Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 4.02.2023
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2007   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2007 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 sierpnia 2007
Jak informuje Ministerstwo Finansów - po sześciu miesiącach 2007 r. samorządy odnotowały 11,3 mld zł nadwyżki wobec planowanego deficytu w wysokości 12,4 mld zł. Łącznie dochody jednostek samorządu po dwóch kwartałach zamknęły się kwotą 66,5 mld zł (52,8% wartości planowanej, 17,9% więcej niż w I półroczu 2006), a wydatki wyniosły 55,1 mld zł (39.9% wydatków planowanych, 9,7% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

24 sierpnia 2007
Polska zakończyła wyznaczanie sieci Natura 2000, tym samym spełniała zobowiązania zapisane w Traktacie Akcesyjnym z 2004 r. Chronione pod względem przyrodniczym obszary obejmują 18,5% kraju, są tam tereny przewidywane pod duże inwestycje, co może być przedmiotem potencjalnych konfliktów (przykład obwodnica Augustowa). Według Ministerstwa Środowiska problemy z siecią Natura 2000 znikną, gdy będzie zapewnione odpowiednie finansowanie m.in. gospodarstw rolnych na tych terenach, które będą mogły zająć się produkcją żywności ekologicznej.

17 sierpnia 2007
W pierwszym Ogólnopolskim Konkursie "Samorząd na szóstkę" organizowanym pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Związku Powiatów Polskich oraz wszystkich marszałków województw wyłonieni zostali liderzy wojewódzcy. Celem konkursu jest aktywizacja samorządów we wspieraniu podległych im szkół, pobudzaniu działań rozwojowych i promowania placówek oświatowych oraz pozyskiwaniu dla nich nowoczesnych urządzeń i oprogramowania. Zwycięskie samorządy to starostwa powiatowe: Świdnickie, Radziejowskie, Zamojskie, Strzelecko-Drezdeneckie, Tomaszowskie, Tarnowskie, Płockie, Augustowskie, Kwidzyńskie, Staszowskie, Ełckie, Ostrowskie oraz urzędy miast: Opola, Rzeszowa, ChorzowaKoszalina. Finałowa szesnastka została wyłoniona spośród zgłoszeń 418 dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.

13 sierpnia 2007
Zakończył się I etap organizowanego przez Polską Agencje Informacji i Inwestycji Zagranicznych konkursu "Grunt na medal 2007". Do finałowego II etapu, który będzie rozstrzygnięty w listopadzie br., zakwalifikowano 104 tereny inwestycyjne (najwięcej w woj. małopolskim - 9 lokalizacji, oraz kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim - po 8). Po wizytacji zostanie wyłonionych szesnastu zwycięzców wojewódzkich. Zob. wyniki poprzedniej edycji konkursu "Grunt na medal 2006".

10 sierpnia 2007
W ogłoszonym przez Federation of European Employers (Federacja Europejskich Pracodawców) rankingu Polska z notą ratingową +6 znalazła się na pierwszym miejscu w gronie państw najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów. Oceniano wszystkich członków UE oraz Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Turcję - w sumie 31 państw starego kontynentu. Miejsca od drugiego do piątego zajęły ex aequo z notami +2: Dania, Słowenia, Szwajcaria i Wielka Brytania. W badaniach wzięto pod uwagę przede wszystkim kryteria: dostęp do siły roboczej, kapitał ludzki, relacje na rynku pracy, inflacja, koszty pracy i elastyczność rynku pracy. Do największych zalet naszego kraju zaliczono: zasób młodych pracowników na rynku, liczbę kobiet na rynku pracy, pozycję związków zawodowych, znaczenie porozumień zbiorowych, liczbę godzin pracy straconych w wyniku strajków, średnią płacę na godzinę i łatwość rekrutacji pracowników czasowych. Taka rekomendacja powinna zdecydowanie ułatwić samorządowcom pozyskiwanie partnerów do przedsięwzięć rozwojowych. Również w raporcie "Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2007", przygotowanym przez firmę doradczą Ernst&Young, Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce najbardziej docenianych przez inwestorów krajów świata, a w Europie Środkowej i Wschodniej na pozycji niekwestionowanego lidera.

8 sierpnia 2007
Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wynika, że przeszło 25% polskich gmin nie zrealizowało żadnych projektów z dofinansowaniem unijnym. Najwięcej takich jednostek jest w województwie łódzkim (36,7%), wielkopolskim (34,1%) i mazowieckim (32,5%). z kolei najlepszymi wynikami pod tym względem mogą się poszczycić województwa: pomorskie (91,1% gmin realizuje takie projekty), świętokrzyskie (89%), kujawsko-pomorskie (84%). w pozostałych udział gmin korzystających z funduszy strukturalnych wynosi: lubuskie - 81,9%, warmińsko-mazurskie - 81,9%, zachodniopomorskie - 80,7%, podkarpackie - 80,3%, - śląskie - 78,4%, opolskie - 76,1%, dolnośląskie - 75,7%, podlaskie - 70,3%, małopolskie - 69,8%, lubelskie - 68,1%. Największym problemem są obszary wiejskie. Panuje tu stagnacja, a w niektórych przypadkach nawet regres gospodarczy. Taką opinię ministerstwa potwierdza kolejne zestawienie, pokazujące liczbę realizowanych projektów unijnych. w tym rankingu przoduje województwie mazowieckim (1143 projekty), śląskie (751) i lubelskie (701). Pod względem wartości środków unijnych na jednego mieszkańca rozpiętość między danymi wojewódzkimi jest ponad trzykrotna: w woj. zachodniopomorskim - ok. 1,1 tys. zł a w woj. lubelskim - ponad 330 zł. Średnia dla kraju wynosi - 592,8 zł.

6 sierpnia 2007
Mocno spóźniony Poakcesyjny Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich (tzw. program 500) wciąż nie może ruszyć pełna parą Jeszcze w pięciu województwach (lubelskim, małopolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim) nie ogłoszono rekrutacji konsultantów regionalnych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej blisko półtora roku temu wybrało do tego programu 500 gmin z całego kraju - 459 gmin wiejskich i 41 miejsko-wiejskich, najwięcej z Mazowsza (100), Lubelszczyzny (96) i Podkarpacia (51). Program, którego realizację przewidziano na lata 2006-2009, ma pomóc gminom w lepszym wykorzystaniu środków unijnych i wprowadzeniu nowych instrumentów zarządzania w sferze pomocy społecznej. w kwietniu 2006 roku rząd podpisał umowę pożyczki z Bankiem Światowym na realizację programu. Program obejmuje trzy komponenty (m.in. reformę KRUS). Jeden z nich jest skierowany do samorządów. w ramach Programu Integracji Społecznej do wytypowanych 500 gmin ma trafić ok. 40 euro - średnio ok. 26 tys. euro rocznie.

3 sierpnia 2007
Ukazał się Monitor Polski z Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic kwotowych podatków lokalnych w 2008 r. (MP 2007.47.557). w stosunku do maksymalnych stawek tegorocznych - wszystkie uległy podwyższeniu. z analizy uchwalanych przez rady gmin stawek lokalnych wynika, że w większości (zwłaszcza w małych jednostkach) obowiązują stawki niższe od górnych granicznych.

1 sierpnia 2007
63 rocznica podjęcia nierównej walki żołnierzy Armii Krajowej z niemieckim najeźdźcą i okupantem polskich ziem i polskiej stolicy. "Warszawa 44 - bitwa o Polskę" - pod takim hasłem po raz pierwszy zorganizowano uroczystości rocznicowe w całym kraju. Powstańczy zryw - okrutnie zdławiony przez wroga - trwał 63 dni. Ta heroiczna walka i towarzyszące jej ideały uznawane są za ważną kartę naszej historii i narodowej tradycji. Główne obchody odbyły się w miejscach upamiętnienia w Warszawie.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba