Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 21.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU      KRONIKA 2016  szybki przegląd      AKTUALNOŚCI

2016   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec  
           lipiec    sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Marzec 2016 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

30 marca 2016
Kwartalny bilans nastrojów społecznych w Polsce wg CBOS
Newsletter 12/2016 relacjonuje w skrócie realizowane w ostatnich sześciu miesiącach badania "Aktualne problemy i wydarzenia". W badaniu nastrojów społecznych zastosowano m.in. wskaźniki dotyczące: # oceny i prognozy sytuacji politycznej w Polsce, # oceny i prognozy sytuacji gospodarczej, # kondycji zakładów pracy respondentów, # warunków materialnych gospodarstw domowych respondentów. W pierwszym kwartale tego roku, podobnie jak w ostatnich miesiącach roku ubiegłego, zdecydowanie lepsze okazały się oceny sfery prywatnej niż publicznej. Nadal najgorzej postrzegana jest sytuacja polityczna, jednak krytycyzm wyrażany w trzech pierwszych miesiącach tego roku jest nieco mniejszy niż w październiku i grudniu 2015 r. Utrzymują się oceny negatywne. Minimalnie lepsze niż w poprzednim kwartale są oceny stanu polskiej gospodarki. Od kilku miesięcy średnie ocen w tym względzie przyjmują wartości dodatnie. Zdecydowanie bardziej wyraźna przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi dotyczy natomiast sytuacji w zakładach pracy respondentów oraz warunków materialnych ich gospodarstw domowych. W obu tych wymiarach, mimo nieznacznych wahań, oceny pozostają w miarę stabilne. Przewidywania dotyczące sytuacji politycznej w kraju niezmiennie częściej są pesymistyczne niż optymistyczne, w ostatnich dwóch miesiącach pesymizm nieco się nasilił. Korzystniejsze, choć podlegające pewnym wahaniom, pozostają prognozy sytuacji gospodarczej. Jeszcze lepsze i nieco bardziej stabilne są z kolei przewidywania dotyczące sytuacji w zakładach pracy oraz kondycji materialnej gospodarstw domowych respondentów.

29 marca 2016
Media są publiczne do czerwca, później będą już narodowe
W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dobiegają końca prace nad projektem "dużej ustawy" o radiofonii i telewizji. "Duża" przekształci media publiczne w media narodowe. Dotychczasowy status TVP i Polskiego Radia z 17 regionalnymi stacjami oraz PAP jako spółek prawa handlowego zmieni się, zostaną "państwowymi osobami prawnymi" zarządzanymi przez dyrektora-naczelnego redaktora, powoływanego i odwoływanego przez przewodniczącego Rady Mediów Narodowych (w Radzie dwóch członków z Sejmu, jeden z Senatu, dwóch od Prezydenta). Rada m.in. będzie nadawała statuty poszczególnym mediom narodowym oraz dysponowała Funduszem Mediów Narodowych. Według projektu "media narodowe" będą miały same zalety, a nawet ich nadmiar. "Duża" ustawa ma 1 lipca br. zastąpić "małą", uchwaloną głosami 231 posłów PiS 30 grudnia. Tę "małą" - obowiązującą obecnie - Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem RPO ustawa narusza konstytucyjne gwarancje wolności słowa i wolności mediów podporządkowując publiczne radio i telewizję bezpośrednio rządowi i ignorując konstytucyjną rolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zapisaną w art. 213-215 ustawy zasadniczej. Media publiczne stanowić powinny instytucjonalną gwarancję wolności wypowiedzi i pluralizmu środków przekazu społecznego. Aby tę funkcję spełniać, muszą cechować się niezależnością i zachowywać wyraźny dystans od aktualnego dysponenta politycznego. Zaskarżona przez RPO ustawa tracić moc 30 czerwca br.

25 marca 2016
Trybunał opublikował wyrok po 14 dniach odmowy przez rząd
Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego (www.trybunal.gov.pl) został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9  marca 2016 r. w sprawie K 47/15 wraz z uzasadnieniem. (Zob. Diariusz REGIOsetu z 10 marca 2016 r.) Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwia się publikacji w Dzienniku Ustaw. Prezes Rady Ministrów nie publikuje. Według obowiązującego wciąż prawa Premier nie ma kompetencji selekcjonowania wyroków TK - uznawania jednych za nadające się do publikacji, a innych za nieistniejące.

23 narca 2016
Ostateczne kwoty subwencji, dotacji i udziałów w PIT dla JST
Ministerstwo Finansów, biorąc za podstawę ustawę budżetową na 2016 rok, ogłosiło ostateczne kwoty udziałów w PIT, subwencji ogólnej i dotacji celowej dla poszczególnych JST. Subwencja ogólna wyniesie: dla gmin - 33,2 mld zł (w tym część oświatowa 26,2 mld zł, wyrównawcza 6,5 mld zł), dla powiatów ziemskich i grodzkich - 17,2 mld zł (w tym część oświatowa 14,4 mln zł, wyrównawcza 1,7 mld zł), dla województw - 1,9 mld zł (w tym część oświatowa 645 mln zł, wyrównawcza 973 mln zł), udziały w PIT: dla gmin - 30,8 mld zł, dla powiatów ziemskich i grodzkich - 8,3 mld zł, województw - 1,3 mld zł. Wpłaty na część równoważącą poniesie 96 spośród 2413 gmin (531 mln zł), 56 spośród 379 powiatów ziemskich i grodzkich (1,1 mld zł) oraz jedno spośród 16 województw (mazowieckie - 318 mln zł).

21 marca 2016
Gospodarka powinna być wolna czy zależna od polityki?
Centrum Badania Opinii Społecznej zadało swoim respondentom pytanie, za jakim modelem relacji państwo-gospodarka się opowiadają. Ponad połowa badanych (55%) jest zdania, że państwo powinno odgrywać aktywną rolę w gospodarce, natomiast co trzeci (34%) uważa, że im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej. Opinie na ten temat są zależne przede wszystkim od poglądów politycznych odpowiadającego. Za aktywną rolą państwa w gospodarce najczęściej opowiadały się osoby identyfikujące się z prawicą, najrzadziej ? utożsamiający się z lewicą. Zaskakujące odwrócenie ról. W potencjalnych elektoratach partyjnych aktywną rolę państwa w gospodarce najczęściej postulują zwolennicy PiS, natomiast najmniejszą ingerencję w sprawy gospodarcze ? sympatycy Nowoczesnej. Taką ingerencję dopuszcza 36% badanych wyborców Nowoczesnej, 53% - Platformy Obywatelskiej, 69% - Prawa i Sprawiedliwości. (CBOSNews, Newsletter 10/2016).

18 marca 2016
Europejskie forum wymiany poglądów liderów samorządowych
W Centrum Kongresowym w Krakowie 5 i 6 kwietnia br. odbędzie się II Europejski Kongres Samorządów z tematem przewodnim: Ponad 10 lat funduszy europejskich. Co się udało, a co mogliśmy zrobić lepiej? - jak to wygląda z perspektywy polskich samorządów? II  Kongres gościć będzie ponad 1200 przedstawicieli samorządów lokalnych, rządów, parlamentów i biznesu z całej Europy. Podczas Kongresu odbędzie się ponad 50 wydarzeń, takich jak: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady i prezentacje podzielonych na siedem ścieżek tematycznych: Finanse, Gospodarka, Innowacje, Społeczeństwo, Środowisko, Rewitalizacja i Samorząd Gospodarczy. Organizatorem Kongresu jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, partnerem - Miasto Kraków. Rejestracja i akredytacja na Kongres odbywa się poprzez formularz elektroniczny.

16 marca 2016
Via Carpatia - droga ekspresowa przez wschodnią część Europy
Przedstawiciele rządów Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumuni, Bułgarii, Turcji i Ukrainy podpisali w Warszawie deklarację budowy drogi Via Carpatia - od litewskiej Kłajpedy nad Bałtykiem przez Kowno, Białystok, Lublin, Rzeszów, Koszyce, Debreczyn, Lugoj (z odgałęzieniem do Konstancy), Sofię (z odgałęzieniem do Swilengradu i Stambułu) do greckich Salonik nad morzem Egejskim. Rozważane jest też odgałęzienie z Rzeszowa przez Czerniowce do Bukaresztu oraz do Lwowa i Kijowa. Odcinek Kowno-Suwałki (droga S61) pokrywa się z wcześniej wytyczoną drogą Via Baltica łączącą Helsinki z Warszawą (zob. Diariusz REGIOsetu z 10 września 2012 r.). Na terenie Polski Via Carpatia od obwodnicy Białegostoku do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku pokrywa się z drogą S19. Ten szlak południkowy przez Europę ma powstać do 2030 r.

14 marca 2016
Wiele banków zadeklarowało udział w realizacji "Rodzina 500+"
Do realizacji programu "Rodzina 500 Plus" włączyły się niemal wszystkie większe banki, wśród nich największy PKO BP S.A., mający w całym kraju ponad 1500 placówek oraz bazę blisko 9 mln klientów. PKO BP podpisał też porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o współpracy przy obsłudze programu. Z bankowości elektronicznej w wielu bankach korzysta już kilkanaście milionów osób. Warunkiem dołączenia kolejnego banku jest zapewnienie bezpiecznego wiarygodnego ustalania tożsamości danej osoby. Wszyscy uprawnieni do złożenia wniosku o świadczenie z tego programu i mający dostęp internetowy do swojego banku (konta) będą mogli to zrobić on-line. Dalszy bieg wniosku zapewni bank, kierując go do odpowiedniego adresata w gminie. Poza PKO BP w takiej akcji uczestniczą aktualnie: Alior Bank S.A., Bank BPH S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Zachodni WBK S.A., FM Bank PBP S.A., Smart Bank, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., SGB-Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Getin Noble Bank S.A., Deutsche Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. Wnioski można skłaać od 1 kwietnia br. Podręcznik dla samorządów - zob. Diariusz REGIOsetu z 22 lutego 2016 r.

11 marca 2016
Jest opinia Komisji Weneckiej o zmianach w Trybunale
Komisja Wenecka przyjęła dzisiaj, na swojej 106 Sesji Plenarnej, opinię w sprawie zmian do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym. W stosunku do wersji wstępnej - przedstawionej polskiemu rządowi w końcu lutego br. - różni się przyjętymi ostatnio poprawkami, jednak w pełni zachowuje wszystkie najważniejsze stwierdzenia: # w całości odrzuca ustawę o TK z 22 grudnia 2015 r., # potwierdza rację zbadaniu tej ustawy w pierwszej kolejności, przed jej zastosowaniem przez Trybunał, na podstawie wcześniejszych przepisów, # wybór trzech sędziów TK przez Sejm VII kadencji był zgodny z Konstytucją, # dwunastoosobowy skład orzekający w zaistniałej sytuacji był w zgodzie z Konstytucją, # Prezydent i inne władze mają obowiązek zapewnienia wykonania wyroków Trybunału (m.in. publikowania wyroków i odbierania ślubowania - bez selekcji sędziów), # pluralizm w TK polegający na przypisaniu ugrupowaniom politycznym prawa do swoich przedstawicieli w Trybunale jest sprzeczny z jego merytorycznym, a nie politycznym charakterem, # zmiana Konstytucji w celu rozwiązania obecnego Trybunału i powołania nowego byłaby rażącym naruszeniem zasady praworządności i podziału władz. Za warunek podstawowy na drodze do rozwiązania kryzysu Komisja uważa publikację wyroku TK z 9 marca br. Końcowa wersja oficjalna powstała na podstawie komentarzy, które przygotowali eksperci Komisji: Weronika Bilkova (Czechy), Sarah Cleveland (USA), Michael Frendo (Malta), Christoph Grabenwarter (Austria), Jean-Claude Scholsem (Belgia), Kaarlo Tuori (Finlandia). Ogłoszona opinia liczy 144 punkty. Wersja w jęz. angielskim na stronie Komisji. Tekst opinii w języku polskim. Zob. też Kryzys konstytucyjny.

9 marca 2016
Ustawa "rozprawcza" z Trybunałem niezgodna z Konstytucją RP
Po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców, na rozprawie 8 marca 2016 r., połączonych wniosków: dwóch grup posłów, I prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajowej Rady Sądownictwa - w drugim dniu rozprawy Trybunał Konstytucyjny ogłosił Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zgodności z Konstytucją RP Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 2015.2217). Trybunał orzekł, że cała ww. ustawa jest niezgodna z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z Konstytucji. Także jej konkretne przepisy są niezgodna z szesnastoma wymienionymi w sentencji wyroku artykułami Konstytucji oraz jej preambułą przez to, że uniemożliwiając organowi konstytucyjnemu, którym jest Trybunał Konstytucyjny, rzetelne i sprawne działanie oraz ingerując w jego niezależność i odrębność od pozostałych władz, narusza zasady państwa prawnego. W ustawie mającej pięć artykułów kolizję z Konstytucja wykazano w czterech. Żadnej z przywołanych w sentencji niezgodności z ustawą zasadniczą nie dostrzegł Prezydent RP Andrzej Duda, prawnik, przed złożeniem pod nią podpisu. Wyrok podpisali wszyscy sędziowie, członkowie dwunastoosobowego składu orzekającego, przy czym dwoje sędziów wybranych przez aktualną większość sejmową dodało: zdanie odrębne - sędzia Julia Przyłębska, votum separatum - sędzia Piotr Pszczółkowski. Wyrok TK ma moc powszechnie obowiązującą i jest ostateczny oraz podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym (art. 190 Konstytucji RP.) Po ogłoszeniu wyroku obowiązuje prawo o TK sprzed 22 grudnia 2015 r.

7 marca 2016
Rekordowa zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Szkodliwa kampania mająca zniechęcić Polaków do wspierania WOŚP przyniosła odwrotny skutek. Zebrano 72,5 mln zł - o 20 milionów więcej niż w roku ubiegłym.

3 marca 2016
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2016 r.
Planowane na ten rok wydatki mają w 85% pokrycie w planowanych przychodach. Podstawowe założenia budżetu - zob. Diariuszu REGIOsetu z 31 stycznia 2016 r. Według informacji z serwisu Kancelarii Prezydenta szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych w 2016 r. wyniesie 69,9 mld zł, zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 42 mld zł. Przy takim założeniu relacja państwowego długu publicznego do PKB, wzrośnie do 49,0%. Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa [54,7 mld zł], są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2015 r. [deficyt budżetu w roku 2015 zwiększono w grudniu o 3,9 mld zł - zob. Diariusz REGIOsetu z 2 grudnia 2015 r.], przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, kredytów oraz innych tytułów. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 110 mld zł. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 200 mld zł.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba