Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Środa 24.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2017  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2017   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Lipiec 2017 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 lipca 2017
Prawo o sądach powszechnych częścią wymiaru sprawiedliwości UE
Rusza jednomiesięczny termin, w którym polski rząd - na wezwanie Komisji Europejskiej - powinien naprawić uchybienia w podpisanej przez Prezydenta ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw opublikowanej dwa dni temu w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 12 sierpnia br. Komisja przesłała do Warszawy szczegółowe uwagi krytykujące m.in. uprawnienia ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego do rozległych samodzielnych decyzji kadrowych we wszystkich polskich sądach powszechnych. Dotychczasowe stanowiska polskiego rządu prowadziły, nie tylko zdaniem KE, do postępowania o naruszenie unijnego prawa.

28 lipca 2017
Kukiz'15 rozpoczyna kampanię przed wyborami samorządowymi
Każdy Obywatel, który chce wystartować w wyborach samorządowych może zarejestrować się za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanej witryny www.samorzadyzkukizem.pl. Oferta Ruchu Kukiz '15 umożliwia chętnym start z jego list wyborczych. W ramach tej inicjatywy Obywatele mogą kandydować na stanowiska na wszystkich szczeblach władzy lokalnej, na radnych w sejmikach, radach powiatowych, gminnych i miejskich, a także na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Korzystając z podanej witryny można rejestrować się do 30 września br. Po tej dacie maja się rozpocząć m.in. szkolenia samorządowe dla osób, które zgłoszą się do projektu.

25 lipca 2017
Totalna nowelizacja prawa o sądach powszechnych - podpisana
Prezydent po zawetowaniu wczoraj dwóch ustaw: o KRS i SN, zaakceptował swoim podpisem trzecią: o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491). Dwie pierwsze - poza niezgodnością z konstytucją w wielu miejscach - miały regulować status, strukturę i obsadę szczególnie ważnych instytucji dla ustroju sądownictwa, z działaniem tej trzeciej spotka się każdy obywatel przy kontakcie z wymiarem sprawiedliwości, z sądem rejonowym, okręgowym, apelacyjnym, z rozstrzygnięciem jego sprawy z zakresu prawa cywilnego, pracy, karnego, rodzinnego itp. Podpisana ustawa, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, sankcjonuje pełne władztwo Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego nad działalnością sądów powszechnych. Poza zwierzchnictwem nad wszystkimi prokuratorami, będzie odtąd służbowym zwierzchnikiem wszystkich osób kierujących merytorycznie, organizacyjnie i administracyjnie sądami powszechnymi. Od niedawna minister powołuje i odwołuje dyrektorów sądów (zaniechano procedury konkursowej). Wcześniej ruchy na tym stanowisku, przełożonego pracowników niebędących sędziami, było w gestii prezesa sądu. Teraz minister i nadprokurator będzie też powoływał i odwoływał prezesów i wiceprezesów sądów, czyli zwierzchników służbowych sędziów. Ponadto ustawa zawiera wiele szczegółowych regulacji pozwalających obsadzać stanowiska i organizować pracę sądów i sędziów według wytycznych politycznej dyspozytorni. Zawetowane ustawy o KRS i SN miały dyscyplinarnie uzależnić od warszawskiej centrali wszystkich prawników - także adwokatów i radców prawnych. Na razie (?) te zawody pozostają w stanie dotychczasowym, wciąż nie objęte tak daleko idącą "opieką" władzy wykonawczej.

24 lipca 2017
Prezydent zdecydował się na zawetowanie ustaw: o KRS i SN
W wygłoszonym przed południem orędziu Prezydent RP Andrzej Duda oznajmił, że zwróci do Sejmu (zawetuje) ustawy: o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423) oraz o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727). W uzasadnieniu podkreślił niedopuszczalne tworzenie prawa w tak istotnym zakresie bez konsultacji (jest to ów tryb pisanych poza Sejmem "poselskich" projektów ustaw), nawet bez umożliwienia zaopiniowania projektu przez prezydenta, zwrócił też uwagę na niespotykane dotąd tak dalekie uprawnienia do ingerowania przez prokuratora generalnego w funkcjonowanie kluczowych instytucji sądowniczych. Prezydent nie wspomniał przy tym o niekonstytucyjności wielu przepisów w przedłożonych mu ustawach (tego mógłby nie dostrzec zapytany nowy Trybunał Konstytucyjny); nie wypowiedział się też co zamierza uczynić z ustawą o ustroju sądów powszechnych. Zob. Diariusz REGIOsetu z 13 lipca 2017 r. Ciekawe co przyniosą dalsze walki "buldogów" pod PISowskim dywanem?

22 lipca 2017
Kolejne czarne dni w mrocznym polskim dwuleciu władzy PiS
Były brawa na stojąco, wierni podchodzili z gratulacjami do prezesa - tym razem uśmiechniętego. Sejm uchwalał kolejne ustawy (zwane reformą) likwidujące władzę sądowniczą. Po przegłosowaniu przedwczoraj w Sejmie trzeciej z nich - ustawy o Sądzie Najwyższym, której przepisy mają przełożenie na wiele innych ustaw (np. o Naczelnym i wojewódzkich sądach administracyjnych), na jej przejście w Senacie, w założonym z góry tempie, koniecznie bez jakichkolwiek poprawek, pozostały godziny - dzienne i nocne. Bez poprawek - aby ustawa nie musiała wrócić do Sejmu (nie chodzi o meritum, ale o odwleczeniem terminu zamknięcia sprawy na Wiejskiej), bez poprawek - nawet tak oczywistych jak dwie różne normy w tej samej sprawie w dwóch różnych paragrafach omawianej ustawy, których legislacyjną poprawność uzasadniali (w sposób kompromitujący prawnika), bądź przechodzili nad tym do porządku dziennego, wiceminister i minister sprawiedliwości. Trójpodział władzy ma być zastąpiony tryptykiem ustaw: o KRS, o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym. Wielokrotne deptanie przy tym ubezwłasnowolnionej Konstytucji RP nie ma żadnego znaczenia dla "dobrej zmiany". Polki i Polacy ruszyli na liczne demonstracje sprzeciwu wobec niszczycielskiej parlamentarnej dyktatury. Odbywają się w wielu miastach i miasteczkach, największe, cykliczne, przed Sejmem, siedzibą Sądu Najwyższego i Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Wypowiedzi przedstawicieli rządu o demonstracjach cechuje pogarda dla Suwerena.

18 lipca 2017
Miasta wojewódzkie z dobrą marką - ranking Premium Brand 2017
Zrealizowane po raz drugi w Polsce badanie reputacji miast wojewódzkich wskazało ośrodki cieszące się najlepszą opinią wśród Polaków. W rankingu prym wiedzie Kraków (73 pkt.), drugą pozycję ex aequo zajmują Gdańsk (72 pkt.) i Wrocław (72 pkt.). Warszawa uplasowała się na piątym miejscu (68 pkt.), za Poznaniem (71 pkt.) i Szczecinem (69 pkt.). Stolica była zarazem miastem najczęściej odwiedzanym w ostatnim roku i rekomendowanym przez Polaków. Respondenci oceniali miasta wojewódzkie w pięciu kluczowych wymiarach: # poziom zaufania do danego miasta, # możliwość polecenia go znajomym, # towarzyszącą mu atmosferę medialną, # zaangażowanie społeczne i # warunki pracy w danym mieście. Na podstawie ocen w badanych wymiarach policzony został wskaźnik reputacji Premium Brand, który przyjmuje wartości od 1 do 100 punktów. Wynik na poziomie minimum 60 punktów kwalifikuje podmiot do uzyskania tytułu Miasto Wojewódzkie Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017. Więcej informacji na stronie Fundacji Premium Brand.

15 lipca 2017
Turyści nie chcą płacić za smog. Brudne powietrze nie na sprzedaż
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w sprawie nieuprawnionego pobierania przez Urząd Miasta Zakopanego opłaty miejscowej w sytuacji zanieczyszczenia powietrza przekraczającego dopuszczalne normy. Skargę wniósł turysta, który odwiedził Zakopane w 2015 roku i uiścił opłatę miejscową. Na rzecz skarżącego zasądzono zwrot pobranej opłaty. Urząd został też obciążony kosztami sądowymi. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2007 roku samorządy mogą pobierać opłaty miejscowe lub klimatyczne jeżeli dana miejscowość spełnia określone warunki. Rozporządzenie określa m.in. normy zanieczyszczenia powietrza. Urząd Miasta Zakopanego pobiera opłatę miejscową od turystów za każdy dzień pobytu pod Tatrami w wysokości 2 zł. Do kasy Zakopanego rocznie wpływa z tego tytułu około 2,7 mln zł. Wyrok nie jest prawomocny. Gdy się uprawomocni, każdy turysta dysponujący pokwitowaniem uiszczenia opłaty miejscowej, będzie mógł się ubiegać o zwrot opłaty w zakopiańskim Urzędzie Miasta gdy powietrze przekroczy normy zanieczyszczenia. Przedstawiciel Urzędu zapowiedział, że miasto Zakopane wystąpi do NSA ze skargą na wyrok sądu krakowskiego. Analogiczna sprawa pobierania opłaty miejscowej przez Urząd Miasta Wisły toczyła się w 2015 roku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach. Uchwałę Rady Miasta z 2008 roku zaskarżył wówczas turysta z Rybnika. W listopadzie 2015 roku WSA orzekł, że z uwagi na zanieczyszczenie powietrza opłatę pobierano tam niezgodnie z prawem. Miasto odstąpiło od zaskarżenia tego wyroku do NSA, uznając jego formalną zasadność i przyjmując go do realizacji.

13 lipca 2017
Władza wykonawcza zamiast sądowniczej. Koniec trójpodziału!
Sejm uchwalił ustawy: o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423) oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491). Przejął je Senat. Te dwie ustawy oraz wprowadzony na stronie internetowej Sejmu wczoraj po godz. 23 poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk nr 1727) - rugują sądownictwo jako odrębną władzę, zamykają definitywnie czas Polski jako państwa prawa, respektującego do ostatnich wyborów trójpodział władzy, demokratyczny standard checks and balances. Projekty poselskie (w odróżnieniu od rządowych) są zwolnione z obowiązku konsultacji społecznych, z czego skrzętnie korzysta partia władzy. Projekt ustawy o SN tej samej nocy został skierowany do pierwszego czytania. Pakiet wprowadza pełną wymianę osób: mandaty wszystkich członków Krajowej Rady Sądownictwa wygasają po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy (art. 5 noweli o KRS); z dniem następującym po dniu wejścia w życie ustawy o SN w stan spoczynku przechodzą sędziowie Sądu Najwyższego powołani na podstawie przepisów dotychczasowych, z wyjątkiem tych wskazanych według własnego uznania przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego (art. 87 projektu ustawy o SN). W ręce Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego złożone jest też prawo określanie, w drodze rozporządzenia, regulaminu Sądu Najwyższego (art. 3 projektu ustawy o SN). Ten sam minister i prokurator uzyskuje prawo powoływania i odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych (art. 23-27 noweli o ustroju sądów powszechnych). W tej kadrowej legislacji sądownictwa, wyjątkowe, decyzyjne miejsce zajmuje zatem przedstawiciel prokuratorskiej władzy wykonawczej. Nowy skład nowej Krajowej Rady Sądownictwa, złożonej na korzyść władzy wykonawczej z dwu odrębnych Zgromadzeń (art. 1 noweli o KRS), wybiorą zdyscyplinowani posłowie jednopartyjnej większości. O tym kto może kandydować zdecyduje marszałek Sejmu (art. 1 noweli). Tak wybrana KRS będzie z kolei przedstawiać Prezydentowi kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego (art. 23 ustawy o SN). Projekt ustawy o SN szczegółowo opisuje zakres działania tylko jednej z trzech nowych izb - Izby Dyscyplinarnej, wysoko usytuowanej organizacyjnie i wynagrodzeniowo (jej sędziowie mają mieć 40-procentowy dodatek). Izba ta ma rozpatrywać postępowania dyscyplinarne wobec członków wszystkich korporacji i zawodów prawniczych w kraju. Szczególne usytuowanie w procesie tego postępowania zyskuje rzecznik dyscyplinarny Ministerstwa Sprawiedliwości. Dwie pozostałe izby "wywróconego" SN to: Prawa publicznego i Prawa prywatnego. Jeżeli ustawa w tym kształcie wejdzie w życie Sądowi Najwyższemu pozostanie tylko nazwa, tak jak się stało z Trybunałem Konstytucyjnym. Obywatel, suweren, zostaje postawiony wobec sprawiedliwości dyktowanej siłą państwa, a nie siłą prawa. W którym cywilizowanym kraju jednym artykułem w jednym dniu można usunąć z urzędu wszystkich sędziów Sądu Najwyższego? To, że minister-prokurator (sic!) któregoś z nich zostawi nie ma tu żadnego znaczenia. Sekwencja takich działań legislacyjnych dotyczących podstawowych instytucji ustrojowych państwa i bezpieczeństwa obywateli - zasługuje na wielostronne zdecydowane zakwestionowanie.

12 lipca 2017
Prezydent zawetował nowelę o RIO jako zbyt ingerującą w prace JST
Prezydent odmówił podpisania ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (druk sejmowy nr 1409.) Wskazał przy tym na zapisaną w ustawie nadmierną ingerencję w działalność samorządu przez: # możliwość natychmiastowego odwołania przez premiera wójta, burmistrza, prezydenta miasta, rozwiązania zarządu powiatu lub województwa oraz zawieszenia organów jednostek samorządu terytorialnego i powołanie zarządu komisarycznego na dwa lata, # możliwość badania nie tylko jak dotąd, legalność wydatków, ale też gospodarność, przy czym kryterium "gospodarności" nie zostało zdefiniowane, co sprawia, że celem nadzoru będzie także "zapewnienie wykonywania zadań publicznych w sposób preferowany przez organy sprawujące nadzór", # zniesienie procedury konkursowej przy wyłanianiu prezesów i członków kolegiów izb, przyznanie premierowi swobody powoływania i odwoływania prezesów izb i za ich pośrednictwem pozostałych członków kolegiów oraz zniesienie zasady parytetu samorządu terytorialnego w wyłanianiu członków kolegium izby. Ustawa wraca do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Sejm może odrzucić weto prezydenta większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 3/5 pełnej izby to 276 posłów, ta liczba zmienia się w zależności od frekwencji na sali. Być może będzie zarządzone takie głosowanie albo powstanie nowa ustawa zawierająca jakieś zmiany w stosunku do zawetowanej. Zob. Diariusz REGIOsetu z 9 czerwca 2017 r.

11 lipca 2017
Na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jest 15 obiektów z Polski
W Krakowie zakończyły się obrady 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pod ochroną tej organizacji znalazło się 21 nowych miejsc, w tym z Polski - zabytkowe tereny po kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku w Tarnowskich Górach. Dołączyły one do wcześniej wpisanych na listę: historycznego centrum Krakowa, Królewskich Kopalni Soli w Wieliczce i Bochni, Obozów zagłady w Auschwitz-Birkenau, Puszczy Białowieskiej z Białowieskim Parkiem Narodowym, historycznego centrum Warszawy, Starego Miasta w Zamościu, średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia, Zamku Krzyżackiego w Malborku, Kalwaria Zebrzydowskiej, Kościołów Pokoju w Świdnicy i Jaworze, drewnianych kościołów Małopolski i Podkarpacia, Parku Mużakowskiego, Hali Stulecia we Wrocławiu oraz drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat. W części obrad dotyczących oceny stanu zachowania 99 obiektów, które są na Liście Światowego Dziedzictwa i sposobu zarządzania nimi, odbyła się też dyskusja dotycząca Puszczy Białowieskiej. Komitet powtórzył swój wniosek, aby Polska utrzymała "ciągłość i integralność chronionego starodrzewu w Puszczy Białowieskiej" i wezwał do "natychmiastowego zaprzestania wycinki i pozyskiwania drewna w starej części lasu". W związku z tym Polska i Białoruś mają przyjąć kolejną misję ekspertów UNESCO z Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) i Centrum Światowego Dziedzictwa tak aby do grudnia 2018 r. przygotowany został raportu o stanie zachowania puszczy. Zob. Diariusz REGIOsetu z 17 czerwca 2017 r.

10 lipca 2017
Kolejny kwartał - dług publiczny większy o kolejne 20 miliardów
Pożyczamy pieniądze, aby dodać także tym, którzy ich nie potrzebują. Oddawać będą wszyscy, najliczniej ci potrzebujący wsparcia, a nie spłacania długu zaciągniętego dla zamożnych. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 10 stycznia 2017 r. oraz 11 kwietnia 2017 r.

Pieniądze do oddania
 Żródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju

7 lipca 2017
Od stycznia ma przybyć 8 miast. Cztery odzyskają prawa miejskie
Według opublikowanego projektu rozporządzenia Rady Ministrów od 1 stycznia 2018 r. status miasta mają uzyskać miejscowości: Chełmiec, Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice oraz Wiślica. Liczba miast w Polsce powiększy się do 931. Józefów, Łagów, Radoszyce i Wiślica odzyskują prawa miejskie; utraciły je w latach 1868-1870 w wyniku represji carskich po Powstaniu Styczniowym. Rozporządzenie wprowadza też od nowego roku zmianę nazwy gminy Słupia na Słupia Konecka, zmiany siedziby gminy Biała - z Białej na Białą Drugą oraz gminy Pruszcz Gdański - z Pruszcza na Juszkowo. Ponadto wprowadza się zmiany granic kilkunastu gmin. Szczegóły w projekcie rozporządzenia.

5 lipca 2017
Odpady przypisane do kolorów. Co wrzucamy, czego nie wrzucamy?
Od pięciu dni we wszystkich gminach obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na cztery frakcje: . Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje do recyklingu. Papier - pojemnik/worek niebieski - wrzucamy: # opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), # katalogi, ulotki, prospekty, # gazety i czasopisma, # papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, # zeszyty i książki, # papier pakowy, # torby i worki papierowe; NIE wrzucamy: # ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, # papieru lakierowanego i powleczonego folią, # papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, # kartonów po mleku i napojach, # papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, # tapet, # pieluch jednorazowych i podpasek, # zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, # ubrań. Szkło - pojemnik/worek zielony (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne - biały i szkło kolorowe - zielony) - wrzucamy: # butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), # szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców); NIE wrzucamy: # ceramiki, # doniczek, # porcelany, # fajansu, # kryształów, # szkła okularowego, # szkła żaroodpornego, # zniczy z zawartością wosku, # żarówek i świetlówek, #  reflektorów, # opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, # luster, # szyb okiennych i zbrojonych, #  monitorów i lamp telewizyjnych, # termometrów i strzykawek. Metale i tworzywa sztuczne - pojemnik/worek żółty - wrzucamy: # odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, # nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, # plastikowe opakowania po produktach spożywczych, # opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), # opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., # plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, # aluminiowe puszki po napojach i sokach, # puszki po konserwach, # folię aluminiową, # metale kolorowe, #  kapsle, zakrętki od słoików, # zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców); NIE wrzucamy: # butelek i pojemników z zawartością, # opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, # opakowań po olejach silnikowych, # części samochodowych, # zużytych baterii i akumulatorów, # puszek i pojemników po farbach i lakierach, # zużytego sprzętu elektronicznego i AGD. Odpady ulegające biodegradacji - pojemnik/worek brązowy - wrzucamy: # odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), # gałęzie drzew i krzewów, # skoszoną trawę, liście, kwiaty, # trociny i korę drzew, # resztki jedzenia; NIE wrzucamy: # kości zwierząt, # odchodów zwierząt, # popiołu z węgla kamiennego, # leków, # drewna impregnowanego, # płyt wiórowych i MDF, # ziemi i kamieni, # innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). Odpady zmieszane - pojemnik/worek czarny - wrzucamy: wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Elektrośmieci i inne odpady problemowe (w tym niebezpieczne), do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD oddaje się w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zorganizowanych przez gminę. Informację o nich gmina ma obowiązek udostępnić na swojej stronie internetowej.

3 lipca 2017
Metropolie za współdziałaniem w sprawie migracji i integracji
Prezydenci jedenastu miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy oraz Wrocławia - podpisali deklarację o współdziałaniu miast sygnatariuszy w dziedzinie migracji. Podpisu pod deklaracją nie złożył tylko prezydent Katowic - dwunastego członka UMP. Z inicjatywy prezydenta Gdańska powstanie zespół roboczy Unii Metropolii Polskich ds. migracji i integracji. Powołanie zespołu mieści się w działaniach UMP zmierzających do sformułowania i wdrożenia w kraju polityki osiedleńczej. Prace te zainaugurowała konferencja "Jak zatrzymać młodych w Polsce" zorganizowana przez UMP 30 marca 2016 r.

1 lipca 2017
W drugiej połowie roku prezydencję Unii sprawuje Estonia
Wczoraj Estonia przejęła od Malty prezydencję w Unii Europejskiej. Tallin najdłużej czekał na swoją kolej z dziesiątki państw przyjętych do wspólnoty w 2004 r. Polska sprawowała prezydencję w drugiej połowie 2011 roku. Zob. Diariusz REGIOsetu z 1 lipca 2011 r. oraz 8, 15 i 30 grudnia 2011 r. Następna polska prezydencja jest zaplanowana w pierwszym półroczu 2025.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba