Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Województwo Zachodniopomorskie

Ośr. adm.: SZCZECIN    

Czwartek 18.07.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 N O T E S 

Urząd Marszałkowski

ul. Korsarzy 34,
70-540 Szczecin
tel. (+48) 914807243 i 53
fax: (+48) 914893968
www.wzp.pl

email: sekretariat.marszal@wzp.pl


Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu JST

Sejmik Województwa

ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel. 91-4303368, fax 91-4344994

Administracja rządowa

Zachodniopomorski
Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin
tel. 91-4303011
fax: 91-4338522

Główny Urząd Statystyczny

JST w statystyce GUS

Vademecum Samorządowca

Pomoc UE

Pomoc Unii Europejskiej

Kontakty w bliskiej okolicy

Informacje, bezpłatne konsultacje, porady, obsługa - w województwie.

Dane Urzędów Skarbowych

znajdują się na stronach gmin.

W województwie:
- gmin: 114
- miast: 62

Powiaty w województwie

Białogardzki, Choszczeński, Drawski, Goleniowski, Gryficki, Gryfiński, Kamieński, Kołobrzeski, m. Koszalin, Koszaliński, Łobeski, Myśliborski, Policki, Pyrzycki, Sławieński, Stargardzki, m. Szczecin, Szczecinecki, Świdwiński, m. Świnoujście, Wałecki

Sąsiednie województwa

Lubuskie, Pomorskie, Wielkopolskie
Województwo sąsiaduje z Niemcami, morzem Bałtyckim

Samorządowe Kolegium Odwoławcze SKO

ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin
tel. 91 4303333
fax: 91 4303332
Odwołania od decyzji Urzędów Marszałkowskich rozpatrują SKO w miastach-siedzibach tych Urzędów.

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Odrow?ża 1
71-420 Szczecin
tel. 91-4553039, fax: 91-4223121
internet: e-mail

Ośrodki doradztwa rolniczego

ODR Centrum Regionalne
, 73-134 Barzkowice
tel. 91-5613701 do 02, fax: 91-5613700
internet: e-mail  www
Terenowy

ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin
tel. 91-4213210, fax: 91-4213210
internet:   

DANE DLA WOJEWÓDZTWA

Ludność

1693.00 tys.
4.00% ludności kraju
w tym:
- w miastach: 68.00 %
zaludnienie: 74 mieszk./km2

Powierzchnia

22901.00 km2
7.00% powierzchni kraju
w tym:
- użytki rolne: 49.00%
- użytki leśne: 35.00%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne

(30.09.2012): 3422.93 zł
- do poprzedniego półrocza: 102.1%
- do średniej krajowej: 92.8%

Stopa bezrobocia

(31.03.2013): 18.90%
- do poprzedniego kwartału (=100): 104.4
- do średniej krajowej (=100): 132.2

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA (2007)
- w produkcie krajowym brutto: 4.00%
- w krajowej wartości nakładów inwestycyjnych: 4.00%
- w krajowej wartości brutto środków trwałych: 4.00%
Lokalizacja    wybór województwa
lokalizacja
Parlament, Prezydent, Rząd,
urzędy oraz instytucje centralne


Stolica Państwa: Warszawa


hyde park  Hyde Park
  CYTATY MIESIĄCA
  wydarzenia, opinie

P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y