Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 18.07.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2017  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2017   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2017 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

28 lutego 2017
Jest ustawa o budowie przekopu przez Mierzeje Wiślaną
Sejm uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Ustawa m.in. upraszcza postępowanie przy udzielaniu zezwoleń na realizację inwestycji, reguluje nabywanie tytułu prawnego do nieruchomości na terenie inwestycji, ustala kwestie odszkodowań. Budowa przekopu przez Mierzeję Wiślaną ma uczynić Elbląg portem z dostępem do Bałtyku bez korzystania z przejścia przez cieśninę Pilawską leżącą na terenie Rosji (obwód kaliningradzki). O możliwościach przeładunkowych Elbląga decydować będzie głębokość toru wodnego; warunkuje ona tonaż jednostek mogących zawijać do portu. Zob. Diariusz REGIOsetu z 17 czerwca 2013 r.

27 lutego 2017
Wbrew potrzebie konsultacji wojewoda za zakazem referendum
W piśmie skierowanym do stołecznego ratusza wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera (PiS) poinformował, że podjął analizę poprawności uchwały Rady Warszawy o przeprowadzeniu referendum gminnego dotyczącego projektu ustawy o metropolii - w kierunku uchylenia jej. Na razie wstrzymuje wykonalność tej uchwały. W związku z tym nakazał zatrzymanie kampanii informacyjnej przed referendum. To pierwszy taki przypadek gdy władza rządowa ingeruje w prawo przeprowadzania referendum przez samorząd terytorialny po publicznym przedstawieniu przez posła Jacka Sasina (PiS) konkretnego zamiaru mającego kształt projektu ustawy. Rada Warszawy deklaruje, że nie ustanie w staraniach aby warszawiacy mogli zabrać głos w tej żywotnej dla nich sprawie. Zob. Diariusz REGIOsetu z 1 lutego 2017 r.

24 lutego 2017
Zmora postkomunizmu ukryta w instytucjach, sądach, uczelniach?
W zasobie TVP Parlament jest wypowiedź wicepremiera Mateusza Morawieckiego, w której m.in. wskazał na problemy jakie napotyka realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem wicepremiera komunizm nie skończył się 4 czerwca 1989 r., może dwa lata później z przeprowadzeniem pierwszych wolnych wyborów. Uważa, że pozostał postkomunizm. Wicepremier stara się zdefiniować to zjawisko. Według niego postkomunizm przejawia się w ciągłości instytucji, ciągłości sądów, również - jak nazywa - tak niewinnie brzmiących instytucji jak uczelnie wyższe. Tam - według Mateusza Morawieckiego - stary świat został bez żadnej zmiany przeniesiony do nowej rzeczywistości. Walczymy z tym - dodaje - bo ten stan bardzo utrudnia prowadzenie różnych naszych działań, również naszych działań gospodarczych. Wicepremier przeoczył umieszczenie na swojej postkomunistycznej liście złowieszczej ciągłości samorządów, z pewnościa o tych "bastionach postkomunizmu" szybko sobie przypomni. Słuchając tego przypomina się podobne podejście do wielu instytucji państwowych głoszone sporo lat temu przez piotrogrodzkich większystów.

20 lutego 2017
Wzrośnie odpowiedzialność samorządów za działania rozwojowe
Na stronie Ministerstwa Rozwoju opublikowano tekst Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętego w tym tygodniu przez rząd. Główne działania w ramach JST będą koncentrowały się na poprawie kompetencji administracji samorządowej, zwiększeniu efektywności wydatkowania publicznych środków finansowych oraz budowie kapitału społecznego i poczuciu współodpowiedzialności kluczowych interesariuszy za rozwój swojego terytorium (samorządów terytorialnych, środowisk biznesu, mieszkańców oraz przedstawicieli nauki). Przygotowana strategia wymienia także poprawę koordynacji działań instytucji publicznych w Polsce, wzrost ich efektywności oraz jasny podział obowiązków pomiędzy administracją rządową a samorządową.

17 lutego 2017
W konkursie World Mayor wśród najlepszych Prezydent Gdańska
W międzynarodowym konkursie World Mayor Jury oraz internauci wybrali szefów miast świata, którzy wyróżnili się opracowaniem strategii długoterminowych, a także bieżącym działaniem, na rzecz skutecznego integrowania na swoim terenie przybyszów z różnych krajów i kultur. Wśród tych, którym udało się - na gruncie poczucia solidarności i empatii mieszkańców - osiągnąć rzeczywiste rezultaty wyjścia naprzeciw ludziom szukającym pokoju i pomocy znalazł się prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, sklasyfikowany w pierwszej dziesiątce, w której obok prezydenta polskiego miasta, znaleźli się włodarze trzech miast niemieckich, dwóch greckich i po jednym z Belgii, Holandii, Francji i Włoch. Finałowa dziesiątka została wybrana z 38 nominowanych kandydatów. W laudacji Pawła Adamowicza podkreślono, że odwołując się do korzeni chrześcijańskich oraz tradycji Solidarności, nawołuje, jako jeden z niewielu polityków w Polsce, by Gdańsk otworzył się na obcych, by zechciał pomóc uciekającym przed krwawymi wojnami oraz by mieszkańcy miasta nie bali się imigrantów ekonomicznych zza wschodniej granicy.. Na wyróżnienie złożyło się także powołanie w Gdańsku Rady Imigrantów oraz namawianie innych miast, by podobnie działały u siebie. Tegorocznym zwycięzcą został Bart Somers, burmistrz 85-tysiecznego Mechelen w Belgii, jednego z bardziej zróżnicowanych etnicznie i narodowościowo miast Europy. Wśród mieszkańców Mechelen wyróżnia się 128 narodowości.

15 lutego 2017
Badanie CBOS: jak są postrzegane planowane zmiany w oświacie
Zebrane opinie w sondażu przeprowadzonym w pierwszej połowie stycznia br. na próbie 1045 osób dorosłych są znacznie zróżnicowane. Wykazały też nienajlepsze zorientowanie respondentów w temacie. Zdecydowana większość badanych (94%) słyszała o reformie, ale tylko połowa z nich ogólnie wie, na czym ona ma polegać, 6% w ogóle nie słyszało o planowanych zmianach. 34% badanych skłonnych jest upatrywać w szykowanych zmianach raczej poprawę niż pogorszenie, 31% nie ma jednoznacznego poglądu, u 27% przeważają obawy. Niemal połowa (44%) respondentów uważa również, że wprowadzanie zmian w systemie edukacji będzie stanowiło zbyt duże obciążenie finansowe dla samorządów. Wyraźnie podzielone są opinie na temat tego, czy nowy system edukacji wpłynie na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na wsi i w miastach ? z tezą tą zgadza się 39% badanych, 36% ma zdanie przeciwne. 57% respondentów uważa, że system edukacji z ośmioletnią szkołą podstawową, czteroletnim liceum ogólnokształcącym oraz pięcioletnim technikum będzie lepszy niż obecnie obowiązujący (z sześcioletnią podstawówką, trzyletnim gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym i czteroletnim technikum). Przeciwnego zdania jest 24% badanych, a 19% nie ma własnego zdania w tej sprawie. Większość ankietowanych obawia się, że wprowadzanie reformy spowoduje chaos w szkołach (56%) oraz przyczyni się do utraty pracy przez część nauczycieli gimnazjów (54%). W podsumowaniu CBOS podaje, że reforma wzbudza liczne kontrowersje. Pojawiają się wątpliwości, czy została odpowiednio przygotowana, a także czy potencjalne koszty jej wprowadzenia nie przewyższają oczekiwanych korzyści.

13 lutego 2017
Posłowie utworzyli zespół ds. obrony polskiej samorządności
Z inicjatywy posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego (14 osób), Platformy Obywatelskiej (4), Nowoczesnej (3), Kukiz 15 (1) oraz jednego posła niezrzeszonego powstał parlamentarny zespół ds. obrony polskiej samorządności. Zdaniem sygnatariuszy po 27 latach polski samorząd znalazł się w poważnym niebezpieczeństwie jego ograniczenia, wręcz faktycznej likwidacji. Na swym pierwszym roboczym posiedzeniu przyjęty został Dezyderat nr 1 do Prezesa Rady Ministrów w sprawie polskiej samorządności. Odniesiono się w tym dokumencie do planów rządu wstecznego ograniczenia prawa wybieralności kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do dwóch kadencji, zmiany ustroju miasta stołecznego Warszawy oraz przenoszenie wielu uprawnień z poziomu gminy, powiatu i województwa na poziom centralny. Przewodniczącym zespołu jest poseł Piotr Zgorzelski (PSL).

11 lutego 2017
Mieszkańcy milionowego miasta muszą mieć głos ws. zmian
Rada Warszawy podjęła uchwałę o przeprowadzeniu w stolicy referendum gminnego w sprawie projektu ustawy o metropolii. Warszawiacy będą głosować w sprawie projektu ustawy zaproponowanego przez PiS. Na kartach referendalnych znajdzie się pytanie: Czy jest Pan/Pani za zmianą granic - TAK, NIE. Warszawiacy wypowiedzą się w głosowaniu w niedzielę 26 marca br. Zob. Diariusz REGIOsetu z 1 lutego 2017 r.

10 lutego 2017
Niekonstytucyjne pozbawianie biernego prawa wyborczego
W przygotowanej ekspertyzie profesor nauk prawnych Hubert Izdebski, specjalizujący się w opracowywaniu projektów ustaw i zagadnieniach samorządowych, odnosi się do proponowanego przez większość parlamentarną ograniczenia do dwóch liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, również osób już sprawujących taki urząd, a zatem działającego wstecz. Artykuł 60 ustawy zasadniczej, stanowi, że Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Cytowany przepis zapewnia równe bierne prawo wyborcze wszystkim obywatelom oraz równy dostęp do służby publicznej. Żaden przepis Konstytucji Rzeczypospolitej nie ogranicza obywatelom biernego prawa wyborczego (prawa do bycia wybieranym). Jedyny wyjątek dotyczy tylko osób, które sprawowały urząd Prezydenta Rzeczypospolitej: art. 127 ust. 2 stanowi: Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Co oczywiste - nie mogą też być wybierane osoby, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych. Propozycja pozbawienia biernego prawa wyborczego dużej grupy obywateli będących w służbie publicznej jest niekonstytucyjna. Tylko kto ma to prawomocnie wykazać? Trybunał Konstytucyjny został skutecznie sparaliżowany dokonanymi siłowo zmianami jego składu sędziowskiego, które podważyły prawny fundament jego orzeczeń. Przy ignorowanej, bo bezbronnej, Konstytucji "zreformować" można więcej niż wszystko. (Zob. Diariusz REGIOsetu z 22 stycznia 2017 r.)

9 lutego 2017
Likwidacja gimnazjów "dla dobra dzieci, rodziców, nauczycieli"
Ministerstwo Edukacji Narodowej zobowiązało samorządy do podjęcia uchwał w sprawie sieci szkół najpóźniej do 31 marca br. Uchwały te będą opiniowane przez kuratorów. Opinie maja być wiążące dla JST. Serwis samorządowy PAP podał za MEN Wzór uchwały. Zob. też: ekspert o uchwale oraz analizy i interpretacje.

8 lutego 2017
"Wsteczna zmiana" systemowo oddala Polskę od Unii i osłabia
Polska nie będzie się sprzeciwiać rozbiciu Unii na dwie grupy państw członkowskich ? na dwie prędkości integracji i rozwoju - taką linię polityczną prezentują i realizują obecne władze. Już teraz jesteśmy poza wspólnotą państw rządów prawa oraz poza wspólnotą państw przestrzegających wartości demokratyczne. Daleko odeszliśmy od obu tych fundamentalnych atrybutów Unii Europejskiej. Szkodnictwo na poziomie państwa postępuje. Idziemy kursem samotnej suwerenności, przywołując posłannictwo Polski w tworzeniu "międzymorza" - od Bałtyku do Balatonu. (Zob. też Diariusz REGIOsetu z 26 stycznia 2017 r.)

7 lutego 2017
Jaką cenę ma demokracja? Czy jej zabór osiąga masę krytyczną?

Według badania CBOS

3 lutego 2017
Harakiri powiatów Mazowsza w projekcie posła Sasina
Podchody mające "zreformować" ustrój miasta stołecznego Warszawy (patrz Diariusz REGIOsetu z 1 lutego 2017 r.) "reformują" zarazem siatkę powiatów na podstołecznym Mazowszu. Najmniejszym powiatem w Polsce będzie powiat pruszkowski, w którym nie będzie ani jednej gminy, tuż za nim powiat legionowski, z jedną gminą (Serock), dalej piaseczyńskiwarszawski zachodni ex equo - po dwie gminy, grodziski z trzema (jeżeli Warszawa zapanuje nad Podkową,), otwockiwołomiński zachowają połowę dzisiejszych stanów, mińskiemu ubędą tylko dwie, a nowodworski pozostanie nietknięty. Kilku starostom będzie lżej. Trzeba dodać, że dziesięc tygodni temu wpisany został do unijnego prawa podział Mazowsza na dwie jednostki statystyczne NUTS2 (zob. Diariusz REGIOsetu z 30 listopada15 lutego 2016 r.) W tym nowym "genialnym" zamieszaniu gubią się gdzieś niektóre składowe unijnego regionu PL91 - Warszawskiego stołecznego.

1 lutego 2017
Wyborcze kombinacje - po Opolu Warszawa, które miasto po nich?
Do Sejmu trafił projekt poselski (bo nie wymagający konsultacji społecznych, na przykład z mieszkańcami) ustawy zmieniającej ustrój miasta stołecznego Warszawy. Obecnie m.st. Warszawa jest gminą na prawach powiatu, tzn. prezydent miasta ma odpowiednio dostosowane kompetencje wynikające zarówno z ustawy o samorządzie gminnym jak i o samorządzie powiatowym. Ma je na terenie określonym granicami miasta stołecznego. Zgłoszony projekt (druk sejmowy 1259) wprowadza podział administracyjny na gminę miejską Warszawę (w obecnych granicach miasta) z zarządzającym burmistrzem oraz miasto stołeczne Warszawę jako metropolię składającą się z 33 gmin (Warszawa plus gminy okoliczne) z prezydentem miasta stołecznego, będącym jednoosobowym zarządem szczebla powiatowego. Wybrany prezydent metropolii ma być jednocześnie burmistrzem gminy Warszawy (unia personalna). Mieszkańcy poszczególnych gmin wokół Warszawy (tak jak w całej Polsce) będą wybierać swoich wójtów, burmistrzów i prezydentów, a szefa metropolii - wszyscy z 33 gmin składowych. Tak pozbawi się mieszkańców prawie dwumilionowej gminy prawa samodzielnego wyboru burmistrza. PiS chce zasiąść w stołecznym ratuszu, wniesiony tam na plecach podwarszawskich gmin, w większości których partia ta odniosła sukces wyborczy w 2014 r. Samorząd tej wielogminnej metropolii (powiatu), nazywanej miastem stołecznym Warszawą, ma się składać z prezydenta-burmistrza oraz 50-osobowej rady wybieranej w sposób następujący: po jednym radnym z każdej dzielnicy Warszawy i po jednym z każdej okolicznej gminy. W ten sposób tak samo licznie (po jednym głosie) będą reprezentowane w radzie 200-tysięczna dzielnica Mokotów i 12-tysięczne gminy Wiązowna, Wieliszew i każda inna z listy poniżej. Taka rada pod partyjne dyktando będzie mogła wszystko zatwierdzać oraz wszystko zablokować. Ustawa ma wejść w życie przed najbliższymi wyborami samorządowymi. Co na to wszystko lekceważąco potraktowani mieszkańcy 33 gmin? Wytypowany do metropolii wieniec gmin podwarszawskich: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka. W projekcie nie wymieniono gminy Podkowa Leśna leżącej wewnątrz zakreślonego obszaru.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba