Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 27.11.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2007   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Kwiecień 2007 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

27 kwietnia 2007
Dokładnie za trzy tygodnie - 18 i 19 maja br. - w Warszawie w hotelu "Novotel Centrum" (d. Forum) odbędzie się XX Ogólnopolska Konferencja Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów i Marszałków Województw, a zatem zarządców i przewodniczących zarządów wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju. Konferencję organizuje sześć największych korporacji samorządowych wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP. Utworzono zespoły robocze: ds. finansów JST, w tym subwencji oświatowej, standardów usług publicznych, rozwoju lokalnego i regionalnego oraz spraw ustrojowych. W zespołach tych pracują przedstawiciele JST oraz eksperci. Przewidziany jest udział w obradach Prezydenta RP, Marszałków Senatu i Sejmu oraz Premiera Rządu RP. W programie m.in. wystąpienia: prezesa Trybunału Konstytucyjnego Jerzego Stępnia - Konstytucyjne standardy samorządu terytorialnego w Polsce - praktyka z perspektywy orzecznictwa TK oraz prof. Michała Kuleszy - Standardy wykonywania zadań publicznych podstawą udziału społeczności lokalnych i regionalnych w umowie społecznej.

26 kwietnia 2007
Nawet do 100% będą mogły być refundowane z puli funduszy UE na lata 2007-2013 nielimitowane koszty projektów przygotowanych przez starostwa powiatowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące scalania gruntów oraz gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi (oś 1). Z kolei samorządy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców) mogą liczyć na dofinansowanie do 75% i wsparcie do 500 tys. zł na remonty i wyposażenie obiektów publicznych, społeczno-kulturalnych, zabytkowych, sportowych i turystycznych, do 200 tys. zł na projekty z zakresu gospodarki odpadami, i do 3 mln zł - z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej (oś 3). Nabór wniosków ma się rozpocząć jesienią tego roku.

23 kwietnia 2007
Miesiąc przed wyznaczonymi na 20 maja 2007 r. przedterminowymi wyborami do sejmiku woj. podlaskiego swoje listy zgłosiło 16 komitetów wyborczych (o cztery więcej niż w wyborach terminowych w październiku 2006 r., jednym z nowych jest lokalny komitet "Podlasie XXI wieku"). Na każdy z 30 mandatów przypada obecnie ponad 23 kandydatów (na jesieni wskaźnik ten wynosił 17,4). Wówczas tylko pięć komitetów (wśród nich nie było żadnego komitetu lokalnego) przekroczyło wymagany próg: PiS zgromadziła 29,18% głosów i zdobyła 11 mandatów, PO - 18,67% i 7 mandatów, LiD - 13,16%, 3 mandaty, PSL - 12,84%, 5 mandatów, Samoobrona - 7,16%, 4 mandaty. Na każdy zdobyty mandat poszczególne komitety partyjne musiały jesienią 2006 r. zgromadzić: Samoobrona - 2629 głosów, PO - 4276, PSL - 4872, PiS - 5089 i LiD - 5565 głosów. Po wielu próbach nie udało się w wymaganym terminie trzech miesięcy utworzyć koalicji większościowej zdolnej wybrać zarząd województwa w pełnym składzie. W takiej sytuacji sejmik z mocy prawa uległ rozwiązaniu. Razem z przedterminowymi wyborami do sejmiku, mieszkańcy województwa podlaskiego wypowiedzą się w referendum lokalnym na temat przebiegu obwodnicy Augustowa przez chronioną programem "Natura 2000" dolinę rzeki Rospudy.

20 kwietnia 2007
Podczas zgromadzenia ogólnego Europejskiej Sieci Władz Lokalnych na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego ELANET w Hämeenlinna (Finlandia) prezes Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" Krzysztof Głomb - dotychczasowy wiceprezydent ELANETu, został wybrany na prezydenta tej organizacji. ELANET działa jako Komitet Wykonawczy Radą Gmin i Regionów Europy (CEMR), skupia przedstawicieli związków i organizacji samorządowych oraz instytucji działających w wielu krajach europejskich wspierających władze lokalne w rozwijaniu idei elektronicznej administracji (eGovernment) oraz ułatwienia obywatelom dostępu do usług publicznych. Wiceprezydentami zostali Fin Heikki Lunnas i  Norweg Svein Erik Wilthil.

18 kwietnia 2007
W sali zgromadzeń ratusza w Cardiff - stolicy Walii - prezydent UEFA Michael Platini ogłosił decyzję o przyznaniu Polsce i Ukrainie organizacji piłkarskich mistrzostw Europy - EURO 2012. Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków i Chorzów oraz Kijów, Lwów, Donieck, Dniepropietrowsk i Odessa - to miasta szykujące się do mistrzowskich meczów 16 finałowych drużyn (w tym polskiej "jedenastki"); oba państwa - do bardzo złożonego i bardzo prestiżowego przedsięwzięcia. Wywiązanie się z tego zadania wymaga olbrzymiej aktywności i determinacji władz centralnych i bardzo wielu władz samorządowych. Budowa i modernizacja infrastruktury transportowej, turystycznej i sportowej przysporzy wielu samorządom pracy i podźwignie nie jeden region z zastoju lub marszu "noga za nogą". Wcześniej muszą jednak powstać setki jeżeli nie tysiące boisk z prawdziwego zdarzenia, abyśmy mogli "wyłowić" i wyszkolić piłkarzy na miarę tej wielkiej imprezy. W pierwszej połowie czerwcu 2012 r. mecz otwarcia na Stadionie Narodowym w Warszawie, na początku lipca - mecz finałowy na Stadionie Olimpijskim w Kijowie. Zanim to nastąpi - w lecie 2008 roku - mistrzostwa Europy w piłce nożnej zorganizują Austriacy i Szwajcarzy.

17 kwietnia 2007
Tylko do końca kwietnia gminy mogą się zgłaszać do realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektu "ikonka cd.", aby uzyskać bezpłatne komputery z dostępem do szerokopasmowego internetu. Projekt polega na uruchamianiu punktów powszechnego dostępu do Internetu (tzw. PIAP - Public Internet Access Point) w bibliotekach publicznych wszystkich gmin. Punkty te nazywane są "czytelniami internetowymi". Każda taka "czytelnia" otrzymuje bezpłatnie trzy komputery PC wyposażone w system operacyjny, pakiet biurowy i program antywirusowy oraz sprzęt sieciowy typu WI-FI, umożliwiający bezprzewodowy dostęp do internetu w bezpośrednim sąsiedztwie czytelni. Gminy, które chcą taki zestaw uzyskać, powinny wypełnić wniosek zgłoszeniowy, formularz zgłoszeniowy oraz formularz danych. Więcej informacji na stronie MSWiA.

16 kwietnia 2007
Dziś mija termin, w którym wojewodowie muszą powiadomić wszystkich radnych, sekretarzy i skarbników oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także wyższych rangą pracownicy regionalnych izb obrachunkowych i samorządowych kolegiów odwoławczych - o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy (lub nie) bądź o służbie (lub nie) w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. Od daty otrzymania pisma wojewody samorządowcy mają 30 dni na złożenie swojego oświadczenia. Nie ma zatem jednego wyznaczonego dnia, każdy musi zmieścić się w tym "swoim" miesięcznym terminie. Obowiązek składania oświadczeń nie dotyczy zastępców wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sankcją za niedopełnienie obowiązku lustracyjnego będzie utrata stanowiska, bądź pełnionej funkcji z nastaniem dnia bezpośrednio po upływie terminu. Za złożenie oświadczenia nie zgodnego z prawdą, po prawomocnym orzeczeniu sądu, grozi dziesięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Natomiast za pracę lub współpracę z organami bezpieczeństwa PRL ustawa nie przewiduje sankcji. Grupa posłów na Sejm RP złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek w sprawie zbadania zgodności całości ustawy "lustracyjnej" z Konstytucją.

13 kwietnia 2007
Posłowie "Prawa i Sprawiedliwości" przygotowali projekt ustawy przesuwającej dzisiejsze kompetencje Samorządowych Kolegiów Odwoławczych do sądów administracyjnych i częściowo do uprawnień wojewodów (w obowiązującym porządku prawnym wojewodowie nie są instancją nadrzędną na JST). Związana z tym likwidacja Kolegiów ma być w niedługim czasie przedmiotem prac komisji sejmowych. Przedstawiciele samorządów podkreślają korzystną w przypadku funkcjonujących SKO ich bliskość dla obywateli (sieć 49 kolegiów wg poprzedniego podziału wojewódzkiego) oraz bliskość do rozpatrywanych spraw, co wynika ze znacznie mniejszego zasięgu terytorialnego, niż to ma miejsce w przypadku sądów administracyjnych.

12 kwietnia 2007
Rozpoczęła się tegoroczna edycja programu Rzeczpospolita internetowa - inicjatywy realizowanej przez Fundację Grupy TP oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Przez dwa miesiące organizatorzy czekają na wnioski o przyznanie finansowania na projekty związane z wykorzystaniem Internetu. Łączna wartość dofinansowania w latach 2006-2007 wynosi 5,7 ,lm zł. O pieniądze mogą ubiegać się gminy wiejskie, które zawiążą Grupę Działania, skupioną wokół: szkoły, działającej w gminie organizacji pozarządowej lub biblioteki publicznej. Te nieformalne grupy przygotowują i rejestrują projekt na stronie www.rp-internetowa.pl. Projekty muszą rozwiązywać bieżące problemy społeczne danego obszaru, a także być związane z edukacją i rozwojem gminy lub promować idee integracji i tolerancji. Misją Programu jest wyrównywanie szans życiowych, zawodowych i edukacyjnych na terenach słabych ekonomicznie oraz kreowanie postaw obywatelskich i budowanie społeczeństwa informacyjnego.

10 kwietnia 2007
Pozostało sześć dni na składanie wniosków o dotacje z Norweskiego Mechanizmu Finansowego m.in. na modernizację usług administracji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. "Mechanizm" oferuje pomoc do 85%, a w niektórych wypadkach do 95% kosztów kwalifikowanych. Obok części technologicznej (sprzęt, oprogramowanie) do kosztów tych zaliczane są także związane z realizacją projektu (doradztwo, ekspertyzy, przygotowanie przetargu) oraz szkolenia zawodowe dla pracowników.

8 kwietnia 2007
Ministerstwo Finansów podało, że w 2006 r. dochody samorządów wyniosły 117 mld złotych (99,8% kwoty zaplanowanej) - wzrost o 13,7% w stosunku do 2005 r. Po stronie wydatków liczby są następujące: 120 mld ogółem, co stanowi 93,4% wydatków planowanych; jest to o 15,6% więcej niż w roku poprzednim. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wyniosło 21,3% wykonanych dochodów ogółem (na koniec 2005 r. - 20,6%), wzrosło o 3,8 mld zł. Budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się zbiorczo deficytem w kwocie 3,0 mld zł, przy planowanym deficycie na ten rok 2007 - 11,3 mld zł. Dochody na finansowanie projektów i programów unijnych były w 2006 r. wyższe o 105,4% w porównaniu do 2005 r. (nominalnie o ponad 2 mld zł), a dochody na współfinansowanie projektów i programów unijnych zostały zrealizowane na poziomie wyższym o 20,7%. Natomiast, wykonane wydatki na finansowanie projektów i programów unijnych przekroczyły poziom z poprzedniego roku o 90,2%, a wydatki na współfinansowanie projektów i programów unijnych wzrosły o 69,2%.

7 kwietnia 2007
Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów o sposobie i trybie dokonywania ocen kwalifikacyjnych blisko 200-tysięcznej rzeszy pracowników samorządowych (Dz.U. 2007.55.361). Do kryteriów obowiązkowych nowej oceny, według których bezpośredni szef musi zweryfikować kwalifikacje podwładnych należą: sumienność (wykonywanie obowiązków dokładnie i solidnie), sprawność (dbałość o efektywność i wydajność), bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów (znajomość prawa i stosowanie go w praktyce), planowanie i organizacja pracy, postawa etyczna (uczciwość, nieposzlakowania opinia, brak podejrzeń o stronniczość), a do kryteriów dodatkowych: wiedza specjalistyczna, obsługa urządzeń technicznych, znajomość języka obcego, nastawienie na własny rozwój, wypowiadanie się ustne i pisemne, komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela, praca w zespole, umiejętność negocjowania, zarządzanie zasobami, zarządzanie personelem, podejmowanie decyzji, kreatywność. W każdym urzędzie powinny być opracowane szczegółowe wytyczne, skala ocen i system nagradzania najlepszych. Ogólnie obowiązujące przepisy precyzują jedynie skutki negatywnych ocen pracowników.

6 kwietnia 2007
Podczas X Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, jednym z kluczowych tematów były kwestie roli powiatów w umacnianiu samorządności i ich przyszłość w planach reformatorskich administracji centralnej. Ożywioną dyskusję wywołała przygotowywana przez MSWiA ekspertyza w sprawie funkcjonowania administracji samorządowej oraz pojawiające się co jakiś czas sugestie ograniczenia liczby powiatów. Zebrani na Zgromadzeniu mocno akcentowali potrzebę działań wspierających powiaty, wzmacniających je ustrojowo i finansowo, z docelowym przekształceniem Senatu w izbę samorządową włącznie.

5 kwietnia 2007
Kapituła Konkursu "Wzorcowy Urząd w Małopolsce" wybrała pięciu finalistów tegorocznej edycji. Do nagrody głównej kandydują: Urząd Gminy w Dobczycach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, Urząd Gminy Limanowa, Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Organizatorami Konkursu są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Małopolski Urząd Marszałkowski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie - fundator nagrody.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba