Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 27.11.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2007   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2007 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 października 2007
Po zdecydowanym zwycięstwie wyborczym Platformy Obywatelskiej warto przypomnieć kilka tez dotyczących samorządów z programu tego ugrupowania: # racjonalizacja podziału kompetencji na szczeblu województwa polegająca na ograniczeniu władzy wojewodów na rzecz marszałków województw, # zmiany w ustroju samorządów i zasadach ich finansowania, # wzmocnienie podstaw majątkowych administracji lokalnej, # decentralizacja dysponowania środkami publicznymi, # znaczne zwiększenie udziału samorządów w podatkach centralnych, także pośrednich, # standaryzacja usług publicznych, # stabilizacja podziału administracyjnego państwa, # łączenie jednostek tylko dobrowolne, # status miast na prawach powiatu dla wszystkich jednostek powyżej 50 tys. mieszkańców, # ustawowe włączenie do składu rady powiatu wójtów i burmistrzów gmin z jego terenu.

23 października 2007
PKW podała oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych z 21 października br. Frekwencja wyniosła 53,88% (była najwyższa od pierwszych wolnych wyborów w 1991 r.).
   # Do Sejmu VI kadencji swoich posłów wprowadziło sześć partii wystawiających listy w ramach czterech Komitetów Wyborczych: Platforma Obywatelska obsadziła 209 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość - 166 mandatów, Polskie Stronnictwo Ludowe - 31 mandatów oraz Koalicja "Lewica i Demokraci" grupująca cztery partie (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracja Polska, Partia Demokratyczna i Unia Pracy) - łącznie 53 mandaty. Z tego koalicyjnego Komitetu tylko Unia Pracy nie zdobyła żadnego mandatu. Dopełniający do 460 - jeden mandat uzyskał Komitet "Mniejszość Niemiecka", utworzony przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Na kandydatów partii rządzącej oddano 5 183 477 głosów, na kandydatów partii opozycyjnych - łącznie 10 958 725 głosów. Na listy dwóch partii (PO i PSL), które mogą zawiązać trwałą koalicję, oddano ponad połowę ważnych głosów.
   # Do Senatu VII kadencji weszli kandydaci dwóch partii: Platformy Obywatelskiej (60 mandatów) oraz Prawa i Sprawiedliwości (39 mandatów), a także kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców "Cimoszewicz do Senatu" (1 mandat).
   # Spośród kandydatów partii reprezentowanych w nowym Sejmie najwięcej głosów zdobyli ich liderzy: Donald Tusk - 534 241 (absolutny rekord w czasach suwerennej Polski), Jarosław Kaczyński - 273 684, Marek Borowski - 75 493 (wszyscy trzej w Warszawie), Wojciech Olejniczak - 51 805 (w Łodzi), Waldemar Pawlak - 24 638 (w Płocku). Przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski uzyskał 6837 głosów (w Poznaniu) - zbyt mało aby znależć sie w Parlamencie, a przewodniczący Partii Demokratycznej Janusz Onyszkiewicz nie kandydował; z tej partii najwięcej głosów uzyskał Jan Widacki - 24 963 (w Krakowie).
   # Zmiana wyników po dwuletnim skróconym okresie funkcjonowania składu Sejmu i Senatu wybranych w 2005 r. jest następująca: KW Platforma Obywatelska RP - poparcie 41,51% (6 701 010 głosów, wzrost liczby głosów oddanych na to ugrupowanie o 3 mln 852 tys., ponad 2,35 razy więcej), KW Prawo i Sprawiedliwość - poparcie 32,11% (5 183 477 głosów, wzrost o blisko 2 mln, o 63%), KKW Lewica i Demokraci - poparcie 13,15% (2 122 981 głosów, w stosunku do wyniku trzech komitetów z 2005 r. występujących obecnie wspólnie - wzrost o 39 tys., o niecałe 2%), Komitet Wyborczy PSL - poparcie 8,91% (1 437 638 głosów, wzrost o 616 tys., o 75%), KWW "Mniejszość Niemiecka" (tu nieobowiązuje próg wyborczy) - poparcie 0,20% (32 462 głosy, spadek o 6%). Uwzględniając w takim porównaniu sumę głosów oddanych na kandydatów partii tworzących do niedawna koalicję rządową (PiS, LPR i Samoobrona) - wówczas łączny wzrost poparcia wynosi 166 tys. - 3,2%). W tym roku jednak ani Liga Polskich Rodzin (poparcie 1,30%) ani Samoobrona (poparcie 1,53%) nie przekroczyły wymaganego pięcioprocentowego progu zdobytych głosów.

22 października 2007
W niedzielnych przyspieszonych wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu VII kadencji, wg komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z godz. 06:26, sporządzonego na podstawie wyników z 73,70% ogólnej liczby komisji obwodowych (frekwencja wyniosła tam 53,34%), próg wyborczy 5% głosów przekroczyły cztery komitety: KW Platforma Obywatelska RP - poparcie 41,24% głosujących, KW Prawo i Sprawiedliwość - 32,19%, KKW Lewica i Demokraci - 13% i Komitet Wyborczy PSL - 9,17%. Do Sejmu wejdzie także przedstawiciel KWW "Mniejszość Niemiecka", którego nie obowiązuje próg wyborczy. Zdecydowane zwycięstwo Platformy Obywatelskiej odzwierciedla demokratycznie wyznaczony przez Polaków kierunek zmian w treści i stylu rządzenia Polską - dużym krajem w regionie, członkiem Unii Europejskiej.

19 października 2007
Po wieczornych i nocnych negocjacjach przywódcy 27 państw-członków Unii Europejskiej uzgodnili ostateczny kształt Traktatu Reformującego UE, który po podpisaniu 13 grudnia br. będzie nosił nazwę Traktatu Lizbońskiego. Nowy traktat ma wejść w życie w 2009 roku, pod warunkiem, że nie będzie problemów z jego ratyfikacją przez wszystkie państwa członkowskie. Poprzedni projekt traktatu - zwanego konstytucyjnym - również uzgodniony i podpisany przez wszystkich trzy lata temu w Rzymie - został odrzucony w 2005 r. na etapie ratyfikacji w referendach we Francji i Holandii. Uzgodniony obecnie Traktat Reformujący zachowuje najważniejsze postanowienia instytucjonalne proponowanego wcześniej Traktatu ustanawiającego Konstytucję UE, w tym zapisy o wprowadzeniu stanowiska przewodniczącego UE (kadencja 2,5 roku), zredukowaniu do 18 liczby członków Komisji Europejskiej od 2014 roku, o jednolitej osobowości prawnej UE, a także o utworzeniu stanowiska wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej, którego wcześniej proponowano nazywać ministrem spraw zagranicznych. Polska przystała na kompromis w sprawie tzw. mechanizmu z Joaniny, uzyskała miejsce dla stałego rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości, natomiast nie udało się powiększyć ponad 51 liczby polskich eurodeputowanych w Parlamencie Europejskim od kadencji 2009-2014, których wybierać będziemy w połowie przyszłego roku.

16 października 2007
W konkursie "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości" Gdynia uzyskała Wyróżnienie Ministra Gospodarki za projekt "Przedsiębiorcza Gdynia". Konkurs ma na celu popularyzowanie inicjatyw i projektów promujących przedsiębiorczość, prezentację dobrych praktyk, podnoszenie świadomości społecznej o znaczeniu prywatnej aktywności gospodarczej dla rozwoju regionalnego i lokalnego, zachęcanie miejscowych władz i organizacji przedsiębiorców do inicjowania działań wspierających przedsiębiorczość. Projekt "Przedsiębiorcza Gdynia" - realizowany od 2001 roku - obejmuje m.in. realizacje: Pomorskie Miasteczko Zawodów, Gdyńskie Targi Pracy, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny z Inkubatorem Przedsiębiorczości, konkurs "Gdyński Biznesplan", szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nt. pozyskiwania dotacji unijnych. W ramach tego programu utworzono też Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, stronę www.innowacje.gdynia.pl oraz przeprowadzono kampanię promocyjną: "Gdy inwestujesz...Gdynia". Swój sukces na różnych polach Gdynia w znacznym stopniu zawdzięcza mądrym działaniom miejskiego samorządu.

12 października 2007
W Warszawie odbył się VIII Kongres Gmin Wiejskich RP z udziałem blisko tysiąca wójtów, burmistrzów i radnych. Silnym akcentem obrad stały się głosy wskazujące na głębokie dysproporcje w rozwoju polskich miast i wsi. Gośćmi Kongresu byli m.in. powiązani tematycznie przedstawiciele rządu oraz - prezentujący programy wyborcze w części dotyczącej obszarów wiejskich - przedstawiciele PSL, PO, PiS i LiD. Dyskusja najczęściej dotyczyła niedostatecznego finansowania zadań własnych gmin wiejskich, głównie sfery oświatowej, uwarunkowań w korzystaniu z unijnych funduszy strukturalnych w latach 2007-2013, w tym bardzo małego udziału inwestycji na terenach wiejskich w ramach wdrażanych regionalnych programów operacyjnych, a także marginalizacji gmin z obszarami wiejskimi w korzystaniu z efektów wzrostu gospodarczego kraju. Z wyliczeń Związku Gmin Wiejskich RP wynika, że w rozpoczętym siedmioleciu na obszary wiejskie trafi jedynie 5...8% środków z tych programów unijnych, podczas gdy tereny te zamieszkuje prawie 38% ludności Polski. Uczestnicy VIII Kongresu zaapelowali do przyszłego rządu o pilne wzmocnienie mechanizmu wyrównawczego w dochodach gmin oraz o przeciwstawienie się wskazanym negatywnym trendom w działaniach władz wobec znacznej liczby mieszańców Polski.

9 października 2007
Mieszkańcy wiejskiej Gminy Mirzec, za pośrednictwem swego Urzędu, ogłosili listę postulatów adresowaną do osób kandydujących na posłów i senatorów w zbliżających się wyborach parlamentarnych 21 października br. Za najistotniejsze uznali: (1) przywrócenie subwencji drogowej i stworzenie elektronicznej ewidencji dróg, (2) uwzględnienie w PROW dotacji rozwojowej i zaliczek na projekty gminne, (3) wdrażanie programów pomocowych dla sektora owoców i warzyw (płatności do owoców miękkich), (4) zwiększenie pomocy młodym rolnikom (podwojenie premii na tzw. starcie), (5) stabilne i przejrzyste kryteria przyznawania rent strukturalnych, (6) stworzenie systemu pomocy dla działalności nierolniczej na obszarach wiejskich, (7) większą pomoc konsultacyjną w działaniach "Leader", (8) lepsze umocowanie prawne Ochotniczych Straży Pożarnych z możliwością zdobywania środków z funduszy unijnych na nowe rodzaje ratownictwa, (9) zwiększenie i lepszą przejrzystość subwencji oświatowej dla szkół wiejskich, w tym objęcie subwencją tzw. klas "0", (10) tworzenie dogodnych warunków do powstania przedszkoli wiejskich oraz objęcie ich finansowaniem, (11) przyznawanie gminom dotacji na zadania zlecone w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom ich wykonania, (12) stworzenie jednolitego wskaźnika dochodowego z gospodarstwa rolnego za dany rok z hektara przeliczeniowego dla wszelkich celów, (13) krytyczne spojrzenie na liczbę i funkcjonowanie samorządów powiatowych, (14) zwiększenie udziału gmin w podatkach PiT (ponad 39%) i CiT (ponad 6%), (15) rozwiązania prawne mające na celu udział gmin w podatkach: VAT i akcyzowym.

4 października 2007
Kontrole urzędów wojewódzkich, podobnie jak ubiegłoroczne kontrole NIK, kolejny raz potwierdzają nie wywiązywanie się wielu jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku bieżącego publikowania ściśle określonych informacji publicznych na internetowych stronach podmiotowych BIP. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, która zobowiązała do tego samorządy weszła w życie 1 stycznia 2002 r., rozporządzenie w sprawie BIP - w połowie 2002 r. Do dzisiaj nie brakuje stron Biuletynu załadowanych przed laty - jednokrotnie - treściami dziś "historycznymi", co dobitnie potwierdza pokontrolne wnioski i dowodzi lekceważenia prawa.

1 października 2007
Zakończyła się ostatnia inspekcja unijnych ekspertów na wschodnich (z Białorusią i Ukrainą) oraz północnych (z Rosją) przejściach granicznych, a także na zlokalizowanych w tych regionach komisariatach policyjnych. Wynik jest pozytywny. Uznano, że przypadające na nasz kraj odcinki zewnętrznej granicy Unii Europejskiej są właściwie zabezpieczone, a odpowiedzialne za to służby dobrze przygotowane do nowych zadań. W tej sytuacji Polska jeszcze przed końcem tego roku ma się stać członkiem układu z Schengen. Oznacza to zniesienie kontroli na przejścia ze wszystkimi graniczącymi z nami państwami-członkami UE.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba