Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 18.07.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2017  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2017   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Kwiecień 2017 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

29 kwietnia 2017
Sprawa osobliwej metropolii odłożona do nowego pomysłu
Druk sejmowy 1259 z poselskim projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy został wczoraj wycofany. Zob. Diariusz REGIOsetu z 14 kwietnia 2017 r.30 marca 2017 r. Z pewnością część gmin odwoła uchwalone referenda, jako obecnie bezprzedmiotowe.

27 kwietnia 2017
Manifest Podlaski - przeciw marginalizacji samorządu
250 samorządowców z całego regionu uczestniczących wczoraj w Forum Samorządowym Województwa Podlaskiego pn. "Nic o Nas bez nas" jednogłośnie przyjęło Manifest Podlaski, w którym jednoznacznie stwierdzono m.in.: Dzisiaj już wyraźnie widzimy, że działania rządu premier Beaty Szydło prowadzą do marginalizacji samorządu w Polsce. I dalej: Władza obawia się głosu mieszkańców, dlatego próbuje narzucić swoje partyjne reguły gry - bez konsultacji, w chaosie informacyjnym i legislacyjnym. Autonomiczny i kreatywny samorząd chce wtłoczyć w ramy partyjnego myślenia. Planowane zmiany w ordynacji samorządowej znacznie zmniejszą skuteczność działania lokalnych wspólnot, a poprzez sztuczne ograniczenie konkurencji wyborczej, ograniczą wpływ mieszkańców na wybór władz lokalnych. Forum zorganizował "Podlaski Samorządowy Komitet Protestacyjny" powołany 16 bm. przez przedstawicieli: Związku Województw RP w osobie marszałka województwa podlaskiego, Unii Metropolii Polskich - prezydenta Białegostoku, Związku Miast RP - prezydenta Suwałk, Związku Powiatów RP - starostę siemiatyckiego, Związku Gmin Wiejskich RP - wójta Korycina. Podlaski komitet to regionalna inicjatywa, związana z ogólnopolskim Samorządowym Komitetem Protestacyjnym, który kilka tygodni temu został powołany podczas Forum Samorządowego w Warszawie (zob. Diariusz REGIOsetu z 17 marca 2017 r.)

26 kwietnia 2017 ,
Marsz przeciw zagrożonej samorządności terytorialnej
Samorządowy Komitet Protestacyjny uformowany podczas marcowego Forum Samorządowego w Warszawie (zob. Diariusz REGIOsetu z 17 marca 2017 r. ) zaprasza samorządowców na "Marsz Wolności", który jest wspólnym przedsięwzięciem wielu środowisk samorządów, nauczycieli, rodziców, środowisk sędziowskich, stronnictw i ugrupowań politycznych występujących w obronie przyjętej Karty Samorządności i ruchów obywatelskich. Marsz ma zaprezentować sprzeciw samorządowców wobec recentralizacji państwa. Odbędzie się 6 maja w Warszawie. Rozpocznie się o godz. 13 pod Urzędem m.st. Warszawy na Placu Bankowym, a zakończy się ok. godz. 15 na Placu Konstytucji.

25 kwietnia 2017
Przed wyborami samorządy pod gradem "dobrych pomysłów"
Jednym ze składników "czyszczenia" samorządność jest przed najbliższymi wyborami samorządowymi liczby kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do dwóch, co na dodatek miałoby działać wstecz. Taka "czystka" dotyczyłaby - średnio 64% szefów JST sprawujących dzisiaj swój urząd (od 54% w woj. podlaskim do 71% w kujawsko-pomorskim), tzn. 1584 osób. Tylko 894 osoby z wszystkich 2478 szefów gmin mogłyby ubiegać się o reelekcję. Odrębne - choć skojarzone - sprawy to kwestionowane prawo formowania wyborczych komitetów obywatelskich oraz manipulacje granicami okręgów wyborczych.

23 kwietnia 2017
Kluby Obywatelskie - droga do znajomości treści, nie tylko haseł
Już w większości powiatów działają Kluby Obywatelskie. Przybywają kolejne. Na otwartych spotkaniach kompetentne osoby reprezentujące różne dziedziny: wiedzę o prawie, państwie, gospodarce, nauce, technice, kulturze - debatują z mieszkańcami, poruszając najważniejsze aktualnie sprawy dla wspólnot lokalnych, jak i dla całego kraju. Relacje z wybranych spotkań na stronach Instytutu Obywatelskiego. Znajdź swój klub.

21 kwietnia 2017
Blisko milion obywateli nie chce oświatowego zamieszania
Przedstawiciele Komitetu Referendalnego - zawiązanego wobec forsowanych przez rząd w bezzasadnie szybkim tempie radykalnych zmian w systemie oświaty - złożyli u marszałka Sejmu 910 558 podpisów osób opowiadających się za przeprowadzeniem w tej sprawie o szczególnym znaczeniu ogólnokrajowego referendum (art. 125 Konstytucji RP). Z inicjatywą przeprowadzenia referendum wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zbiórkę podpisów rozpoczęto 1 lutego br. (zob. Diariusz REGIOsetu z 5 i 9 stycznia 2017 r.) Szkoły objęte zmianami są powiązane z jednostkami samorządu terytorialnego. Według art. 170 Konstytucji RP Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty... Wspólnotę związaną z dana szkołą tworzą wszyscy mieszkańcy gminy, miasta czy powiatu, w tym rodzice uczniów wciąganych w chaotyczną "reformę", w zmianę dla szybkiej zmiany. Uchwałę w sprawie referendum ogólnokrajowego Sejm podejmuje większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Niestety takie inicjatywy obywatelskie nie miały dotąd szczęścia w osiąganiu celów w parlamencie. Niemal identyczną liczbę podpisów złożyli w czerwcu 2013 r. u marszałka Sejmu inicjatorzy akcji "Ratujmy Maluchy" - przeciw obowiązkowi szkolnemu dla sześciolatków. Obie izby odniosły się wówczas negatywnie do tego głosu obywateli.

19 kwietnia 2017
Zbrojny tragiczny sprzeciw zagładzie narodu żydowskiego
74 lata temu bojownicy z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim.
.
Powstanie rozpoczęło się wraz w przystąpieniem okupanta do akcji kończącej likwidację warszawskiego getta. Trwało 27 dni. Bojownicy zdając sobie sprawę z układu sił, zdecydowali się na śmierć w walce, wystąpili z bronią w ręku wobec niemieckiego ludobójstwa. (Zob. też Diariusz REGIOsetu z 19 kwietnia 2016 r.


14 kwietnia 2017
Suweren chce referendów, nie wystarczą pozorne konsultacje
Rady kilkunastu gmin i miast wymienionych w poselskim projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druk sejmowy 1259) podjęły lub przygotowują uchwały o przeprowadzeniu referendum wśród swoich mieszkańców z pytaniem: Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządowa objęła (tutaj wymieniana jest nazwa gminy/miasta)? W odbytym już ważnym referendum w Legionowie 94,27% głosujących sprzeciwiło się aby metropolia objęła ich miasto (zob. Diariusz REGIOsetu z 27 marca 2017 r.). Rządząca partia większość ustaw wprowadza pod obrady Sejmu jako projekty grupy posłów (PiS), bo te - w odróżnieniu od projektów rządowych - nie podlegają konsultacjom społecznym. Pod naciskiem opinii publicznej zarządzono jednak konsultacje; mają trwać do 23 kwietnia br. W międzyczasie kolejne samorządy podejmują uchwały o organizacji referendów na swoim terenie. Głosowania odbędą się m.in. w Błoniu, Konstancinie-Jeziornej, Michałowicach, Nieporęcie, Starych Babicach, Wieliszewie. "Dobra zmiana" często odwołuje się do woli Suwerena, czy uszanuje wyniki przeprowadzonych w marcu, maju, czerwcu i później referendów? Natomiast skarga Rady Warszawy na decyzję wojewody mazowieckiego o unieważnieniu uchwały ws. przeprowadzeniu referendum wśród mieszkańców stolicy, postanowiona 14 marca br. i złożona - zgodnie z procedurą - u wojewody, który ma 30 dni na przekazanie jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ? dotąd do sądu nie wpłynęła. Władza robi co może, a nawet więcej, aby niepokornym warszawiakom pokazać się z "jak najlepszej strony" (zob. też Diariusz REGIOsetu z 30 marca 2017 r.). Warto zaznaczyć, że czym innym, niż projektowana metropolitalna jednostka samorządowa m.st. Warszawa, jest powołane z inicjatywy samorządów, działające od 2000 r. Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, które dobrowolnie zrzesza wiele gmin okołowarszawskich w tym: Celestynów, Góra Kalwaria, Halinów, Izabelin, Józefów, Lesznowola, Mińsk Mazowiecki, Nieporęt, Piastów, Podkowa Leśna, Raszyn, Stare Babice, Żyrardów. Ostatnio przystąpił do niej Brwinów, który w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy również zamierza przeprowadzić referendum.

11 kwietnia 2017
Przez trzy miesiące dług publiczny wzrósł o 20 miliardów
Tak powiększa się rachunek pieniędzy pożyczonych, które Polacy będą musieli oddać swoim wierzycielom. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 10 stycznia 2017 r.

Pieniądze do oddania
 Żródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju
W grudniu 2007 r. dług publiczny wynosił 527 mld zł, w grudniu 2015 r. - 886 mld zł. Przez osiem lat stan zmienił się o 359 mld zł. Do tego trzeba dodać 114 mld zł z przeniesienia w I kw. 2014 r. części środków zgromadzonych w OFE. Średniomiesięczny wzrost długu w latach 2008-2015 wynosił ok. 5 mld zł.

7 kwietnia 2017
Świadczenie wychowawcze 500+ ogranicza biedę wśród dzieci
Po roku wypłacania świadczenia 500+ zbierane są oceny i opinie, analizowane doświadczenia i skutki uboczne, szykowane korekty. Świadczenie jest wypłacane na 3,78 mln dzieci, nie jest ono wliczane do dochodu rodziny w zeznaniu podatkowym, nie powoduje utraty innych świadczeń (zob. Diariusz REGIOsetu z 12 lutego 2016 r.) Nie ulega wątpliwości, że: # program doraźnie wspiera rodziny, zwłaszcza wielodzietne, # wpłynął na zdecydowane zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci, # także na ograniczenie nierówności społecznych, pomimo wypłacania go również rodzicom dobrze sytuowanym, nie potrzebującym takiego wsparcia, # zainicjował dyskusję nt. polityki rodzinnej w Polsce. Z odnotowanych skutków ubocznych wynika: # wzrost zainteresowania rodziców wycofywaniem swoich dzieci z domów dziecka, # dostosowywanie (obniżanie) zarobków w strefach bliskich kryterium uprawniającego do świadczenia, # odstępowanie od pracy matek na niskopłatnych stanowiskach, którym świadczenie rekompensuje utracony zarobek. Z wielu analiz wynikają pozytywne rezultaty programu, choć uzyskiwane znacznym obciążeniem dla finansów publicznych. Roczny koszt programu to ok. 23 mld zł. Program nadal popiera prawie 80% ankietowanych przez CBOS, 52% respondentów ocenia obecną politykę państwa wobec rodziny jako dobrą bądź bardzo dobrą (CBOS News 11/2017).

5 kwietnia 2017
Metropolie czas zacząć: ustawa dotycząca śląskiej - podpisana
Prezydent RP podpisał ustawę z 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim; wejdzie w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Utworzenie związku nastąpi na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Rada Miasta Katowice ma przygotować wniosek w tej sprawie. Obszar przyszłego związku metropolitalnego zamieszkiwać będzie co najmniej dwa miliony mieszkańców. Radni Katowic mają zwrócić się do rad 40 gmin o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami (także miasta Katowic) w sprawie wejścia ich gminy w skład związku. Na konsultacje, które ma zakończyć odpowiednia uchwała rady danej gminy, przewidziano około czterech tygodni. Po spełnieniu przewidzianych ustawą wymogów metropolia "Silesia" powinna powstać 1 lipca 2017 r., a zacząć działać 1 stycznia 2018 r.

2 kwietnia 2017
Konstytucja RP ma 20 lat; sprawdzona w normalnych czasach
2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło obowiązującą Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. W głosowaniu oddano 451 głosów ZA, 40 - przeciw, sześć osób wstrzymało się od głosu. Następnie Konstytucja została przedstawiona społeczeństwu, które w ogólnonarodowym referendum 25 maja tegoż roku opowiedziało się za jej przyjęciem. Frekwencja w referendum wyniosła 42,86%. Przyjęcie Konstytucji poparło 52,71% głosujących. Ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał jej tekst 16 lipca i zarządził jej opublikowanie w Dzienniku Ustaw. 16 lipca 1997 roku ukazał się Dziennik Ustaw Nr 78 z tekstem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Weszła w życie trzy miesiące później 17 października 1997 r. Od tego czasu służy Polsce i Polakom. Pod jej prawem weszliśmy do NATO oraz do Unii Europejskiej. Do niedawna nie było wątpliwości, że jesteśmy demokratycznym państwem prawnym. Zagrożenie dla tej wartości i wielu innych zapisanych w Konstytucji RP rozwija się od jesieni 2015 r. Część z nich już podeptano. Wystarczył rok "dobrej zmiany" aby Konstytucję uczynić bezbronną po "wkroczeniu" władzy do Trybunału Konstytucyjnego. Zawrót w głowach wygranych kilkanaście miesięcy temu polityków zatacza coraz szersze kręgi. Nie mając wymaganej większości w parlamencie do zmiany Konstytucji wybrali drogę bezkarnego ignorowania zawartych w niej przepisów, nie stosowania się do nich osób na konstytucyjnych urzędach i w instytucjach; procedurę parlamentarną zmian w konstytucji uruchomili w dwa miesiące po przejęciu rządów (zob. Diariusz REGIOsetu z 31 grudnia 2015 r. Niestety, są gotowi pójść dalej, o czym stanowczo zapewnia ich guru. Wcześniejsze pomysły z tego źródła wskazuje ogłoszony, a następnie schowany projekt. Na kartach naszej historii mamy przykłady nadużywania władzy wobec Konstytucji (zob. Diariusz REGIOsetu z 3 maja 2016 r.) Najbliższe wybory do Sejmu i Senatu na jesieni 2019 r., wybory prezydenta RP - latem 2020 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba