej Pulit - gm. Skarbimierz, Henryk Romanek - gm. Wysokie, Adam Woropaj - gm. Duszniki oraz Jan Ziarnik - gm. Frysztak.

1 lutego 2008
Komisja Ustawodawca Senatu RP przesłała do Marszałka tej izby nowelizację przepisów kodeksu cywilnego i prawa o notariacie dotyczących zrzekania się nieruchomości. Po tym jak Trybunał Konstytucyjny zakwestionował w 2005 r. zgodność z ustawą zasadniczą możliwość oddawania prawa własności nieruchomości gminie, bez względu na jej wolę, a następnie prezydent zawetował w 2006 r. zmieniającą ten stan ustawę poselską - jest to kolejna inicjatywa ustawodawcza parlamentu mająca uwolnić gminy od niechcianych przejęć. Senat proponuje aby nieruchomości, których chce się zrzec właściciel, były przejmowane przez Skarb Państwa wraz z odpowiedzialnością za ich obciążenia. Do zrzeczenia się ma być potrzebna zgoda starosty właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. W tym zakresie starosta będzie wykonywał zadanie z zakresu administracji rządowej. Nowelizacja nakłada też na notariusza sporządzającego akt zrzeczenia, urzędowy obowiązek przesłania wypisu aktu do wspomnianego starosty.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba