Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Piątek 27.01.2023
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2007   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2007 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 grudnia 2007
Ostatnie tegoroczne wydanie Dziennika Ustaw z datą 31 grudnia 2007 r. nosi numer 251, ostatnia pozycja - 1887, ostatnia strona - 17988. W stosunku do roku 2006 liczba pozycji wzrosła o 27, zaś objętość Dziennika zwiększyła się o 5052 strony. W kończącym się roku Sejm V i VI kadencji odbył 22 posiedzenia i uchwalił 177 ustaw (w 2006 r. - 200 ustaw).

29 grudnia 2007
Od nowego roku zmiani się przelicznik euro na złote przy określaniu wartości zamówień publicznych. Nie oddającą od miesięcy rzeczywistej wartości złotego relację 1 EUR = 4,387 PLN zastąpi 1 EUR = 3,8771 PLN. Obniżeniu ulegną progi, od którego zamawiające samorządy będą zobowiązane stosować zaostrzone procedury: przy dostawach i usługach będzie to 206 tys. euro, a przy robotach budowlanych 5,15 mln euro (Dz.U. 2007.241.1762 i 1763).

27 grudnia 2007
O 5,3 punktu procentowego wzrosła w listopadzie 2007 (w stosunku do miesiąca poprzedniego) kwota wypłat z funduszy strukturalnych i wyniosła 926,3 mln zł. Kwota środków zrefundowanych przez KE w listopadzie 2007 r. wyniosła ponad 443,6 mln euro. Od początku uruchomienia programów na lata 2004-2006, do beneficjentów trafiło 20,5 mld zł, tzn. 65,7% środków przyznanych Polsce na ten okres.

21 grudnia 2007
Od północy Polska razem z ośmioma innymi nowymi krajami UE weszła do strefy Schengen (porozumienia zawartego w 1985 r.). Na lądowych przejściach granicznych z Litwą, Niemcami, Czechami i Słowacją zostały zniesione kontrole graniczne, usunięto szlabany, zamknięto kantory celników i strażników granicy. W portach lotniczych z uwagi na jednoczesne występowanie ruchu wewnątrz unijnego jak i przekraczanie granicy zewnętrznej UE - nastąpi to w końcu marca 2008 r. W strefie pozwalającej na swobodne podróżowanie ludzi i przewożenie towarów są obecnie 24 kraje: 22 członków UE oraz Norwegia i Islandia. Nie przystąpiły do strefy Irlandia i Wielka Brytania, należy o tym pamiętać wybierając się na te wyspy. Kalendarz dalszego rozszerzania strefy Schengen: 1 listopada 2008 r. - o Lichtenstein i Szwajcarię, w 2009 r. - o Cypr, w 2011 r. - o Bułgarię i Rumunię.

19 grudnia 2007
Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego uchwalił wniosek o rozszerzenie katalogu beneficjentów PROW 2007-2013 o samorządy powiatowe. Zdaniem wnioskodawców pozwoliłoby to zracjonalizować i efektywnie wykorzystać środki przeznaczone na modernizację obszarów wiejskich. Samorządom zależy przede wszystkim na dostępie do środków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz osi "Leader". W ramach PROW na lata 2007-2013 dla powiatów przewidziano jedynie dostęp do środków na prowadzenie prac scaleniowych, wyłączając tym samym ten szczebel samorządności terytorialnej z wielu przypisanych mu działań. Nierzadko rozwój miejscowości wiejskiej związany jest przede wszystkim z modernizację obiektów stanowiących własność powiatu, czy też rozwojem powiatowej jednostki działającej w danej miejscowości. Jedno z głównych zadań PROW - aktywizacja społeczności wiejskich (działania na rzecz poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej oraz zmniejszenia bezrobocia, dbałość o stan oświaty ponadgimnazjalnej, o rozwój turystyki wiejskiej, a także rewitalizacja zdewastowanych obiektów) - jest od lat realizowane dzięki licznym inicjatywom samorządów powiatowych.

17 grudnia 2007
Węgry jako pierwsze przeprowadziły parlamentarną ratyfikację nowego Traktatu Reformującego UE - Traktatu Lizbońskiego. W polskim Sejmie rozpoczęła się dyskusja nad uchwałą w sprawie jego szybkiej ratyfikacji.

13 grudnia 2007
Przywódcy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej podpisali w Lizbonie uzgodniony wcześniej nowy Traktat Reformujący wspólnotę, zastępujący w swych głównych założeniach i idei Traktat ustanawiający Konstytucje dla Europy - odrzucony w referendach we Francji i Holandii w 2005 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podpisy pod nowym Traktatem złożyli: premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polskiej Delegacji przewodniczył prezydent Lech Kaczyński. Podpisany Traktat wymaga ratyfikacji. . Jeżeli proces ten we wszystkich krajach będzie przebiegał sprawnie i z pełnym powodzeniem - Traktat wejdzie w życie w 2009 r.

12 grudnia 2007
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uzgodniło treść 16 kontraktów wojewódzkich. Ich podpisywanie ma się rozpocząć jeszcze przed końcem roku. Podpisany kontrakt umożliwia wdrożenie unijnych programów, uzyskanie dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych; jest podstawą do przekazania samorządom województw dotacji rozwojowej na realizację RPO. W latach 2007-2013 do regionów w ramach RPO trafi łącznie blisko 16,5 mld euro. Większość będzie wykorzystana na budowę i remont dróg oraz transport miejski (ok. 25%), podobnie na wspieranie badań i rozwoju technologicznego oraz rozwoju przedsiębiorczości (ok. 24%), dalej na inwestycje w infrastrukturę społeczną (ok. 10%). w każdym województwie w ciągu 12 miesięcy od podpisania kontraktu Komisja Europejska przeprowadzi audyt zgodności.

11 grudnia 2007
W Warszawie po raz pierwszy rozdano nagrody w nowym konkursie "Najbardziej podziwianych samorządowców". Nagrody te mają charakter rekomendacji środowiskowej bowiem wyboru laureatów dokonali sami samorządowcy - prawo głosu mieli marszałkowie województw, prezydenci miast, burmistrzowie, starostowie, wójtowie. Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali: Najbardziej Podziwiany Marszałek Województwa - Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego; Najbardziej Podziwiany Prezydent Miasta - Rafał Dutkiewicz - prezydent miasta Wrocławia; Najbardziej Podziwiany Starosta - Ryszard Kurp, starosta powiatu wolsztyńskiego; Najbardziej Podziwiany Burmistrz - Włodzimierz Śniecikowski, burmistrz miasta Gostynina; Najbardziej Podziwiany Wójt - Kazimiera Tarkowska, wójt gminy Kleszczów. Konkurs jest częścią "Dni Samorządu" - cyklu imprez współorganizowanych przez Centrum im. Adama Smitha oraz Manhattan Institute.

5 grudnia 2007
Na terenie województwa mazowieckiego w okolicach Żuromina pojawiły się ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (tzw. grypy ptasiej). Wymieniony rejon jest prawdziwym zagłębiem drobiarskim. Taka koncentracja ferm jest niespotykana nawet w skali europejskiej. Służby wojewody podjęły kryzysowe działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się groźnych odmian wirusa (m.in. wytyczono strefy zamknięte), identyfikowano placówki handlowe, do których mogły trafić kurczaki i jaja z tych terenów oraz podjęto szeroko zakrojoną akcję informowania mieszkańców o nakazanych środkach ostrożności. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania "ptasiej grypy". Według informacji Sanepidu najgroźniejsza odmiana wirusa h5n1 ginie w temperaturze 70 st.C. Dlatego konieczne jest doprowadzanie mięsa drobiowego czy jaj do takiej lub wyższej temperatury przed spożyciem. Odrębna sprawą jest uruchomienie wypłaty odszkodowań i innej pomocy finansowej dla hodowców, którzy już ponieśli straty i są nadal na nie narażeni.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba