Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Wtorek 24.04.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2007   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2007 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 grudnia 2007
Ostatnie tegoroczne wydanie Dziennika Ustaw z datą 31 grudnia 2007 r. nosi numer 251, ostatnia pozycja - 1887, ostatnia strona - 17988. W stosunku do roku 2006 liczba pozycji wzrosła o 27, zaś objętość Dziennika zwiększyła się o 5052 strony. W kończącym się roku Sejm V i VI kadencji odbył 22 posiedzenia i uchwalił 177 ustaw (w 2006 r. - 200 ustaw).

29 grudnia 2007
Od nowego roku zmiani się przelicznik euro na złote przy określaniu wartości zamówień publicznych. Nie oddającą od miesięcy rzeczywistej wartości złotego relację 1 EUR = 4,387 PLN zastąpi 1 EUR = 3,8771 PLN. Obniżeniu ulegną progi, od którego zamawiające samorządy będą zobowiązane stosować zaostrzone procedury: przy dostawach i usługach będzie to 206 tys. euro, a przy robotach budowlanych 5,15 mln euro (Dz.U. 2007.241.1762 i 1763).

27 grudnia 2007
O 5,3 punktu procentowego wzrosła w listopadzie 2007 (w stosunku do miesiąca poprzedniego) kwota wypłat z funduszy strukturalnych i wyniosła 926,3 mln zł. Kwota środków zrefundowanych przez KE w listopadzie 2007 r. wyniosła ponad 443,6 mln euro. Od początku uruchomienia programów na lata 2004-2006, do beneficjentów trafiło 20,5 mld zł, tzn. 65,7% środków przyznanych Polsce na ten okres.

21 grudnia 2007
Od północy Polska razem z ośmioma innymi nowymi krajami UE weszła do strefy Schengen (porozumienia zawartego w 1985 r.). Na lądowych przejściach granicznych z Litwą, Niemcami, Czechami i Słowacją zostały zniesione kontrole graniczne, usunięto szlabany, zamknięto kantory celników i strażników granicy. W portach lotniczych z uwagi na jednoczesne występowanie ruchu wewnątrz unijnego jak i przekraczanie granicy zewnętrznej UE - nastąpi to w końcu marca 2008 r. W strefie pozwalającej na swobodne podróżowanie ludzi i przewożenie towarów są obecnie 24 kraje: 22 członków UE oraz Norwegia i Islandia. Nie przystąpiły do strefy Irlandia i Wielka Brytania, należy o tym pamiętać wybierając się na te wyspy. Kalendarz dalszego rozszerzania strefy Schengen: 1 listopada 2008 r. - o Lichtenstein i Szwajcarię, w 2009 r. - o Cypr, w 2011 r. - o Bułgarię i Rumunię.

19 grudnia 2007
Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego uchwalił wniosek o rozszerzenie katalogu beneficjentów PROW 2007-2013 o samorządy powiatowe. Zdaniem wnioskodawców pozwoliłoby to zracjonalizować i efektywnie wykorzystać środki przeznaczone na modernizację obszarów wiejskich. Samorządom zależy przede wszystkim na dostępie do środków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz osi "Leader". W ramach PROW na lata 2007-2013 dla powiatów przewidziano jedynie dostęp do środków na prowadzenie prac scaleniowych, wyłączając tym samym ten szczebel samorządności terytorialnej z wielu przypisanych mu działań. Nierzadko rozwój miejscowości wiejskiej związany jest przede wszystkim z modernizację obiektów stanowiących własność powiatu, czy też rozwojem powiatowej jednostki działającej w danej miejscowości. Jedno z głównych zadań PROW - aktywizacja społeczności wiejskich (działania na rzecz poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej oraz zmniejszenia bezrobocia, dbałość o stan oświaty ponadgimnazjalnej, o rozwój turystyki wiejskiej, a także rewitalizacja zdewastowanych obiektów) - jest od lat realizowane dzięki licznym inicjatywom samorządów powiatowych.

17 grudnia 2007
Węgry jako pierwsze przeprowadziły parlamentarną ratyfikację nowego Traktatu Reformującego UE - Traktatu Lizbońskiego. W polskim Sejmie rozpoczęła się dyskusja nad uchwałą w sprawie jego szybkiej ratyfikacji.

13 grudnia 2007
Przywódcy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej podpisali w Lizbonie uzgodniony wcześniej nowy Traktat Reformujący wspólnotę, zastępujący w swych głównych założeniach i idei Traktat ustanawiający Konstytucje dla Europy - odrzucony w referendach we Francji i Holandii w 2005 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej podpisy pod nowym Traktatem złożyli: premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polskiej Delegacji przewodniczył prezydent Lech Kaczyński. Podpisany Traktat wymaga ratyfikacji. . Jeżeli proces ten we wszystkich krajach będzie przebiegał sprawnie i z pełnym powodzeniem - Traktat wejdzie w życie w 2009 r.

12 grudnia 2007
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uzgodniło treść 16 kontraktów wojewódzkich. Ich podpisywanie ma się rozpocząć jeszcze przed końcem roku. Podpisany kontrakt umożliwia wdrożenie unijnych programów, uzyskanie dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych; jest podstawą do przekazania samorządom województw dotacji rozwojowej na realizację RPO. W latach 2007-2013 do regionów w ramach RPO trafi łącznie blisko 16,5 mld euro. Większość będzie wykorzystana na budowę i remont dróg oraz transport miejski (ok. 25%), podobnie na wspieranie badań i rozwoju technologicznego oraz rozwoju przedsiębiorczości (ok. 24%), dalej na inwestycje w infrastrukturę społeczną (ok. 10%). w każdym województwie w ciągu 12 miesięcy od podpisania kontraktu Komisja Europejska przeprowadzi audyt zgodności.

11 grudnia 2007
W Warszawie po raz pierwszy rozdano nagrody w nowym konkursie "Najbardziej podziwianych samorządowców". Nagrody te mają charakter rekomendacji środowiskowej bowiem wyboru laureatów dokonali sami samorządowcy - prawo głosu mieli marszałkowie województw, prezydenci miast, burmistrzowie, starostowie, wójtowie. Nagrody w poszczególnych kategoriach otrzymali: Najbardziej Podziwiany Marszałek Województwa - Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego; Najbardziej Podziwiany Prezydent Miasta - Rafał Dutkiewicz - prezydent miasta Wrocławia; Najbardziej Podziwiany Starosta - Ryszard Kurp, starosta powiatu wolsztyńskiego; Najbardziej Podziwiany Burmistrz - Włodzimierz Śniecikowski, burmistrz miasta Gostynina; Najbardziej Podziwiany Wójt - Kazimiera Tarkowska, wójt gminy Kleszczów. Konkurs jest częścią "Dni Samorządu" - cyklu imprez współorganizowanych przez Centrum im. Adama Smitha oraz Manhattan Institute.

5 grudnia 2007
Na terenie województwa mazowieckiego w okolicach Żuromina pojawiły się ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (tzw. grypy ptasiej). Wymieniony rejon jest prawdziwym zagłębiem drobiarskim. Taka koncentracja ferm jest niespotykana nawet w skali europejskiej. Służby wojewody podjęły kryzysowe działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się groźnych odmian wirusa (m.in. wytyczono strefy zamknięte), identyfikowano placówki handlowe, do których mogły trafić kurczaki i jaja z tych terenów oraz podjęto szeroko zakrojoną akcję informowania mieszkańców o nakazanych środkach ostrożności. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania "ptasiej grypy". Według informacji Sanepidu najgroźniejsza odmiana wirusa h5n1 ginie w temperaturze 70 st.C. Dlatego konieczne jest doprowadzanie mięsa drobiowego czy jaj do takiej lub wyższej temperatury przed spożyciem. Odrębna sprawą jest uruchomienie wypłaty odszkodowań i innej pomocy finansowej dla hodowców, którzy już ponieśli straty i są nadal na nie narażeni.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A