Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 18.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2016  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2016   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec  
           lipiec    sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Maj 2016 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 maja 2016
Z woli partyjnego wodza, Konstytucja w poniewierce
Szukanie rozwiązania sporu prawnego na drodze politycznej to dążenie do porzucenia meritum dla wydumanego kompromisu, do zastąpienia ducha i litery prawa partyjną dyscypliną. Z taką sytuacją mamy do czynienia od kilku miesięcy (zob. Kalendarium). Sytuację mającą zastopować działanie Trybunału Konstytucyjnego partia PiS wpisała do swojego planu politycznego wiele lat temu. Realizację zaczętą w 2007 r. odnowiono po wygraniu podwójnych wyborów w roku 2015 (zob. Początek "dobrej zmiany"). Gwałtem (późnym wieczorem i nocą na kilkanaście godzin przed spodziewanym wyrokiem TK ustalającym liczbę miejsc do obsadzenia) wybrano trzech sędziów Trybunału ponad konstytucyjną normę piętnastu. Wywołanie kryzysu powiodło się. Najnowsza propozycja "wyjścia" z tej sytuacji (również niezgodna z Konstytucją) mówi o obsadzaniu dotąd wybranymi sędziami miejsc zwalnianych kolejno przez kończących kadencję: w grudniu 2016, w czerwcu 2017 i w maju 2019 r. Ale to rozciągnięte na trzy lata "rozwiązanie" ma dotyczyć sędziów wybranych legalnie 8 października 2015 r., których kadencja biegnie od 7 listopada ub.r., i od których Prezydent dotąd nie chce odebrać ślubowania, nie zaś sędziów wybranych 2 grudnia 2015 r. ponad limit, którym nie określono daty rozpoczęcia kadencji (MP 2015.1182, 1183 i 1184).

27 maja 2016
Po raz pierwszy od 2009 r. stopa bezrobocia dla kraju 9,5%
Rekordowy - jak dotąd - był wynik z października 2008 r.: 8,8%. Najniższe rejestrowane przez Powiatowe Urzędy Pracy bezrobocie w końcu kwietnia br. odnotowano w Poznaniu (2,4%) i powiecie poznańskim (2,8%), w powiecie kępińskim (2,6%), w Sopocie (3,3%), w Warszawie (3,4%), we Wrocławiu (3,5%) i powiecie wrocławskim (3,4%), w powiatach bieruńsko-lędzińskim (3,5%) i wolsztyńskim (3,6%). Pierwszą dziesiątkę zamykają Katowice (3,7%). W dwudziestu pięciu powiatach udział zarejestrowanych bezrobotnych do ogółu mieszkańców w wieku produkcyjnym przekracza 20%, w tym w ośmiu powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, po cztery w zachodniopomorskiem, kujawsko-pomorskiem i mazowieckiem, trzy w dolnośląskiem. Najwyższy wskaźnik (30,01%) odnotowano w powiecie szydłowieckim. Zob. więcej.

25 maja 2016
Inspekcja Drogowa nakłania gminy do niegospodarności
Główny Inspektorat Transportu Drogowego chce przejąć od gmin fotoradary straży miejskich wyłączone z użycia 1 stycznia br. Przejąć w prezencie, dodatkowo przerobione na koszt gminy tak, aby były dostosowane do systemu informatycznego Inspekcji Drogowej. Tę oryginalną propozycją GITD otrzymali niektórzy burmistrzowie i wójtowie. Nie ma w niej ani słowa o zakupie fotoradarów będących majątkiem zapisanym na koncie gminy, ani o dzieleniu się z gminami wpływami z mandatów. Po prostu: dajcie kilkaset tysięcy złotych i zapłaćcie za dostosowanie. Dobre!

23 maja 2016
Zwiększa się otwartość Polaków w stosunku do uchodźców
Ponad połowa badanych przez CBOS Polaków (55%) jest zdecydowanie przeciwna przyjmowaniu uchodźców. To nieco mniej niż przed miesiącem. 30% respondentów wyraża umiarkowane poparcie dla przyjęcia do kraju jakiejś liczby uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, spośród tych którzy już znajdują się w innych krajach UE. Występuje korelacja między stosunkiem do przyjmowania uchodźców a identyfikowaniem się z daną opcją polityczną (partyjną). Respondenci, wśród których przeważają przeciwnicy przyjmowania, to wyborcy preferujący ugrupowania KorWin, PiS, Kukiz'15, PSL, SLD - głównie mieszkańcy wsi. Z kolei przewaga zwolenników przyjmowania występuje wśród wyborców Nowoczesnej, Razem oraz Platformy Obywatelskiej - mieszkających w miastach. Część polityków ostrzega przed mającycm grozić nam terroryzmem, kryminalnym zachowaniem przybyszów oraz przywleczeniem przez nich różnych chorób. Akcentują przy tym, że owe czychające niebezpieczeństwa wynikają z faktu, że wśród uchodźców dominują wyznawcy islamu. Warto przypomnieć, że w niedalekiej przeszłości zagrożenie miało wręcz odwroty kierunek. W Europie, w 1995 r., w bośniackiej Srebrenicy, chrześcijanie dokonali ludobójstwa na muzułmanach. W pięć dni w masowych egzekucjach rozstrzelano ponad osiem tysiący muzułmańskich cywilów - mężczyzn i chłopców. Działo się to na oczach kontyngentu wojsk w błękitnych hełmach Narodów Zjednoczonych. Ta masakra dołączyła do najczarniejszych kart historii Europy XX wieku.

20 maja 2016
Polska Racja Stanu w krzywym zwierciadle PiS
Premier rządu PiS przeczytała w Sejmie mowę nienawiści do wszystkich (z wyjątkiem swoich). Język eskalujący słowa poniżania był obliczony na zburzenie szansy jakiegokolwiek porozumienia z kimkolwiek. Ta wykrzyczana mowa miała dodatkowo zaognić sytuację wewnętrzną. Z innej perspektywy - godziła w Polską Rację Stanu. Separowanie Polski od Unii Europejskiej zagraża naszemu bezpieczeństwu. Związanie państw członkowskich zasadami i warunkami przyjmowanymi przy akcesji i ich przestrzeganie jest źródłem stabilności i pokoju w całym obszarze UE. Oparcie jakie Polska ma w Unii ściśle wiąże się z naszym oparciem w NATO. Samotnej suwerenności tragicznie doświadczyliśmy wcale nie tak dawno. Rządzącym politykom - zwłaszcza ich guru - wydaje się, że niekwestionowane wygranie wyborów oznacza oddania im Polski na własność.

18 maja 2016
Polskie finanse publiczne i sektor bankowy w raporcie MFW
Międzynarodowy Fundusz Walutowy dokonał dorocznego przeglądu polskiej gospodarki. Stan wyjściowy, wypracowany w poprzednich latach, stwarza stabilne podstawy wzrostu w wielu dziedzinach. Niepokoją natomiast zapowiadane od wyborów: obniżenie wieku emerytalnego w istniejącej i prognozowanej sytuacji demograficznej oraz przewalutowanie kredytów frankowych. Ich realizacja zagrozi finansom publicznym, może zdestabilizować sektor bankowy, w tym ograniczyć akcję kredytową. To niektóre czynniki wewnętrzne. Wśród zewnętrznych czynników ryzyka stojących przed polska gospodarką raport wymienia spowolnienie na rynkach wschodzących wraz z niestabilnością na rynkach finansowych i przeciągającą się stagnację w strefie euro. Czynniki wewnętrzne z uwzględnieniem zewnętrznych pogorszyły oceny inwestorów, co zwykle przekłada się na obniżenia poziomu wzrostu gospodarczego.

16 maja 2016
Warszawa pobudza reformatorów mapy administracyjnej kraju
W Sejmie powstał zespół ds. zbadania skutków odłączenia Warszawy od Mazowsza. Tworzą go posłowie PiS. O rozłączenie statystyczne obu wymienionych podmiotów wystąpiono już do Komisji Europejskiej (zob. Diariusz REGIOsetu z 15 lutego 2016 r. Takie spowoduje inny rozdział środków unijnych. Teraz wraca się do pomysłu rozłączenia także administracyjnego. Gdyby takie uchwalono musiałyby się odbyć w tych nowych dwóch jednostkach samorządu terytorialnego w takcie bieżącej kadencji wybory nowych władz samorządowych.

13 maja 2016
Samorządowcy organizują ogólnopolską debatę oświatową
Wszystkie ogólnopolskie organizacje, tworzące stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego postanowiły zorganizować 2 czerwca br. w Warszawie w hotelu Gromada Lotnisko Ogólnopolską Samorządową Debatę Oświatową. Zapowiadane jest przedstawienie w obecności przedstawicieli rządu i parlamentu, warunków jakie muszą być spełnione, aby samorządy mogły skutecznie finansować i realizować zadania oświatowe. Mają być także zaproponowane konkretne zmiany w ustawach oświatowych. Zgłoszenie udziału.

12 maja 2016
Duma z europejskiej Polski, wstyd za rządy PiS
Mija pół roku jak kraj dotknęły rządy w stylu wschodnim, niezdolne pogodzić się z zachodnim systemem trójpodziału władzy. Za kilka dni minie też rok od wyboru kandydata partii PiS Andrzeja Dudy na Prezydenta RP (dwa dni po wyborze formalnie wystąpił z partii, urząd objął 6 sierpnia ub.r.) Trwa czas prowadzonej z niezwykłym uporem skoordynowanej akcji parlamentu, rządu i prezydenta zmierzającej do objęcia własną kontrolą władzy sądowniczej, czyli odwrócenia demokratycznego porządku w państwie. Pierwsze wystąpienia sejmowe zmierzające w tym kierunku miały miejsce w 2007 r. Kontrolowanie władzy sądowniczej, w tym legalności wyroków Trybunału Konstytucyjnego, przez władze wykonawcze nie znajduje oparcia w żadnym z obowiązujących przepisów prawa i w sposób bezceremonialny lekceważy zasadę podziału i równowagi władz, które wynikają wprost z art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej. Wśród wielu toczących się spraw nie ma innej o tak fundamentalnym znaczeniu.

11 maja 2016
RPO o lekcjach etyki i religii mniejszości wyznaniowych
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie równego dostępu do nauczania religii lub etyki dla wszystkich uczniów. Zdaniem Rzecznika szkoły rzadko informują rodziców i uczniów o możliwości zorganizowania lekcji religii mniejszości wyznaniowych i lekcji etyki na życzenie. Rzecznik optuje za wprowadzeniem takiego obowiązku, nałożonego na dyrektorów, oraz postuluje prowadzenie kampanii informacyjnych na temat zasad organizowania lekcji religii i etyki, w tym o nauczaniu religii mniejszościowych kościołów i związków wyznaniowych. Poprawa w tym zakresie jest nie wystarczająca. Istotne jest również, aby szkoły wykazywały większą inicjatywę w organizowaniu lekcji religii lub etyki, a nie tylko obarczały tym zadaniem zainteresowanych rodziców i uczniów. Konieczne są także usprawnienia organizacyjne, tak aby uczniowie nie byli zniechęcani do zajęć np. trudnym dojazdem czy dodatkowym czasem oczekiwania na lekcje. Obowiązek organizowania lekcji etyki powinien wynikać z ustawy o systemie oświaty, a nie wyłącznie z przepisów rozporządzenia. Takie rozwiązanie zwiększyłoby ochronę prawną osób doświadczających dyskryminacji ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd. Ponadto zdaniem Rzecznika statystyki powinny zostać uzupełnione o liczbę uczniów w szkole uczestniczących w lekcjach etyki lub danej religii. Pozwoli to oszacować rzeczywisty dostęp do nauczania etyki i religii mniejszości narodowych. Obecnie gromadzone informacje dotyczą tylko liczby szkół, w których prowadzone są lekcje etyki i lekcje religii.

9 maja 2016
Dzień Europy - dzień idei pokoju i rozwijanej wspólnoty państw
Rocznica podpisania w 1950 r. historycznej Deklaracji Schumana. Ówczesny francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali - podstawowych składników zaopatrzenia przemysłów zbrojeniowych. Traktat powołujący do życia tę instytucję podpisano rok później. W macu 1957 r. Europejską Wspólnotę Węgla i Stali rozszerzono, powstała Europejska Wspólnotę Gospodarczą. Plan Schumana przechodził dalsze etapy rozwoju. Jest uważany za kamień węgielny dzisiejszej Unii Europejskiej.

8 maja 2016
Dwa...trzy pokolenia Polaków cieszą się życiem w pokoju
Tego dnia wieczorem w 1945 roku w Berlinie skapitulowały Niemcy, odpowiedzialne za hekatombę II Wojny Światowej. 71 lat Polska i Polacy szczęśliwie nie doświadczają wojny. Ale wojny toczą się niemal bez przerwy, tylko "gdzieś" - bliżej (Bałkany, Ukraina) czy dalej (Bliski Wschód, Azja, Afryka). Okropności wojny, tragedie ludzkie, ucieczki przed śmiercią dostrzegamy coraz bardziej chłodno, stępia się współczucie, chrześcijańskie powinności zastępuje niechęć do dzielenia się tym czym możemy - miejscem bez wojny na doczekanie przez uchodźców czasu pokoju we własnej ojczyźnie. My - jak pokazują sondaże i jak ogłaszają podporządkowani ich wynikom politycy - trwale opieramy się przed uczestniczeniem w takim nakazie człowieczeństwa. Empatia "nie dotyka" tych, którzy nie mieli okazji troszczyć się o własne zagrożone dzieci, a teraz straszą uchodźcami najgłośniej. Od "naszej" wojny upłynęło tyle lat, że już niewielu pamięta tamte tułaczki Polaków. Warto je sobie przypomnieć, warto też aby katolicy zauważali głos papieża Franciszka.

7 maja 2016
Największy marsz Suwerena od czasu odzyskania wolności
Polacy, mieszkańcy wielu miejscowości z całego kraju, razem z warszawiakami - ludzie równi, otwarci, uśmiechnięci - manifestowali swoje przywiązanie do wartości budujących demokrację, do przestrzegania prawa, do przynależności Polski do Unii Europejskiej. Zarazem wyrażali zdecydowany sprzeciw wobec łamaniu ładu konstytucyjnego państwa, dążeniu rządzących do jedynowładztwa, osłabiania bezpieczeństwa kraju działaniami mającymi izolować Polskę od wspólnoty krajów europejskich. Nie ma zgody na partię zamiast państwa, na poniżanie i obelgi zamiast szacunku, na rządy siły zamiast niekłamanego dialogu.

5 maja 2016
Ku uwadze starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Już po raz siódmy Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora, ogłasza Ogólnopolski Konkurs "Grunt na medal" 2016 W akcji tej promowane są tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne. Patronat sprawuje Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia przyjmują do 20 maja 2016 r. regionalne Centra Obsługi Inwestora - Partnerzy PAIiIZ. Wszelkich informacji udzielają: Marzanna Siudym: tel: +48 223349812, marzanna.pochodyla@paiz.gov.pl oraz Rafał Szymaniak: tel: +48 223349915, rafal.szymaniak@paiz.gov.pl

3 maja 2016
Święto konstytucji w czasie jej łamania przez nowe władze
225 rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej przez Sejm Czteroletni, zwany także Wielkim, obradujący w latach 1788-1792. "Konstytucja 3 Maja", nowatorska i reformatorska na ówczesne czasy, regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. (zob. Diariusz REGIOsetu z 3 maja 2012 r.) Niestety siłami obcymi i własnymi została 23 listopada 1793 roku uchylona przez kolejny Sejm, który uznał ten Wielki za niebyły. Dwa lata później Polska zniknęła z mapy Europy. Święto Narodowe Trzeciego Maja zostało ustanowione w 1919 r., oficjalnie zniesione w 1951 r., ponownie przywrócone w 1990 r. Od tego czasu po raz pierwszy przypada ono w roku bezprzykładnego lekceważenia obowiązującej Konstytucji RP po społu przez polski parlament (nie uznawanie niekonstytucyjności ustaw), rząd (nie publikowanie powszechnie obowiązujących wyroków Trybunału) i prezydenta (selekcjonowanie sędziów TK). Zobacz Początek "Dobrej zmiany". Modne dziś pojęcie imposybilizm rządzący pozbawiają znaczenia pozytywnego, jednej z głównych funkcji każdej efektywnej konstytucji, funkcji, która nie pozwala władzy ustawodawczej i wykonawczej na działania sprzeczne z regułami proceduralnymi, kompetencyjnymi i treściowymi jakie wyznacza prawo w budowanym od 26 lat polskim państwie prawnym. Przedstawiają je w potrzebnym władzy dążącej do jedynowładztwa znaczeniu negatywnym - "niemożności" realizacji wszystkiego co się zamierza, także wbrew obowiązującej Konstytucji, na wierność której przysięgał prezydent i każdy poseł - wielu zwracało się o pomoc w tym do Boga. Mimo tego nowej władzy obce jest respektowanie ustawy zasadniczej, w której są umocowane bezpośrednio takie instytucje jak: Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Obywatelskich. Nastał nieświąteczny czas dla Konstytucji Rzeczypospolitej. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 31 grudnia 2015 r.

2 maja 2016
Flaga Rzeczypospolitej towarzyszy Polakom w kraju i za granicą
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - święto wprowadzone na mocy noweli z 20 lutego 2004 r. (tekst jednolity ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych1). Dwa równe prostokąty flagi - biały i czerwony, odwzorowują barwy godła polskiego - biały orzeł na czerwonym tle. Znak w godle - orzeł - jest ważniejszą jego częścią, dlatego prostokąt biały jest na górze, a czerwony na dole.

1 maja 2016   12 lat Polski w UE
Polacy wyraźnie zadowoleni z 12 lat członkostwa Polski w UE
1 maja 2004 r. w Warszawie i Dublinie polska flaga znalazła się gronie 25 flag państw-członków Unii Europejskiej. Nasze starania i negocjacje prowadzili przedstawiciele kilku kolejnych rządów; finał nastąpił gdy premierem był Leszek Miller, a prezydentem Aleksander Kwaśniewski. Wcześniej (7 i 8 czerwca 2003 r.) w ogólnokrajowym referendum 77,45% głosujących Polaków wyraziła swoje poparcie dla naszego członkostwa w Unii Europejskiej Wysoki poziom poparcia dla bycia Polski we wspólnocie utrzymuje się; od dwóch lat nie spada poniżej 80%. W kwietniu br. jako zwolennicy zadeklarowało się 85% respondentów, jako przeciwnicy mniej niż jedna dziesiąta badanych (9%). Niezdecydowanych odnotowano 6%. (CBOSnews Newsletter 18/2016. Prezentowane dane pochodzą z badań "Aktualne problemy i wydarzenia"). Pomimo wielu poważnych problemów, z którymi musi się mierzyć dzisiaj Unia, dbałość o naszą w niej aktywną obecność i przestrzeganie wspólnotowych standardów nabrała ostatnio szczególnego znaczenia.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba