Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 13.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2017  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2017   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2017 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 września 2017
Wypłaty z 500+ cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem
Trudno aby było inaczej, gdy otrzymuje się dodatkowe pieniądze bez dodatkowego wysiłku. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od kwietnia do grudnia 2016 roku świadczeniem wychowawczym objęto 3 miliony 800 tysięcy dzieci do 18 roku życia w całej Polsce, w tym: 1,36 mln mieszkających na wsi; 1,48 mln - w miastach. W podanym okresie w ramach programu "500+" rozdysponowano 17 miliardów złotych z budżetu państwa. W roku bieżącym spożytkowano na ten cel już blisko 16 mld zł. Wsparcie finansowe otrzymuje co miesiąc 2,62 mln rodzin: bez kryterium dochodowości - na drugie i kolejne dzieci, z zastosowaniem takiego kryterium - także na dziecko pierwsze. W rodzinach wielodzietnych wypłacane świadczenie sięga nawet 6000 zł miesięcznie. Aktualnie udział dzieci, na które jest wypłacane świadczenie wychowawcze wśród wszystkich dzieci niepełnoletnich wynosi 57,3%. W gminach wiejskich wskaźnik ten sięga 65%, w gminach miejsko-wiejskich - 59%, w gminach miejskich - 51%. Więcej informacji na stronie www.program500plus.pl

28 września 2017
Wójt gminy Rewal odwołany przez Prezes Rady Ministrów
W uzasadnieniu odwołania podano naruszanie przez wójta przepisów prawa oraz zaciąganie zobowiązań finansowych w parabankach. Zadłużenie gminy przekracza 130 mln zł. Zdaniem Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: gmina Rewal ma szanse na wyjście z długów przy racjonalnym planie naprawczym i dużej dyscyplinie finansowej. Trudno jednak sobie wyobrazić, że z długów wyciągnie gminę ta sama osoba, która ją tak znacznie zadłużyła, naruszając jednocześnie cały szereg przepisów prawa. Odwołany wójt, Robert Skraburski, może w czasie 30 dni zaskarżyć decyzję o odwołaniu. Jego wcześniejsze wyjaśnienia złej sytuacji finansów gminy i uwikłania jej w kredyty w parabankach podają, że jest to efekt kilkuletnich inwestycji i spadku sprzedaży mienia komunalnego. Dochodzenie prowadzi prokuratura. Zob. Diariusz REGIOsetu z 10 czerwca 2016 r.

27 września 2017
Po Koszalinie - Częstochowa poznaje retorykę kampanijną
W kampanii wyborczej w 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadała powiększenia w tej kadencji parlamentarnej liczby województw o trzy, w tym powołania województwa częstochowskiego. Jak się okazuje była to obietnica na potrzeby wyborów. Zapytana o to Pani Premier stwierdziła, że rząd nie przewiduje w tej chwili zmian, jeśli chodzi o liczbę województw. Częstochowa bez osobnego województwa nie ucierpi, jeśli samorządowcy skoncentrują się na sprawach mieszkańców, a nie będą zajmowali się polityką. A jeżeli warunek nie zajmowania się w Częstochowie polityką nie będzie - w ocenie rządu - spełniony - to czy ucierpi? Nie tak daleko były w przeszłości miasta, które ucierpiały za politykę. Osobną sprawą jest rzeczowa ocena dążeń samorządowców spod Jasnej Góry.

25 września 2017
Jestem za, a nawet przeciw - "ból głowy" Pana Prezydenta
Pan Prezydent poświęcił pół dnia na przymierzanie - w kilku różnych krokach - swoich propozycji ustaw o Krajowej Radzie Sądowniczej i o Sądzie Najwyższym do..., trudno ustalić do czego. Jedno należy odnotować z uznaniem - dotrzymał obiecanego dwumiesięcznego terminu pokazania swoich wersji, po zawetowaniu w lipcu br. ustaw uchwalonych przez Sejm i Senat (zob. Diariusz REGIOsetu z 24 lipca 2017 r.) Zwraca przy tym uwagę oryginalny "patent legislacyjny": zamiast projekty ustaw dostosować do przepisów konstytucji, Prezydent zgłosił propozycję dostosowania konstytucji do projektów ustaw.

23 września 2017
Partnerska i wspólna Polska szanujących się obywateli - kiedy?
Za pięć tygodni (28 października) w Politechnice Warszawskiej spotkają się uczestnicy XII Kongresu Obywatelskiego. Obrady toczyć się będą pod hasłem przewodnim: Partnerska i wspólna Polska - Szacunek, Uczciwość, Współpraca. Jak poprzednio - organizatorem jest gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Zachęcamy do uczestnictwa. Zobacz też: o Kongresach w REGIOsecie.

21 września 2017
Dwie dekady wzrostu; Polacy zadowoleni z poziomu życia
Według badania CBOS zrealizowanego w sierpniu br. wzrasta zadowolenie Polaków z sytuacji finansowej ich gospodarstw domowych. Przez ostatnie 24 lata odsetek respondentów zadowolonych z własnego poziomu życia zwiększył się z 3% do 26%. Jednocześnie zmniejszył się w tym okresie z 51% do 18% odsetek żyjących - w swojej ocenie - skromnie lub biednie. Zmalał też z 49% do 29% udział osób obawiających się biedy. Respondenci deklarujący że ich gospodarstwo domowe posiada pewne oszczędności pieniężne to 49%, niemal tyle samo (51%) twierdzi, że nie ma takiego zabezpieczenia. W czasie ostatniego dziesięciolecia odsetek osób, które posiadają oszczędności wzrósł ponad dwukrotnie - z 23% do 49%. Wyniki badań pokazują, że wraz z poprawą sytuacji finansowej Polaków upowszechnia się zwyczaj odkładania części funduszy, by zabezpieczyć się na bliską lub dalszą przyszłość. (CBOS News - Newsletter 33/2017)

18 września 2017
Działania rządu na rzecz uszczelnień w podatku VAT
Jak podaje Ministerstwo Finansów przez siedem miesięcy tego roku do budżetu wpłynęło z tytułu podatku VAT należnego 139,7 mld zł, to o 10 mld zł więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Mniej więcej odpowiada to wzrostowi sprzedaży detalicznej. Czynnikiem decydującym o uszczelnianiu jest niższy poziom zwrotów podatku VAT naliczonego. Odnotowany tu wynik pozytywny odzwierciedla też przesunięcia w terminie zwrotów. Wiele wskazuje na to, że uszczelnianie przynosi pierwsze efekty. Miarodajne informacje o ich skali będą znane po podsumowaniu całego roku. Uszczelnianie systemu VAT dokłada się do odnotowanej na koniec sierpnia br. nadwyżki w budżecie państwa - sięga ona 5 mld zł. Deficyt budżetowy na koniec roku może być o kilkanaście miliardów złotych niższy od planowanego, jeżeli tylko w czwartym kwartale nie skumulują się duże wydatki.

15 września 2017
Bez 900 doradców i asystentów w administracji samorządowej
Sejm uchwalił poselski projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych. W noweli usunięto obowiązujące dotąd regulacje pozwalające wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, starostom powiatów i marszałkom województw zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów w urzędzie gminy, starostwie czy urzędzie marszałkowskim na czas pełnienia swojej funkcji. Teraz pracownicy samorządowi będą mogli być zatrudniani tylko na stanowiskach urzędniczych - kierowniczych, pomocniczych i obsługi. Umowy z obecnie zatrudnionymi doradcami i asystentami wygasną z mocy prawa po upływie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy; wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie trafiła do Senatu.

13 września 2017
MSWiA ma własną intepretację mocy orzeczeń Trybunału
Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej wysłuchała informacji przygotowanej przez Departament Administracji Publicznej MSWiA na temat utworzenia gmin Szczawa i Grabówka (zob. Diariusz REGIOsetu z 29 lipca 2015 r. oraz 8 grudnia 2015 r.), w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzającym niezgodność z konstytucją rozporządzenia Rady Ministrów z grudnia 2015 r., które uchyliło decyzję o powstaniu obu gmin (zob. Diariusz REGIOsetu z 2 czerwca 2017 r.) Z przedstawionej informacji MSWiA: Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał w swoim orzecznictwie, że orzeczenia stwierdzające niekonstytucyjność nie prowadzą do odtworzenia, czyli przywrócenia do systemu prawa uchwalonych wcześniej regulacji. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie stwierdził nieważności rozporządzenia, lecz je uchylił. W planie rządu i ministerstwa nie ma prac związanych z powołaniem z urzędu gminy Grabówka. W trakcie dyskusji sprzeciw wobec stanowiska rządu wyrazili członkowie klubów PO i Nowoczesna.

12 września 2017
Kongres Miast Polskich i Kongres Polityki Miejskiej w Krakowie
16 i 17 października br. w Centrum ICE w Krakowie odbędzie się XV Kongres Miast Polskich, który zainauguruje obrady I Kongresu Polityki Miejskiej. Kongres jest organizowany przez Związek Miast Polskich w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa, w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Rozwoju Miast, Obserwatorium Polityki Miejskiej z Krakowa oraz w partnerstwie strategicznym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Odbywa się w 100. rocznicę powstania ZMP. Na Kongres zapraszani są: # prezydenci i burmistrzowie miast, miejscy pracownicy samorządowi i miejskich podmiotów komunalnych; # przedstawiciele wyższych uczelni i instytutów badawczych, zajmujących się problematyką miejską, a także innych podmiotów eksperckich, wspierających rozwój miast; # przedstawiciele organizacji obywatelskich, działających na rzecz rozwoju miast. Kongres Miast Polskich organizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcia finansowego udziela też Urząd Miasta Krakowa. Udział w Kongresie jest bezpłatny - uczestnicy pokrywają jedynie koszty noclegów i dojazdu. Więcej informacji.

10 września 2017
Aktualny urzędowy wykaz gmin i powiatów w województwach
W Monitorze Polskim opublikowano Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw. Wykaz aktualizuje się w przypadku dokonania zmian granic, nazw i siedzib władz lub utworzenia albo zniesienia jednostek. Opublikowane obwieszczenie uwzględnia zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym wprowadzone w latach 2010-2017 przez siedem rozporządzeń Rady Ministrów wydanych na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tymi przepisami Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, tworzy, łączy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice, nadaje gminie lub miejscowości status miasta i ustala jego granice, a także ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich władz.

8 września 2017
Za rok wybory samorządowe: wójtów i radnych rad i sejmików
Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że podejmowanie w okresie poprzedzającym zarządzenie wyborów działań promujących przyszłych kandydatów jest niezgodne z zasadami prowadzenia kampanii wyborczej. Działania takie naruszają zasadę równości kandydatów i komitetów wyborczych, są sprzeczne z zasadami dobrze pojmowanej kultury politycznej i są powszechnie odbierane jako obejście prawa nie tylko przez osoby promujące się w ten sposób, ale także przez organizacje, z którymi osoby te są formalnie związane. Zgodnie z  Kodeksem wyborczym kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów. Osoba kandydująca może rozpocząć swoją kampanię od dnia przyjęcia przez organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Komisja informuje, że otrzymuje informacje o publikowaniu sondaży, akcjach plakatowych i innych działaniach promocyjnych osób, które chcą startować w przyszłorocznych wyborach samorządowych. PKW zaznacza, że przedwczesne rozpoczęcie kampanii wyborczej może zostać uznane za naruszenie zasad finansowania kampanii i w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego oraz odpowiedzialności karnej.

6 września 2017
Więcej dodatków funkcyjnych kwotowych, a nie procentowych
Zgodnie z opublikowanym w  Dzienniku Ustaw rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym zasady wynagradzania pracowników samorządowych aktualny system procentowego ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania zostanie od 1 stycznia 2018 r. zastąpiony systemem kwotowym. W efekcie, mimo wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, kwoty dodatku funkcyjnego pozostaną na dotychczasowym poziomie. Nowelizowane przepisy dotyczą: wicemarszałków województw oraz pozostałych członków zarządu województwa (jeżeli statut województwa tak stanowi), wicestarostowie oraz pozostali członkowie zarządu powiatu (jeżeli statut powiatu tak stanowi), zastępcy wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbnicy gmin, powiatów oraz województwa. Zmiana nie obejmie większości osób zatrudnionych na podstawie wyboru: marszałków województwa, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ani członków zarządu warszawskich dzielnic, ponieważ tym stanowiskom już obecnie przypisane są konkretne kwoty.

4 września 2017
Polacy tracą rok powszechnego wykształcenia ogólnego
Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęty. Wygaszanie gimnazjów, ideologicznie sprofilowane podstawy programowe, zminimalizowane wychowanie obywatelskie, problemy zawodowe nauczycieli i wiele zwolnień - tak startuje "reforma". Było dziewięć lat powszechnego wykształcenia ogólnego, będzie osiem. Nauczanie ma być przepojone treściami patriotycznymi (w rozumieniu narodowego Prawa i narodowej Sprawiedliwości), zanikają pojęcia: społeczeństwo, obywatele - jest naród i są Polacy. Każdy inny to obcy. System oświaty od przedszkola ma formować nowego człowieka - "homo hermeticus", patriotę, zamkniętego, na swoim. Wszystko co godne musi być narodowe, inne - to gorsze. Gubi się wszelkie proporcje. Zgroza. Zmiany w systemie oświaty dają efekty - lub je zabierają - po latach. Reformę gimnazjalną z 1999 roku potwierdziły bardzo dobre wyniki polskich uczniów w konfrontacji z rówieśnikami z innych krajów. Na kolejne porównania przyjdzie poczekać - z wielka obawą. Tak jak w sądownictwie stanowione "reformy" mogą ratować sędziowie, tak w oświacie - nauczyciele. Na nich spoczywa ogromny trud ochrony dzieci i młodzieży przed ograniczeniami w poznaniu i rozumieniu różnorodności świata, różnych aspektów historii, różnych kultur, różnych narodów, różnych religii, a także wskazaniu obowiązków obywatelskich oraz nauczenia samodzielnego analizowania, wnioskowania i tworzenia.

1 września 2017
78 lat temu runęła cywilizacja. Wojna niesie zagładę cywilów
Przypomnienie września 1939. W Europie rozpoczęła się druga Wielka Wojna. Niemcy napadły na Polskę, zaraz po nich na Polskę napadli Sowieci. Nie cały rok później Niemcy zaatakowały Francję, w kolejnym roku Sowietów. Utworzyło się kilka frontów. Nastał kilkuletni czas cierpienia i śmierci milionów cywilnych mieszkańców na całym kontynencie. Szczególne nasilenie zbrodni wojennych dotknęło Polaków i Żydów, zwłaszcza polskich. Ludzie ginęli głównie w wyniku zaplanowanej eksterminacji. Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Majdanek, Bełżec, Sobibór - to miejsca niemieckich nazistowskich obozów śmierci na polskich terenach okryte największym piętnem ludobójstwa. Od grudnia 1941 roku II Wojna Światowa nasiliła się także na Dalekim Wschodzie i Pacyfiku. Szczęściem większości dzisiejszych mieszkańców terenów objętych ówczesnym nazistowskim piekłem jest to, że nawet jeden dzień ich życia nie toczył się w czasie wojny. Znają ją z książek, filmów i rekonstrukcji. Tak musi pozostać. Mogą to zapewnić dobre relacje z sąsiadami oraz umiejętne i odpowiedzialne umocowanie Polski w Unii Europejskiej. Na pewno nie zapewni tego antypolski kurs na samotną suwerenność. Z taką sytuacją Polska miała okazję zmierzyć się już nie raz, ostatnio w 1939 roku. Mieli nam pomóc Anglicy, w końcu my pomogliśmy Anglikom, a oni oddali nas Rosjanom. Każda wojna jest bezapelacyjnym złem, wyzwala u ludzi gatunkowy zasób agresji. Nie wolno pokazywać wojny jako zdarzenia niosącego czyjkolwiek sukces. Każda jest klęską Człowieka. Zawsze wymaga potępienia.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba