Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 19.12.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2007   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2007 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 listopada 2007
Premier Donald Tusk powołał w czwartek nowych wojewodów. Trzynastu z nich to osoby rekomendowane przez PO, trzy - przez PSL. Wojewodami zostali: dolnośląskim - Rafał JURKOWLANIEC (40), politolog; kujawsko-pomorskim - Rafał BRUSKI (44), marynarz, ekonomista; lubelskim - Genowefa TOKARSKA (58), inżynier rolnik; lubuskim - Helena HATKA (51), socjolog; łódzkim - Jolanta CHEŁMIŃSKA (58), ekonomista; małopolskim - Jerzy MILLER (55) inżynier automatyk; mazowieckim - Jacek KOZŁOWSKI (50), geograf; opolskim - Ryszard WILCZYŃSKI (47), przyrodnik; podkarpackim - Mirosław KARAPYTA (47), socjolog; podlaskim - Maciej ŻYWNO (31), pedagog; pomorskim - Roman ZABOROWSKI (51), inżynier budownictwa; śląskim - Zygmunt ŁUKASZCZYK (46), fizyk; świętokrzyskim - Bożentyna PAŁKA-KORUBA (54), socjolog; warmińsko-mazurskim - Marian PODZIEWSKI (52), ekonomista; wielkopolskim - Piotr FLOREK (53) - geodeta; zachodniopomorskim - Marcin ZYDOROWICZ (33) socjolog.

22 listopada 2007
W Gdańsku rozpoczęła trzydniowa obrady konferencja Eurocities - organizacji zrzeszającej 130 największych miast i metropolii europejskich. Uczestnicy tego corocznego zjazdu po raz pierwszy spotkają się w kraju byłego bloku komunistycznego. Do Gdańska przybyli m.in. burmistrzowie i prezydenci takich miast jak: Antwerpia, Drezno, Genewa, Haga, Kopenhaga, Lipsk, Liverpool, Lyon, Monachium, Sztokholm i Tampere, a z Polski - Katowic, Lublina, Poznania i Warszawy. Hasłem tegorocznej konferencji jest Solidarity in action - creating cohesive cities (Solidarność w akcji - tworzenie spójnych miast). Zadaniem powstałej w 1986 r. Eurocities jest reprezentowanie interesów dużych miast w strukturach Unii Europejskiej. Stowarzyszenie to jest odpowiednikiem Unii Metropolii Polskich na skalę naszego kontynentu. Pierwszym polskim miastem, które wstąpiło do Eurocities, był Gdańsk - członek od 1994 r. W roli obserwatorów w Eurocities występują przedstawiciele miast z państw spoza UE, m.in. Istambułu, Sankt-Petersburga, Kijowa, Lwowa, Sarajewa i Zagrzebia. Do Eurocities należeć może miasto o liczbie mieszkańców nie mniejszej 250 tys., choć zdarzają się także wyjątki od tej zasady. Koszt przeciętnej corocznej opłaty członkowskiej wynosi ponad 14 tys. euro.

16 listopada 2007
Tydzień po desygnowaniu Donalda Tuska (50) na Prezesa Rady Ministrów - Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył nominacje ministerialne członkom nowego gabinetu. w sformowanej przez Premiera Radzie Ministrów zasiadają m.in. usytuowani blisko spraw samorządowych: Grzegorz SCHETYNA (44) - wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i administracji (historyk, b. wicewojewoda dolnośląski, od 1997 r. poseł na Sejm RP), Elżbieta BIEŃKOWSKA (43) - minister rozwoju regionalnego (filolog, specjalista od zarządzania, dotychczas dyrektor wydziału rozwoju regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach), Katarzyna HALL (50) - minister edukacji narodowej (matematyk, dotychczas wiceprezydent Gdańska ds. polityki społecznej), Jacek ROSTOWSKI (56) - minister finansów (profesor ekonomii, współzałożycielem Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, doradca zarządu Banku PeKaO S.A.).

15 listopada 2007
Zainaugurowała pracę sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Jej przewodniczącym został Eugeniusz Grzeszczak (53) z PSL (b. wicemarszałek woj. wielkopolskiego, b. starosta pow. słupeckiego), a wiceprzewodniczącymi: Grażyna Gęsicka (PiS), Witold Gintowt-Dziewałtowski (LiD), Halina Rozpondek (PO) i Waldy Dzikowski ( PO).

12 listopada 2007
Pierwszy konkurs na dotacje unijne w nowym okresie programowania 2007-2013 ogłoszony. Postanowił o tym marszałek województwa małopolskiego. W ramach miejscowego RPO Małopolska ma otrzymać ogółem 1,29 mld euro, w tym 590 mln euro do wykorzystania na będące przedmiotem działania w ramach tego konkursu: wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

10 listopada 2007
Do Sejmu VI kadencji zostało wybranych 218 samorządowców (obecnych i byłych radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałków województw). Ponad połowa z nich to samorządowcy aktualnie urzędujący. Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu nakazuje w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw wyniku wyborów (stało się to 26 października br.) przekazanie marszałkowi Sejmu oświadczenia o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska czy pełnionej funkcji lub z mandatu poselskiego. Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym, powiatowym oraz województwa - mandatu posła i senatora nie można bowiem łączyć z mandatem radnego oraz przewodniczącego zarządu JST i stanowiskiem jego zastępcy. Dwóch wybranych do parlamentu marszałków województw: Andrzej ŁOŚ (Dolny Śląsk) i Adam STRUZIK (Mazowsze) - zrezygnowało z mandatu poselskiego pozostając na swoich marszałkowskich urzędach. Odmiennie zdecydowało na przykład dwunastu radnych sejmiku województwa łódzkiego (1/3 składu), ci wybrali pracę parlamentarzystów. Zgodnie z ordynacją wyborczą odchodzących radnych zastąpią osoby, które w ubiegłorocznych wyborach samorządowych uzyskały najwyższy, w kolejności, wynik na listach swoich ugrupowań.

5 listopada 2007
Działająca pod auspicjami Fundacji Prawo Europejskie - Redakcja miesięcznika Monitor Unii Europejskiej oraz Kapituła tytułu Europejczyk Roku - ogłosiły kolejną edycję konkursu o tytuł: "Europejczyk Roku 2007". Sejmiki wojewódzkie, rady powiatów, miast i gmin, organizacje zawodowe i gospodarcze, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne, związki zawodowe, organizacje społeczne i stowarzyszenia, rady naukowe wyższych uczelni i instytutów naukowych, a także grupy obywateli liczące co najmniej sto osób - mogą zgłaszać kandydatury w kategoriach: # gospodarz gminy, miasta, regionu, # przedsiębiorca, # uczony, # człowiek kultury, # polityk, # społecznik, # nauczyciel, # dziennikarz. Kandydaci powinni się legitymować osiągnięciami w różnych dziedzinach aktywności społecznej, ukierunkowanej na rozwój współpracy narodów i państw Europy oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego, których podstawą są fundamentalne wartości jednoczącej się Europy. Więcej - w internecie.

4 listopada 2007
W Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia - już po raz dziesiąty - Nagród im. Grzegorza Palki, zwanych także Samorządowymi Oskarami. Sa one przyznawane za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej. Tegorocznymi laureatami zostali: w kategorii ogólnopaństwowej - Grażyna Gęsicka (b. minister rozwoju regionalnego) i Danuta Hübner (pierwszy polski komisarz ds. polityki regionalnej w UE); w kategorii działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym - Rafał DUTKIEWICZ (prezydent Wrocławia) i Jan KOZŁOWSKI (marszałek województwa pomorskiego), a w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym - Andrzej BĄK (burmistrz miasta i gminy Ulanów) oraz Iwona SZKOPIŃSKA (burmistrz Wieruszowa). Ponadto kapituła Nagrody wyróżniła: Jarosława MIKIETYŃSKIEGO (prezydenta Koszalina), Kazimierza PAŁASZA (prezydenta Konina), Macieja STEFAŃSKIEGO (starostę brzeskiego), Leszka ŚWIĘTALSKIEGO (wójta gminy Stare Bogaczowice) i Michała ZALESKIEGO (prezydenta Torunia).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


W Y S Z U K I W A R K A