Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Wtorek 21.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2016  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2016   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec  
           lipiec    sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Lipiec 2016 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 lipca 2016
Profesor Adam Strzembosz Honorowym Obywatelem Warszawy
Prawnik, b. pierwszy prezes Sądu Najwyższego prof. Adam Strzembosz (86) otrzymał podczas uroczystej sesji Rady Warszawy tytuł Honorowego Obywatela Warszawy. Sesja na Zamku Królewskim była częścią programu obchodów 72. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. W uroczystości wzięli udział powstańcy, obecni byli m.in. także prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders oraz część stołecznych radnych; nie zjawili się radni PiS. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, która wnioskowała o uhonorowanie prof. Strzembosza wymienioną godnością powiedziała m.in. Prof. Adam Strzembosz odznacza się wyrazistymi poglądami, których potrafi zasadnie bronić, co najważniejsze z poszanowaniem wobec antagonistów i nawet z próbą zrozumienia racji drugiej strony, a jednocześnie z poczuciem odpowiedzialności za własne słowa.

30 lipca 2016
Prezydent selekcjonerem sędziów, premier selekcjonerem wyroków
Zaprzysiężony strażnik Konstytucji, dr prawa, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, która zdecydowanie osłabia konstytucyjną ochronę stanowionego prawa. Nie skierował jej przed podpisaniem do Trybunału w celu zbadania zgodności nowych przepisów z ustawą zasadniczą. Gdyby tak zrobił, byłby to krok ku samodzielności, a tego Prezydent unika. Nowa ustawa powtarza wiele niezgodności z konstytucją, które wykazano już w marcowym wyroku TK (zob. Diariusz REGIOsetu z 9 marca 2016 r.), w wyróżnionej pozycji stawia prokuratora generalnego (art. 28 pkt 6 z art. 61 ust. 6), wbrew konstytucji sankcjonuje kompetencje prezydenta jako selekcjonera już wybranych sędziów Trybunału (art. 6 ust. 7) - stoi to w sprzeczności z wyrokiem TK z 3 grudnia 2015 r., o publikacji wyroków ma decydować prezes rady ministrów na wniosek prezesa Trybunału (art. 80 ust. 4) - konstytucja nie przypisuje premierowi kompetencji selekcjonera wyroków Trybunału. Ustawa ignoruje opinię Komisji Weneckiej oraz komplet zaleceń Komisji Europejskiej, w tym dotyczące publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. (art. 89 z art. 91) oraz umożliwienia orzekania (tzn. odebrania ślubowania przez Prezydenta) trzem sędziom Trybunału, wybranym zgodnie z prawem w październiku 2015 (co potwierdził TK w cytowanym wyżej wyroku z 3 grudnia 2015 r.). W tej sprawie nowa ustawa ostentacyjnie nakazuje dopuszczenie do orzekania sędziów wybranych na wcześniej zajęte miejsca (art. 6 ust. 7), a zatem niezgodnie z prawem. Rządząca partia bezceremonialnie realizuje dawny zamiar podporządkowania sobie władzy sądowniczej, w tym zneutralizowania, sparaliżowania, obudowania obstrukcyjnymi przepisami i przewlekłymi procedurami (art. 68) działania Trybunału Konstytucyjnego. Za nic brane są merytoryczne opinie i protesty gremiów prawniczych. Postępuje uporczywe psucie naszego państwa, niszczenie Trybunału, niszczenie autorytet tej instytucji, politycy obozu władzy poniżają prezesa Rzeplińskiego i innych sędziów. Ustawa została przygotowana pod kątem zapewnienia wyboru "właściwego" nowego prezesa TK, co ma nastąpić w grudniu br., po zakończeniu kadencji prof. Andrzeja Rzeplińskiego. Wtedy kolejna (piąta), zapowiadana ustawa o TK z pewnością będzie uznana za w pełni zgodną z konstytucyjną. Oto plan przeczekania niewygodnej dla PiS kontroli Trybunału i zapewnienia sobie wygodnej "swojej". Obecnie należy liczyć się, że któryś z uprawnionych podmiotów złoży wniosek o zbadanie przez Trybunał zgodności przepisów nowej ustawy z Konstytucją. Przebieg tego badania, ustalanie orzeczenia oraz kombinacje wokół opublikowania wyroku mogą dostarczyć kolejnych świadectw "dobrej zmiany". (Zob. też Diariusz REGIOsetu z 7 lipca 2016 r.30 maja 2016)

28 lipca 2016
Konkretne zalecenia Komisji Europejskiej dla polskich władz
Komisja Europejska zastosowała wobec Polski kolejny etap procedury państwa prawa. Podjęła taka decyzję wobec - jej zdaniem - systemowego zagrożenia rządów prawa w naszym kraju. Prowadzony dialog z polskimi władzami nie prowadzi do rozwiązania problemu. W tej sytuacji Komisja udziela polskim władzom konkretnych rekomendacji, mających doprowadzić do umożliwienia Trybunałowi Konstytucyjnemu sprawowania jego mandatu i efektywnego dokonywania konstytucyjnej oceny przepisów Polsce. Zalecenia KE dla Polski to: (1) Respektowanie i pełne włączenie do systemu prawa wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 3 i 9 grudnia 2015 roku. Umożliwienie orzekania trzem sędziom Trybunału, nominowanym zgodnie z prawem w październiku 2015 roku przez poprzedni rząd. Odsunięcie od orzekania trzech sędziów wybranych niezgodnie z prawem przez obecny rząd; (2) Opublikowanie i pełne włączenie orzeczenia TK z 9 marca 2016 roku, dotyczącego samego Trybunału Konstytucyjnego, łącznie z powiązanymi wyrokami i zadbanie o to, aby publikacja wyroków w przyszłości następowała automatycznie i niezależnie od żadnych decyzji władzy wykonawczej lub ustawodawczej; (3) Upewnienie się, że jakakolwiek reforma ustawy o Trybunale Konstytucyjnym respektuje wyroki TK dotyczące Trybunału, włączając te z 3 i 9 grudnia 2015 roku oraz wyrok z 9 marca 2016 roku, a także w pełni bierze pod uwagę opinię Komisji Weneckiej. Tak samo upewnienie się, że efektywność Trybunału Konstytucyjnego jako gwaranta konstytucji nie jest podważana przez nowe przepisy - czy to z osobna, czy przez efekt połączenia regulacji; (4) Upewnienie się, że Trybunał Konstytucyjny może badać konstytucyjność nowej ustawy o TK przyjętej 22 lipca 2016 roku, zanim wejdzie ona w życie. Tak samo jak upewnienie się, że osąd Trybunału w tej kwestii zostanie opublikowany i w pełni zastosowany. Komisja zaleca polskim władzom podjęcie stosownych działań w trybie pilnym oraz prosi polski rząd o poinformowanie Komisji w ciągu trzech miesięcy o krokach podjętych w celu spełnienia jej zaleceń. Komisja pozostaje w gotowości do konstruktywnego dialogu z polskim rządem. Jeżeli nie spotka się z satysfakcjonującą reakcją na swoje zalecenia w ustalonym okresie czasu, przejdzie do procedury wynikającej z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej: "Stwierdzenie przez Radę ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości Unii."

27 lipca 2016
XXXI Światowe Dni Młodzieży, po Rio de Janeiro - Kraków
Wczoraj rozpoczęły się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży - wielosettysięczny zjazd młodzieży katolickiej zainicjowany w 1985 r. przez papieża Jana Pawła II. Pierwsze odbyły się w Rzymie. Dzisiaj przybył na nie papież Franciszek, który pozostanie w naszym kraju do niedzieli. W programie ma również wizytę w Częstochowie oraz milczące odwiedzenie KL Auschwitz. Dni zawitały do Polski po raz drugi. W 1991 r. młodzież z całego globu spotkała się na Jasnej Górze podczas IV pielgrzymki papieża Polaka do Ojczyzny. Tegoroczne Dni odbywają się w czasie szczególnym, czasie wędrówki uchodźców szukających schronienia przed śmiercią, prześladowaniami i terroryzmem religijnym. O tym wielokrotnie mówi papież Franciszek, kierując swoje słowa do zgromadzonej młodzieży, do rządzących, do hierarchów kościoła. Uczestnicy Dni gromadzą się na krakowskich błoniach i tradycyjnie przed oknem na Franciszkańskiej. Kończące spotkanie całonocne czuwanie i nabożeństwo odbędą się w podkrakowskich Brzegach. Według zapowiedzi następne Światowe Dni Młodzieży mają się odbyć w 2019 r. w Panamie.

25 lipca 2016
A4 gotowa na całej długości, pierwsza taka autostrada w Polsce
Zakończono budowę autostrady A4 od granicy z Niemcami (przejście w Jędrzychowicach) do granicy z Ukrainą (przejście w Korczowej). Oddano do użytku ostatni brakujący odcinek między Rzeszowem a Jarosławiem. Teraz można przejechać całe ponad 670 km przez południową Polskę w warunkach autostradowych. A4 jest odcinkiem drogi międzynarodowej E40 oraz E462 między Mysłowicami a Balicami. W okolicy Bolesławca (węzeł Krzyżowa) A4 łączy się z autostradą A18 prowadzącą do granicy z Niemcami (przejście w Olszynie) i dalej w kierunku Berlina.

22 lipca 2016
Powiększa się liczba urzędów jst przyjmujących opłaty kartami
Obecnie płatności kartami debetowymi i kredytowymi Visa oraz Master Card sa przyjmowane w kilkudziesięciu urzędach samorządowych, m.in. w Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Inowrocławiu, Krakowie, Kutnie, Lublinie, Łańcucie, Rzeszowie, Skierniewicach, Tychach. Do niedawna przeszkodą w instalacji terminali w urzędach był brak środków finansowych w budżecie instytucji publicznych na pokrycie kosztów obsługi transakcji kartą. Nowe przepisy Ordynacji podatkowej, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r., wprowadziły możliwość przeniesienia kosztów opłat i prowizji za płatność w terminalu na posiadacza karty płatniczej. Wybór czy obciążyć kosztami transakcji płacącego kartą czy pokryć je z własnego budżetu należy do danego urzędu. Stawki dla transakcji publiczno-prawnych obniżyły obie marki kart: Visa do 20 gr za płatność kartą debetową i 30 gr - kredytową, Master Card odpowiednio 18 i 25 gr - niezależnie od kwoty operacji. Dla transakcji komercyjnych stawki te wynoszą 1,2...1,3 %. W sierpniu br. ma być uruchomiony pilotaż w 200 gminach. Zostaną tam ustawione terminale, za pomocą których klient będzie mógł dokonać płatności na rzecz urzędu bez kosztów po żadnej stronie. Według informacji Ministerstwa Rozwoju do końca przyszłego roku w każdym urzędzie będzie można dokonywać płatności w formie bezgotówkowej.

20 lipca 2016
Wynagrodzenia nauczycieli z dotacji, a nie z subwencji
Do Sejmu wpłynął i został skierowany do pierwszego czytania obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 732). Projekt zmienia sposób wynagradzania nauczycieli. Po jego wejściu w życie wynagrodzenia nauczycieli będą finansowane z dotacji celowej, a nie - jak obecnie - z części subwencji oświatowej. Ma to uwolnić samorządy zarówno od poszukiwań różnych dróg racjonalizacji procesu oświatowego jak i obchodzenia norm ustawowych przy zmianach statusu szkół samorządowych. W uzasadnieniu projektu podkreślono uwolnienie jednostek samorządu terytorialnego od ciężaru finansowania wynagrodzeń nauczycielskich, umożliwienie nadzory państwa nad wydatkowaniem środków publicznych dzięki ich przeznaczeniu na ściśle określone cele.

18 lipca 2016
Przetasowanie na liście dochodów na projekty ze wsparciem unijnym
Według danych Regionalnych Izb Obrachunkowych w 2015 roku pozyskane przez samorządy dochody i zrealizowane wydatki związane z projektami mającymi wsparcie unijne wykazywały mniejsze wartości niż w roku 2014. Średnio dochody wyniosły 453 zł/mieszk. (w 2014 r. - 478 zł), a wydatki - 503 zł/mieszk. (w 2014 r. - 622 zł). Najwyższą dynamikę wzrostu dochodów związanych z realizacja zadań unijnych odnotowały samorządy z województw, które w roku poprzednim były przeważnie na końcu stawki i odwrotnie - najniższą dynamiką cechowały się te z województw, które w przed rokiem przodowały w zestawieniu. Ponownie najwyższa relacja do średniej krajowej dotyczyła funduszy pozyskanych przez samorządy z tzw. "ściany wschodniej": w warmińsko-mazurskim (163%), podlaskim (158%) i lubelskim (129%). Tam też odnotowano najwyższą relacją wydatków na mieszkańca do średniej krajowej - w jst z województwa warmińsko-mazurskiego było to 205%, podlaskiego - 182%, świętokrzyskiego - 163%. Pozyskane z UE dochody rozkładały się następująco: 2031 samorządów wykazały do 250  zł/mieszk., 484 - 250...500 zł, 222 - 500...1000 zł, 71 jst - powyżej 1000 zł/mieszk.

15 lipca 2016
Cztery nowe miasta od stycznia, razem będzie ich w Polsce 923
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. Ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Od 1 stycznia 2017 r. mają poszerzyć swoje granice kosztem sąsiednich gmin/sołectw miasta: Opole, Rzeszów, Szczecin i Gołdap, Czarnków, Trzebnica, Nakło nad Notecią, Wieleń, Środa Wielkopolska, Dziwnów oraz Mirosławiec. Związek Gmin Śląska Opolskiego i Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Opolu są przeciwne poszerzeniu granic administracyjnych miasta Opola kosztem integralności gmin: Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków oraz Turawa. W swoim stanowisku akcentują, że Ekspansja terytorialna Opola ignoruje wolę większości mieszkańców wymienionych gmin oraz osłabia naszą regionalną wspólnotę... czytaj więcej. (Zob. też Diariusz REGIOsetu z 30 czerwca 2016 r.) Status miasta uzyskają miejscowości: Mielno, Morawica, Opatówek oraz Rejowiec.

12 lipca 2016
Województwa z "Janosikiem", po staremu do końca 2019 roku
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Założono w nim przedłużenie obecnie obowiązujących zasad "Janosikowego" (systemu korekcyjno-wyrównawczego służącego wyrównaniu różnic w dochodach jst poprzez system subwencji) dla samorządów województw do roku 2019. Przedłużenie działania obecnego systemu ma nie spowodować w 2017 r. zmniejszenia dochodów żadnego z samorządów województw, w porównaniu z dochodami wyliczonymi według przepisów obowiązujących w 2014 r. Prace nad nowymi rozwiązaniami dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw) prowadzone będą we współpracy ze stroną samorządową, reprezentowaną przez przedstawicieli wszystkich organizacji wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

8 lipca 2016
Warszawa po raz pierwszy gości tylu ważnych osobistości świata
W Warszawie, na Stadionie Narodowym, rozpoczyna dwudniowe obrady szczyt NATO. To szczególnie ważne spotkanie w naszej stolicy zapowiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski po poprzednim szczycie w 2014 r. w walijskim Newport. Przygotowania merytoryczne szczytu trwały kilka lat, organizacyjne - kilka miesięcy. Na płycie stadionu zasiądzie 2103 przedstawicieli 54 krajów. Poza delegatami z 28 krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego do Warszawy przybyli również reprezentanci krajów współpracujących z NATO i organizacji międzynarodowych. W szczycie uczestniczą m.in.: sekretarz generalny ONZ Ban Ki-Moon, szef Rady Europejskiej Donald Tusk, szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Gospodarzem jest Prezydent RP Andrzej Duda, obradom przewodniczy Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg. Najliczniejsza jest delegacja Stanów Zjednoczonych - 300 osób z Prezydentem Barakiem Obamą na czele. Przed rozpoczęciem obrad Prezydent USA spotkał się m.in. z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Zdaniem Baraka Obamy: Bezpieczeństwo USA i Europy jest niepodzielne. Dlatego USA opowiadają się za integracją Europy. Oddzielne spotkanie Prezydent USA odbył z Prezydentem Andrzejem Dudą. Na szczycie mają zapaść ostateczne decyzje o wzmocnieniu wschodniej strefy Sojuszu (graniczącej z Rosją) rotacyjną obecnością czterech batalionów (łącznie ok. 4 tys. żołnierzy), rozlokowanych w Polsce i krajach bałtyckich. Ponadto spodziewane są decyzje o pomocy dla Ukrainy w reformowaniu jej systemów bezpieczeństwa i obronności. W pierwszym dniu obrad potwierdzono, że tzw. państwami ramowymi, wystawiającymi główne siły i dowodzącymi wielonarodowymi batalionami będą: Stany Zjednoczone w Polsce, Niemcy na Litwie, Kanada na Łotwie i Wielka Brytania w Estonii. Jutro mają być na porządku dziennym działania Sojuszu poza Europą, m.in. dotyczące zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa w Afganistanie po roku 2016 oraz związane ze zwalczaniem terroryzmu tzw. państwa islamskiego. Szczyt wykazuje zwartość wszystkich członków i ich mobilność obronną. Nie są pomijane przy tym więzy polityczne państw NATO, oparte na katalogu wartości wyznaczających fundament demokracji. Podkreślana jest bardzo dobra organizacja szczytu.

Od 17 lat jesteśmy w NATO

7 lipca 2016
Postęp w dewastacji państwa, Trybunał pozbawiony niezależności
Haniebna data w dziejach Rzeczypospolitej - trójpodział władzy przechodzi do historii. Władza wykonawcza siłą większości parlamentarnej rozpoczęła przejmowanie sądownictwa. Po odrzuceniu wszystkich poprawek zgłoszonych przez opozycję i zignorowaniu krytyki odnoszącej się do trybu prac nad ustawą, 233 posłów PiS przyjęło projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa ich partii. Poza PiS, głosy "za" dodało dwóch posłów niezależnych i trzech z grupy "Wolni i Solidarni". 173 posłów było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Od jesieni mamy partię zastępującą państwo, Sejm uchwala wszystko co partia karze, Senat przyjmuje z automatu decyzje Sejmu, a Prezydent podpisuje to od ręki. Teraz uchwalane według wskazań partii prawo będzie jeszcze bardziej oddalone od kontroli jego zgodności z Konstytucją. Ustawa zasadnicza jest dla PiS dokumentem niechcianym, nieszanowanym, choć formalnie obowiązującym wszystkich, także tych, którzy - mimo złożonej przysięgi - bez skrupułów naruszają jej przepisy. Uchwalona ustawa o TK, w wielu miejscach w sposób oczywisty niezgodna z Konstytucją, pogłębi kryzys konstytucyjny w naszym (nie tylko PiS) kraju. Stanowiska i opinie instytucji oraz gremiów prawniczych dotyczące uchwalonego projektu na stronie obserwatoriumdemokracji.pl

5 lipca 2016
Docenienie bycia w UE wymaga doświadczenia i dojrzałości
Ogromna większość Polaków aprobuje naszą przynależność do Unii Europejskiej. Według badania CBOS przeprowadzonego w dniach 2-9 czerwca br. 83% pytanych osobiście popiera członkostwo Polski w UE, przeciwnego zdania jest 8%. W grupie wiekowej 18-24 lata poparcie dla członkostwa wynosi 73%, sprzeciwia się członkostwu 18% (wskaźnik ponad dwukrotnie większy niż dla ogółu badanych), w grupie 35-44 poparcie sięga 90%, sprzeciw - 6%, w grupie 45-54 poparcie 84%, sprzeciw aż 12%. Najmniejsze sprzeciw odnotowano w grupie wiekowej 65 i więcej lat - 5%. Również członkostwo Polski w NATO popiera 79% badanych, przy czym aż 44% stanowią jego zdecydowani zwolennicy. Jedynie czterech na stu Polaków (4%) jest temu przeciwnych. W zdecydowanej mniejszości pozostają też osoby niepotrafiące zająć stanowiska w tej kwestii (6%). (CBOSNEWS - Newsletter 27 i 28/2016)

2 lipca 2016
Wśród radnych w radach gmin 38% ma wyższe wykształcenie
Serwis samorządowy PAP ogłosił raport obrazujący poziom wykształcenia 39 536 radnych zasiadających w radach 2478 gmin (wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i miast na prawach powiatów). Podstawą zestawienia były informacje ogłaszane przez GUS w Banku Danych Lokalnych. W czterech JST: Podkowie Leśnej, Poznaniu, PrzemyśluSopocie wszyscy radni mają wyższe wykształcenie, w 36 gminach nikt nie jest absolwentem uczelni, w 118 - wyższe wykształcenie ma jeden z radnych. Łącznie wyższe wykształcenie ma 15 036 radnych gmin.

1 lipca 2016
Kolejna prezydencja UE zawitała na lato i jesień do Bratysławy
Słowacja przejęła po Holandii prezydencję w Unii Europejskiej. Jest ósmym krajem z przyjętych do wspólnoty w 2004 r., który sprawuje tę funkcję. Od stycznia po Słowacji nastąpi prezydencja Malty. Zob. też Pierwsza polska prezydencja.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba